Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal  kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Kvinner er noe mer bekymret enn menn (46 vs. 40 prosent). 

Av de yngste (18-29 år) svarer 44 prosent et de i svært stor grad eller i stor grad er bekymret. Det er helt likt de som er i aldersgruppen 60 år+.

De som er minst bekymret bor i Oslo. Her svarer 29 prosent at de i liten grad eller i svært liten grad er bekymret for hvordan kunstig intelligens vil påvirke fremtiden. 

Les mer.

Kilde: nkom.no