Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover?

– Jeg ser allerede at det påvirker oss mye, på godt og vondt. KI gjør at vi kan være raskere ute med eksempelvis gode oppsummeringer av kompliserte rapporter, bidra til klarere språk og nye måter å presentere på. Dette er blitt veldig tydelig i min egen hverdag, at vi nå har fått verktøy som på sikt vil løse et problem KLP og alle andre som driver med pensjon opplever, nemlig å gjøre det innviklede pensjonssystemet forståelig for folk flest. I tillegg er jo KI nøkkelen som gjør at vi endelig kan utnytte forrige tiårs buzzord «big data», og med det kommer enorme muligheter. Men det er viktig å huske på at KI kan ha en betydelig mørk side også, som vi som lever av kommunikasjon må være svært bevisst på. Hva skjer med verden når det genereres uendelige mengder informasjon på nett som faktisk ikke stemmer? Hvordan skal vi klare å skille det som er sant fra det som bare er tull? Bare se hva man kan få til med deepfake-teknologi i dag.

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no