– Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele kommune-Norge! sier en glad tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth.

Hun og spesialrådgiver i KS, Anne Mette Dørum, er sikre på at det digitale systemet vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag for myndighetene.

Les mer.

Kilde: husbanken.no