Steffen Sutorius' bønn til politikerne om mindre detaljstyring av IT-utviklingen, er et tegn i tiden og et tegn på manglende forståelse hos politikere rundt hvilke rammebetingelser som skal til for å styrke arbeidet med digital innovasjon.

Les mer.

Kilde: digi.no