Larsson jobber i Ytelsesavdelingen i NAV og har nylig avlevert sin doktorgrad. Her skriver han om hvordan NAVs digitale søknader er tatt i bruk av ulike brukergrupper. Undersøkelsen baserer seg på systemdata fra NAV. Han har blant annet sett på hvem som drar nytte av NAVs digitale tjenester, og hvem som ikke gjør det.

– Vi vet fra før av at noen grupper bruker tjenestene våre lite, men diskusjonen dreier seg ofte om de som er helt utenfor – altså de som ikke bruker digitale løsninger. Det jeg har sett, er at også grupper som er innenfor, blir forskjellsbehandlet fordi de digitale tjenestene ikke er tilpasset deres situasjon.

Les mer.

Kilde: nav.no