Over de siste to årene har Øyer samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter Innlandet for å utvikle partssamarbeidet på alle arbeidsplasser i kommunen.

Målet med arbeidet har vært å øke involveringen av de nær 500 ansatte i det kommunale tjenesteapparatet, og heve kvaliteten på samarbeidet mellom tillitsvalgte, verneombud og ledere.

Les mer.

Kilde: idebanken.org