Av: Nils Brede Moe, seniorforsker, SINTEF Digital

På SINTEF gjorde vi nylig en studie i en større organisasjon, for å finne svaret på spørsmålet «alle» stiller for tiden. Hva er best av digitale eller fysiske møter?

Overraskende nok fant vi ut at det ikke var noen forskjell. Både ledere og medarbeidere synes at verdien av fysiske og digitale møter er like bra, eller like dårlige. Vi gjorde derimot et annet funn, som var mye mer interessant: Det er at de uplanlagte møtene – møtene som oppstår spontant fordi noen har behov for det, gir størst verdi.

I studien vår svarte 90 prosent av de spurte at det meste av tiden i uplanlagte møter var nyttig. Hele 50 prosent mente at en tredel eller mer av tiden i de planlagte møtene var bortkastet. Når man møtes nesten fire timer daglig i planlagte møter blir det mange bortkastede timer.

Les mer.

Kilde: gemini.no