Grunnen til at vi vil snakke om dette akkurat nå, er at en personvernkommisjon sist høst kartla personvernets stilling i Norge. Kommisjonen trekker frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.

– Min erfaring fra den første kommisjonen i 2009, var at den dessverre havnet i skuffen, og etterlot få synlige spor. Det jobber vi veldig mye for at ikke skal skje denne gangen, sier Datatilsynets direktør Line Coll i episoden. Coll var også sekretær i den forrige Personvern-kommisjonen.

I den første episoden presenterer vi podkastseriens rammefortelling, og spør hvordan en nasjonal personvernpolitikk kan bidra til å møte utfordringene vi står overfor.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no