– Vi opplever at arbeid med universell utforming og klarspråk er to sider av samme sak. Klarspråk er avgjørende for at brukerne skal forstå den informasjonen de trenger. Gjør de det, er det større sjanse for at de klarer å hjelpe seg selv.

SPK fikk Tilgjengelighetsprisen i 2011 for arbeidet med å forklare pensjonsreformen. Hva var den viktigste lærdommen fra dette arbeidet?

– Dette var før mi tid, men jeg har forstått at da vi definerte døve og hørselshemma som hovedmålgruppe for informasjonen vi lagde, benytta vi anledningen til å skrive enklere og framheve det viktigste. Det endte med at vi lagde en løsning som fungerte godt ikke bare for døve og hørselshemma, men for alle medlemmene våre. Det blei en vekker for oss. Siden har klarspråk hatt høy prioritet, og vi prøver å praktisere det i alle ledd og funksjoner.

På hvilke måter har dere arbeidet for å holde klarspråkspraksisen levende?

Les mer.

Kilde: sprakradet.no


Annonse:

9000 kommunikasjonsmedarbeidere!

God kommunikasjon og klart språk er avgjørende for å nå fram i alle møter med innbyggerne, både gjennom fysiske og digitale løsninger. 

Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune, og Mina Gerhardsen, generalsekretær for Nasjonalforeningen for folkehelsen er hovedinnledere i plenum 19.10  på Service- og tjenestekonferansen 2023.

I tillegg har vi et helt spor med temaet, med fire ypperlige foredragsholdere fra Miljødirektoratet, NAV og KS.