Pressemelding fra regjeringen | Dato: 15.08.2023


 

Møtet finner sted fredag 25. august kl. 08.00-09.00. Møtet vil foregå fysisk i auditoriet i Akersgata 59(R5), men vil også streames. Frokost og kaffe serveres fra 07.45.     

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide tiltak mot uønsket påvirkning ved valgene i 2023 og 2025. Arbeidsgruppen har utarbeidet en tiltaksplan som ble lagt frem av regjeringen 9. juni. Et av tiltakene er et dialogmøte med mediene om regjeringens arbeid for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Møtet ledes av avdelingsdirektør i seksjon for valg og lokaldemokrati Siri Dolven.

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis i møtet og departementet håper så mange som mulig vil delta. 

Påmelding (både for fysisk og digitalt oppmøte) sendes til sissel.lian@kdd.dep.no innen torsdag 24. august kl. 12.00 (arbeidssted/funksjon/navn).

Agenda

 1. Velkommen
  Kommunal og distriktsdepartementet v/ avdelingsdirektør Siri Dolven
 2. Regjeringens arbeid for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning av valg
  Kommunal og distriktsdepartementet v/ avdelingsdirektør Siri Dolven
 3. Velgernes tillit til valggjennomføringen i Norge
  Johannes Bergh, leder av valgforskningsprogrammet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 4. Valgdirektoratets arbeid for å sikre de tekniske løsningene som brukes i valggjennomføringen
  Valgdirektoratet v/ avdelingsleder Cecilie Jacobsen Yri
 5. Forskning på informasjonspåvirkning av valg
  Forsvarets Forskningsinstitutt v/ spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen
 6. NSMs arbeid med sikring av valget
  Nasjonal sikkerhetsmyndighet v/ fagdirektør Roar Thon
 7. Tiltak for å øke befolkningens kunnskap om desinformasjon og falske nyheter
  Medietilsynet v/ direktør Mari Velsand

Om sendingen
Frokostmøtet streames av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.
Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.
DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende frokostmøtet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.
Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.