Hvilken rolle har sivilsamfunnsinstitusjoner spilt på velferdsfeltet historisk? Har vi et sivilsamfunn som er stand til å bidra til å løse utfordringene vi har i dag? Kan ideelle organisasjoner i større grad ta del i å løse disse utfordringene på velferdsfeltet? Og kan en bedre statlig politikk stimulere sivilsamfunnet til å bidra mer?

I dette notatet sees det nærmere på disse spørsmålene.

Les mer.

Kilde: civita.no