− Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. I sentrum for all vår virksomhet står de eldre. Vi tenker stort, og inkluderer alle eldre i vår livsgledevisjon, forteller Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for eldre.

Som samarbeidspartner ønsker de å bidra med kunnskap og kompetanse, og ser samtidig verdien av å jobbe sammen med de andre partnerne. 

− Livsglede for eldre jobber for økt samarbeid lokalt og nasjonalt, og på tvers av fagområder. Vi ser frem til å ha de med i diskusjoner og som sparringspartner i utviklingen av et mer aldersvennlig Norge, sier Nina Myklebust som har ansvaret for partnerskapsordningen.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no