Folk flest forbinder kanskje kunstig intelligens og innovasjon med små oppstartsbedrifter eller mektige private aktører, og i mindre grad offentlige institusjoner som NAV.

– Derfor er det ekstra spennende at det er nettopp NAV som kommer først ut av sandkassa. De har et særdeles kompetent og framoverlent KI-miljø, sier seniorrådgiver Dag Mostuen Grytli. Han var Datatilsynets prosjektleder i prosessen, der de tok for seg et KI-verktøy NAV har utviklet for å gjøre oppfølgingen av sykmeldte mer brukervennlig og effektiv.

I sandkassa har Datatilsynet og NAV sammen vurdert lovligheten av verktøyet, i tillegg til å utforske problemstillinger knyttet til rettferdighet og forklarbarhet. Grytli mener NAV med sin deltagelse har gitt et viktig bidrag til å øke forståelsen for hvordan kunstig intelligens kan og bør brukes i offentlig sektor.

Se sluttrapporten fra NAV-prosjektet.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no