Myndighetenes ansvar

– Hvis noen får vansker med å gå i trapper, eller trenger enkle hjelpemidler for å klare seg selv, så mener et stort flertall av de som har svart at det er det offentlige som, helt eller delvis, har ansvaret for å tilpasse boligene, slik at folk kan bo hjemme hele livet, konstaterer administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim.

7 av 10 svarer at det offentlige må ta ansvar for dette. Bare 3 av 10 oppgir at den enkelte selv har ansvaret for å tilpasse boligen ved endringer i helse, funksjonsnivå og bevegelighet.

Det er flest blant de yngste, de med lavest inntekt og innbyggere i distriktskommuner som mener at det er myndighetene som må sørge for tilpassede boliger til de som trenger det.

Les mer.

Kilde: husbanken.no