Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover?

– Jeg ser på KI som en kollega som jeg skal samarbeide med. KI har sine egenskaper, jeg har mine. Sammen blir vi effektive og gode. Forhåpentlig hjelper KI meg å få bedre tid til kreativt og strategisk arbeid.

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no