56 søknader

– I år fikk vi mange gode søknader, så vi måtte prioritere hardt, sier prosjektleder ved Husbankens Kunnskapskontor, Gry Kongsli.

Men hun er glad, både for søknadsbunken og kvaliteten på søknadene. Da søknadsfristen gikk ut 12. februar i år hadde Husbanken fått inn 56 søknader. 23 av dem er prioritert til å få en andel av tilskuddspotten.

Blant mottakerne er det blant andre kommuner, forskningsmiljøer og ulike frivillige organisasjoner.

– Prosjektene de har fått støtte til retter seg mot vanskeligstilte målgrupper som bostedsløse, lavinntektsfamilier, eldre, personer med funksjonshemminger, psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Dette er målgrupper Husbanken er opptatt av, forteller Kongsli.

Les mer.

Kilde: husbanken.no