Dei fleste bustadene som står i Norge om 30 år er allereie bygd. Bustadmassen vår aukar i snitt med berre 1,5 prosent årleg. 80 prosent av norske bustader i 2050 vil altså vere bygd før dags dato.

– I distriktskommunar blir det bygd endå mindre enn i landet elles. Dette inneber at mange bustader som er i bruk i dag og mange år frem i tid, ikkje er bygd i tråd med forskrift om tilgjenge. Dei treng altså tilpassing for å bli eigna for eldre, seier Sigbjørn Spurkeland i Husbanken.

Les mer.

Kilde: husbanken.no