– I denne rapporten beskriver vi fundamentet for å kunne skape et godt møte med brukerne. De må møtes på en vennlig og hensiktsmessig måte, avhengig av livssituasjon og konteksten de befinner seg i. En slik tilnærming vil være den mest effektive der det offentlige, innbyggere og andre aktører kan høste flere gevinster, sier fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Dirk Lammering.

Les mer.

Kilde: digdir.no