Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon: Utsnitt av Datatilsynets bilde.

#7 SandKasten: –Sandkassene må redde lovgivere som er bakpå

Innovasjon og digitalisering

«Sandstorm eller bare en bris? Hva er greia med sandkasser?» Det var tittelen på en panelsamtale under den store personvernkonferansen CPDP i mai, der både den norske og den britiske sandkassa var representert, i tillegg til et norsk sandkasseprosjekt og en EU-politiker som har vært sentral i utformingen av AI Act.
Den emosjonelt smarte lederen leser og forstår egen og andres balanse og ubalanse, sier Bastian Lie-Nielsen. Foto: RODNAE Productions / Pixels

Hvor emosjonelt smart er din organisasjon?

Ledelse

Det er lett å tenke at det er IQ som er avgjørende for å lykkes som bedrift. Men ifølge Bastian Lie-Nielsen er det EQ som gjelder – og som skaper produktivitet, økonomiske resultater og innovasjon for fremtiden.
Ledere må evne å skape gode fellesskap i en digital og grenseløs arbeidshverdag, skriver artikkelforfatterne. Foto: Pixabay / Pexels

Tre nøkler til fremtidens arbeidsplass

Ledelse

De som skal lykkes med å tiltrekke seg talentene, må tilby fleksibilitet – én løsning passer ikke alle, skriver Torbjørn Eik-Nes og Vegard Kolbjørnsrud i BI Business Review. Lederne må evne å skape gode fellesskap også i en digital, grenseløs arbeidshverdag.
Hvis du opplever å bli diskriminert som følge av manglende universell utforming av en ikt-løsning, kan du sende inn klage digitalt til Diskrimineringsnemnda, skriver Anette Berger Wahl. Hun er jurist i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

Uutilsynet gir uttale

Digital inkludering

Det kommer neppe som en overraskelse at uutilsynet fører tilsyn. Men visste du at vi også er et uttaleorgan og har en sentral rolle i klagesaker brakt inn for Diskrimineringsnemnda som gjelder universell utforming av ikt?
Kari Østerud og Pål Molander diskuterer korleis vi kan ha flest mogleg sysselsette i det norske arbeidslivet.

Podkast: Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Snart blir det fleire pensjonistar i Noreg enn vi har råd til å betale for gjennom inntekstsskatten til dei som arbeider. Kanskje betyr det at fleire av oss framover bør arbeide lenger før vi blir pensjonistar. Er det mogleg? Korleis skal vi då klare å gjere arbeidslivet meir inkluderande for dei eldste?

Begynn med å uttrykke hensikten for møtet, og minn personen på at du er der for å lytte, forstå opplevelsen deres og for å se om det er noe du kan gjøre for å forbedre den, skriver Cecile Hammernes i Ledernytt. Foto: Kampus Production / Pexels.

Hvordan finne ut om en medarbeider trives på jobb?

Ledelse

En feil ledere ofte gjør er å anta at fordi en medarbeider ikke klager, så trives de på jobben. Ifølge undersøkelser utført av Gallup, sier 52 prosent at lederen eller organisasjonen deres kunne ha gjort noe for å hindre dem i å forlate jobben. Selv om du ikke kan få alle til å bli, kan du beholde flere av dem hvis du tar deg tid til å sjekke inn med folkene dine. Her får du tips til hvordan du kan forberede deg på disse samtalene, og hva du faktisk skal si når du møter medarbeideren din.

Illustrasjon: Fra Digdirs temasider om digitalt utenforskap.

Digitalt utenforskap - temasider på Digdir

Digital inkludering

Personer har ulike forutsetninger for digital deltakelse. Noen kan bruke digitale verktøy, men likevel ikke ta del i det offentlige digitale tjenestetilbudet. Digitalt utenforskap innebærer manglende tilgang til eller mulighet til å bruke digitale tjenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheter. Digdir legger derfor en tredelt tilnærming til grunn: Tilgang, bruk, deltakelse.

Illustrasjon: Utsnitt av Datatilsynets bilde.

#6 SandKasten: Hvitsnippkrim vs. vidunderbarn

Føderert læring er maskinlæringens vidunderbarn. I hvert fall sett med personvernbriller. For metoden skal gjøre det mulig å lære av hverandres datasett uten å måtte avsløre personopplysningene som befinner seg i datasettene.

Å satse på IT-næringen er å satse på en bærekraftig fremtid, skriver Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. Foto: Abelia

Tech-vekst og bærekraft går hånd i hånd

Innovasjon og digitalisering

IT-næringen er Norges viktigste vekstnæring og skaper vekst i så og si i alle bransjer, skriver Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia. Teknologi er helt avgjørende for både å skaffe nok mat og løse klimakrisen. Men når hørte vi næringsministeren snakke om dette?
I undersøkelsen om brukervennlighet er det en statistisk signifikant forskjell mellom opplevelsen og forventningen til Skatteetaten. Illustrasjon: Skatteetaten

Hva påvirker samfunnets tillit til Skatteetaten?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Skatteetatens atferdsteam har gjennom to eksperimenter forsøkt å se på sammenhengen mellom etatens virksomhet og samfunnets tillit til Skatteetaten. Dette har etaten gjort ved å måle gapet mellom opplevelsen av, og forventningen til, en rekke områder de antar er viktige for tillit. De finner at områdene korrekt og profesjonell behandling av skatteoppgjøret og rutiner som sørger for at en ikke betaler for mye skatt sannsynligvis har det største potensialet for å øke samfunnets tillit til Skatteetaten.

Spørsmålet, mener Elisabeth Andvik, er ikke om vi kommer til å benytte tverrprofesjonelle team i fremtiden, men heller hvordan vi kan endre helsevesenet slik at det blir i stand til å bygge og opprettholde samarbeid. Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels

Ny forskning på tverrfaglige team i helsesektoren

Tverrprofesjonelt samarbeid får stadig større gjennomslag som metodikk ovenfor komplekse problemer og behov for effektivitet. Elisabeth Andvik disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2022 med avhandlingen Mind the Gap: Building Bridges in lnterprofessional Teams.

En positiv, serviceorientert kultur er en forutsetning for at medarbeiderne i bedriften kan yte den beste servicen totalt sett både til kunder, samarbeidspartene, leverandører og andre interessenter, skriver Steinar B. Christensen i Kundeserviceavisen. Foto: Moose Photos / Pexels

Hvorfor ledere bør dyrke frem en servicekultur

Ledelse

God kundebehandling har aldri vært viktigere. Å skape gode kundeopplevelser er noe av det mest lønnsomme ledere kan tilrettelegge for. 1% forbedret score på kundetilfredshet øker selskapets verdi med 2,7%. Nøkkelen er å bygge servicekultur!

Vi må ikke bare feire når vi er ved målstreken. Den streken flytter seg hele tiden, og det er derfor viktig å feire retningen – ikke bare når man er kommet frem, sier Mirja Weston, leder av kundesenteret til Gyldendal. Foto: Kundeserviceavisen

Mirja fra Gyldendal jobber strategisk for å bygge kultur: – Aksepter at folk er forskjellige

Samfunns- og tjenesteutvikling

I denne episoden av Kundeserviceavisens podcast snakker de med leder av kundesenteret til Gyldendal Norsk Forlag, Mirja Weston. Hun har lang og bred erfaring som kundeserviceleder, og deler sine erfaringer om hvordan kultur kan bli et strategisk verktøy for å oppnå mål man har satt seg. – En god kultur kan være årsaken til at du blir i en jobb, sier hun.
Både medier, forskere og det offentlige beskriver ofte eldre på en diskriminerende måte, uten å tenke over det, ifølge aldersforsker Per Erik Solem. Illustrasjonsfoto: Kampus Production / Pexels

– Negative holdninger til eldre griper dypt inn i samfunnet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Alder har blitt det mest utbredte diskrimineringsgrunnlaget i arbeidslivet, viser internasjonal forskning. Det har blitt påfallende akseptert å snakke nedsettende om eldre. Slik snakk møtes bare med et skuldertrekk.

Reykjavik er en av flere byer som er med i nettverket som koordineres av Nordens Velferdssenter. Foto: Square Lab / Unsplash

Senteret er med i nordisk nettverk for aldersvennlige steder

Samfunns- og tjenesteutvikling

Senteret for et aldersvennlig Norge er invitert inn i det nordiske nettverket for aldersvennlige steder som koordineres av Nordens Velferdssenter. Det åpner dørene for større samarbeid om aldersvennlig utvikling på tvers av landegrensene.
Handlingsrommet for useriøse/kriminelle aktører begrenses i stor grad ved at dokumentasjonene innhentes direkte fra datakilden, skriver Svein Erik Grønmo, fagkoordinator datadelingstjenester, Brønnøysundregistrene. Illustrasjon: Brønnøysundregistrene.

eBevis forenkler innkjøpene i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

Vet du at offentlige virksomheter i Norge anskaffer varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år? eBevis er en tjeneste som forenkler dette arbeidet og har blitt enda bedre med nye datasett fra Enhets- renholds- og bemanningsregisteret!

Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, offentliggjør hvilke tre prosjekter som skal kjempe om Digitaliseringsprisen i år. Prisen gis til årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor, og deles ut på Digitaliseringskonferansen 22.08. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

Her er årets tre beste offentlige innovasjoner

Innovasjon og digitalisering

I august blir det klart hvem som har gjennomført det aller beste digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor. Nå er de tre finalistene til Digitaliseringsprisen 2022 klare.
Illustrasjon: idébanken.org

3 gratis verktøy for et bedre arbeidsmiljø

Ledelse

Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Vi må investere tid og innsats, og det er noe hele arbeidsplassen må ta del i. Her er tre ulike verktøy som kan være til nytte:  En bra dag på jobb, Arbeidsmiljøhjelpen og Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø.

Fra venstre: Chris Snyder, COO i NoMy og styremedlem i PF Digitalt Lederskap, Nada Ahmed, entreprenør, investor og styreleder for PF Digitalt Lederskap, Abdimaalik Abdirahmaan, senior IT-konsulent, sosial entreprenør og styremedlem i PF Digitalt Lederskap. Foto: Klipp fra nettsted.

Podkast: Teknologi – et verktøy for inkludering?

Digital inkludering

Hvordan anvendes teknologi som et verktøy for økt inkludering, og hva er egentlig risikoen for at teknologi diskriminerer? Finnes det egentlig et digitalt utenforskap i Norge? Hvordan kan disse, og spesielt minoriteter inkluderes i det digitale felleskapet?

- Digitale skiller er med på å forsterke de sosiale skillene som vi allerede har i samfunnet, sier Dag Slettemeås, forsker ved OsloMet. - På den måten kan digitalt utenforskap kanskje være dobbelt så krevende for visse grupper, og det er noe man må ta på alvor. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Podkast: Hva er informasjonskløfter og digitale skiller?

Digital inkludering

I denne podkasten hører du Jonis Josef i samtale med Dag Slettemeås. Hva er informasjonskløfter og digitale skiller, og hvordan kan det føre til utfordringer for demokratiet? Er det mulig å forhindre digitalt utenforskap? Hvilke utfordringer vil vi stå overfor i framtida?

Gjennom å kombinere klarspråk med tjenestedesign er målet med veilederen å styrke samspillet mellom de to kompetansene, og på den måten forbedre hele utviklingsprosessen av digitale tjenester. Illustrasjon: Fra veilederen.

Ny veileder om klart språk i utvikling av digitale tjenester

Digital inkludering

Digdirs nye veileder er en samling råd og aktiviteter med klart språk for å støtte utvikling av digitale tjenester. - Det tverrfaglige samspillet mellom klart språk, universell utforming og tjenestedesign er en viktig suksessfaktor for digital inkludering når mer sammenhengende, brukerorienterte og effektive digitale tjenester utvikles, sier Steffen Sutorius, direktør i Digdir.
Illustrasjon fra rapportens forside.

Digisos – muligheter og begrensninger ved digitalisering av sosiale tjenester

Innovasjon og digitalisering

Rapport fra forskningsprosjekt: I de tilfellene hvor bruker har en viss digital kompetanse, erfarer de ansatte at saksbehandlingsprosessen er betraktelig effektivisert. Det er foreløpig ikke slik at omfanget av oppfølging fra NAV sin side er påvirket i særlig grad av den digitale søknaden, hverken i positiv eller negativ retning.
Når oppmerksomheten svikter, tar autopiloten over styringen, ofte med fatale konsekvenser, sier Viggo Johansen. - Autopiloten fungerer bra i mange situasjoner, men den har det ved seg at den forenkler virkeligheten – så i komplekse situasjoner, som virkelig krever at dømmekraften er skjerpet, der kommer den ofte til kort. Derfor tar vi ofte litt dårligere valg under stress, for da er dømmekraften svekket. Oppmerksomhet er støttespilleren til dømmekraften. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Skap en bedre balanse ved å gi mer f…!

Ledelse

Hvis du som leder alltid er på jobb og alltid er «på», er sannsynligheten stor for at du havner i negativt stress og ikke klarer å hente deg inn igjen. Konsekvensene kan med det være at du ikke klarer å prestere hverken på jobb eller hjemme – og til sist risikerer du å treffe på den berømte «veggen».

Nina Riibe har seks gode råd til deg som leder. De handler om hvordan du kan unngå å bli ensom på toppen og beholde den nødvendige bakkekontakten. Foto: Anna Nekrashevich / Pexels

Ensom på toppen?

Ledelse

Det kan føles ensomt i topplederrollen dersom veien til de ansatte er lang. Det kan bli vanskelig å få tak i hva som egentlig rører seg i bedriften, skriver Nina Riibe, administrerende direktør i arbeidstakerorganisasjonen Econa.

Fremover skal kommunene møtes jevnlig og dele erfaringer fra arbeidet som forhåpentligvis vil bidra til at alle får bo godt og trygt. Foto: Husbanken

Ingen skal være bostedsløse!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Husbanken satser på å nå nullvisjonen gjennom samarbeid med norske storbyer. Fra før er Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim og Stavanger med i storbynettverket. Nå blir 19 flere kommuner innlemmet.
Den perfekte matchen kan være en som ikke har erfaring, en som har hull i CV-en eller en som tar ny utdanning i en alder av 60, skriver Hans Christian Holte, NAV-direktør. Drømmedama kan vise seg å være henne med slengbuksene og drømmeprinsen kan faktisk være han med den store barten. Foto: NAV

En perfekt match

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er ikke lett å finne den perfekte matchen, verken i kjærlighetslivet eller arbeidslivet. Å være åpen for noe nytt gjør utvalget bedre og mulighetene flere, skriver Hans Christian Holte, NAV-direktør, i Dagens Perspektiv.
Foto: Klipp fra NAVs video.

Velferdsstaten: 1000 år på 12 minutter

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fra vikingtiden til dagens NAV. Hør og se statistikksjef Ulf Andersen i NAV fortelle hvordan Norge utviklet verdens beste velferdsstat.

Det er på tide at fagbevegelsen og LO-kongressen hever fanen høyt for en ny arbeidstidsreduksjon, som seks timers arbeidsdag eller 30 timer arbeidsuke, skriver artikkelforfatteren. Foto Павел Сорокин / Pexels

Arbeidstidsreduksjon er svaret på arbeidslivets utfordringer

Samfunns- og tjenesteutvikling

Etter pandemien har det skjedd store endringer i synet på arbeid, som både arbeidsgivere, politikere og fagbevegelse må ta inn over seg, skriver Martin Kvalvik, leder i NTL Ung, i Agenda Magasin.

Stress, Stein Knardahl

Hva er stress?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva er stress? Når er stress bra for oss og når er det farlig? STAMIs forskningsdirektør Stein Knardahl oppsummerer 45 års forskning om stress. STAMI har studert betydningen av psykiske utfordringer for høyt blodtrykk, for kroniske smerter og for funksjonsevne. 

Lederne opplevde i snitt at 40 prosent av tiden de brukte til toppledermøter var uproduktiv. Og her snakker vi om de ukentlige møtene toppledergrupper i Norges største virksomheter avholder. Interessant nok var det ingen forskjell i gjennomsnittsopplevelsen for ledere i offentlig og privat sektor, sier Henning Bang, førsteamanuensis på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Foto:  fauxels / Pexels

Skap meningsfylte møter – med en enkel formel

Ledelse

Forskning viser at vi kaster bort veldig mye av arbeidstiden på møter – tid som kunne blitt brukt til arbeid som gir mer avkastning for bedriften. For å kunne holde effektive møter må du ha en plan, en agenda. Og med en enkel formel kan du heve kvaliteten på møtene – til stor fordel for både deg selv, medarbeiderne og organisasjonen.
Intelligente teknologier koblet med IoT og 5G vil ikke erstatte virksomheter, men virksomheter som benytter seg av dem, vil erstatte de som ikke gjør det, skriver Tor W. Andreassen, professor i innovasjon, tilknyttet DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole og leder av faglig råd i Open Innovation Lab of Norway. Foto: ThisIsEngineering / Pexels

Effekten av intelligente teknologier!

Innovasjon og digitalisering

Intelligente teknologier vil ikke erstatte virksomheter, men virksomheter som benytter seg av intelligente teknologier, vil erstatte de som ikke gjør det.

– Vi ser at det å vise empati i møte med sterke følelser er med på å bygge tillit, slik at vi lettere kan veilede innringeren om hvordan de kan ivareta sine rettigheter og plikter, sier Jørn Torbergsen, direktør for NAV Kontaktsenter. Foto (fra ett av kontaktsenterne til NAV): NAV

NAV kundesenter: Hvordan takle kriser?

Samfunns- og tjenesteutvikling

20.september 2021 var en sorgens dag for alle ansatte i NAV. Etter en knivstikking ved NAV Årstad i Bergen, mistet en kvinne livet. Dette er dessverre ikke første gang det har skjedd angrep mot NAV. Hvordan takler man å jobbe i kontaktsenteret under en krise, og hvordan er tiden etterpå? Kundeserviceavisen tar en prat med direktør for NAV Kontaktsenter, Jørn Torbergsen.

Abtion har gjennomført tre effektive tiltak: 1. Like arbeidstider, 2. Færre, kortere og mer effektive møter, 3. Økt konsentrasjon med pomodoro-metoden. Foto:  fauxels / Pexels

Suksess med 4-dagers arbeidsuke

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det kan se ut til at 4-dagers arbeidsuke virkelig er i vinden, og flere og flere begynner å lure på om dette kanskje kan være en god løsning for deres bedrift. Men er det egentlig lønnsomt? Og hva er baksidene? En bedrift som har hatt stor suksess med 4-dagers arbeidsuke, er det danske IT-selskapet Abtion.

Vi må få på plass et system for vurdering av realkompetanse og karriereveiledning for voksne. Først da vi tar omstillingsbehovet på alvor, skriver Erik Kollerud. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels

Det meste vi kan i arbeidslivet har vi lært på jobben

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi må bort fra den tradisjonelle måten å tenke kompetanse på, og anerkjenne at kompetanse er mer enn formell utdanning, med eksamen og vitnemål, skriver Erik Kollerud i Dagens Perspektiv.

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden på områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon i kommuner og fylker. Foto (fra rapporten forside): KS/Bly

Status Kommune 2022

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2022. Publikasjonen kommer ut hvert år.
Lisa Reutter mener at det at registrene i dag er spredt, og er organisert som små øyer i offentlig sektor, har noe med maktfordelingsprinsippet å gjøre. Dette prinsippet er nå under press. Foto: NTNU. Illustrasjon: Datatilsynet

#3 Ingenting å skjule: registerovervåking

Personvernpodden

Det finnes et hav av offentlige registre, og du står oppført i dem. Hva slags overvåkingspotensiale ligger i disse registerdataene? Lisa Reutter, PHD-kandidat ved NTNU og ekspert på datadrevet offentlig forvaltning, gjester den tredje episoden i Datatilsynets podkastserie.