Ordninga skal gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor

Digdir forvalter medfinansieringsordninga for delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak. Ordninga skal nå bredt ut og målet er at vi i Norge skal gjennomføre flere samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak og realisere de planlagte gevinstene.

En statlig virksomhet må stå som søker

Det må være en statlig virksomhet som står som søker, men andre statlige virksomheter, kommuner, næringsliv mfl. kan gjerne være samarbeidsparter.

Krav for tiltakene:

  • Må ha total prosjektkostnad mellom 10 og 100 mill. kroner.
  • Kan få dekket opptil 50 % av total prosjektkostnad.

Les mer.

Kilde: digdir.no