I mange yrker består jobben i å møte andre mennesker som befinner seg i vonde, vanskelige eller utfordrende situasjoner. Ofte kalles dette å jobbe i førstelinjeyrker. Det å treffe både voksne og barn som befinner seg i kriser eller har vansker i egne liv, kan være krevende.

Som ansatt i et førstelinjeyrke bør man derfor kunne få bearbeide inntrykk, og møte egne følelser – og samtidig være profesjonell. Dette forutsetter også et arbeidsmiljø som legger godt til rette.  

Helsevesenet, politiet og NAV er eksempler på noen slike yrkesområder. Men har du hørt forkortelsen PPT før? 

Les mer.

Kilde: idébanken.org