Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Modellen hjelper organisasjoner å bli oppmerksom på egen kulturell styrke og hva de trenger å trene på, samt en bevisstgjøring om å være åpen for det de trenger mer av, heller enn å forhindre det med allergireaksjoner, skriver Mariann Crantz. Foto: Google DeepMind / Pexels

Bli klokere på arbeid med kultur

Ledelse

Hvordan forstå organisasjonens kultur? Kjernekvadranten kan hjelpe til med å identifisere kulturelle styrker, endringsbehov og kulturelle «allergier», skriver Mariann Crantz i Dagens Perspektiv.
Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 740 mrd. årlig, noe som utgjør om lag halvparten av statsbudsjettet. Det er derfor viktig at de offentlige virksomhetene tar i bruk sin innkjøpsmakt. Foto: Pixaby / Pexels

Beste praksis for kontraktsoppfølging

Samfunns- og tjenesteutvikling

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert en ny veileder om kontraktsoppfølging. Arbeidstilsynet har bidratt i arbeidet med veilederen og oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å ta den i bruk.
Tove Skarsheim er imponert over de som jobber i kundeservice og hvordan de skaper gode kundeopplevelser. – Jeg ser at enkeltpersoner kan skape magi, sier hun. Foto: Øyvind Haug

Hvordan skapes den aller beste kundereisen?

Kundeservice

I Kundeservicepodden deler Tove Skarsheim hos Telia Norge sin innsikt i hvordan de jobber for å forbedre kundereisen og kundeopplevelsen.

Det kan se ut som om pandemien førte til en effektivisering av ledelsesprosessene i politiet. I tillegg erfarte politilederne at det interne samholdet i politiet ble styrket. Illustrasjonsfoto: Fra politiets årsrapport 2021.

Relasjonsbasert ledelse treffer politiets førstelinje

Ledelse

Nylig hadde jeg en interessant samtale med en erfaren og klok innsatsleder i politiet. Han fortalte om hvordan relasjonsbasert ledelse har truffet politiledere i førstelinjen. Og at dette perspektivet gir særlig sterk gjenklang i denne gruppen ledere, skriver Rune Glomseth i en kronikk på politiforum.no.
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, er hovedinnleder på Service- og tjenestekonferansen 2023, 19.20. Foto: Ilja C. Hendel

Stor interesse for Service- og tjenestekonferansen 2023

X Meeting Point, 18.-20.10

- Vi hadde en samtale om årets Service- og tjenestekonferanse rett før påmeldingen åpnet  3. mai, Torbjørn. Hvordan ligger det an 6 uker før konferansen? - Ja, det er tydelig at vi treffer med det vi tilbyr, sier Torbjørn Vinje fornøyd, programansvarlig og daglig leder for FOS. 

Annonse

 

Annonse