Gjennom de to siste årene har kommunal sektor vist en imponerende evne til å levere gode tjenester under svært vanskelige og uvanlige forhold. Ledere og medarbeidere har blitt utsatt for høyt press og omfattende endringer.

Mange arbeidsoppgaver har blitt forandret, arbeidsprosesser er blitt digitaliserte, og samhandling med både kollegaer og innbyggere har endret karakter. Tiden etter pandemien omtales ofte som en ny normal med en ny arbeidshverdag. Den foreløpig siste korona-bølgen viser med all mulig tydelighet at endringenes tid ikke er over. Uforutsigbarhet og usikkerhet preger hverdagen, og kunsten å balansere drift og utvikling under slike omstendigheter blir en viktig og nødvendig kompetanse for ledere.

Les mer.

Kilde: ks.no