– Etterkrigstiden har vært preget mye av stabilitet, økonomisk vekst og harmoni. Men de siste tre årene har den ene krisen fulgt etter den andre, og det ser ikke ut til å ha noen ende. Endringer og kriser er ikke noe verken mennesker eller organisasjoner liker. Vi liker stabilitet, sier De Paoli.

Hun ser at angst og uro gjør til at folk reagerer på forskjellige måter.

– Noen lar det flyte, noen tar det som det kommer, mens noen får et ekstremt kontrollbehov. Det man anbefaler er å stoppe opp, og reflektere over det som skjer. Når ting er krevende så må det løses der og da. Se på «hva skjer nå» og «hvordan skal vi håndtere dette», sier De Paoli.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no