Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

God ledelse
Du må tørre å være deg selv, være ydmyk, menneskelig og stå for den du er, sier Donatella De Paoli, førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Leder og medarbeidere kan sammen skape og opprettholde et mer motiverende arbeidsmiljø som produserer bedre resultater for den enkelte ansatte, avdelingen og organisasjonen som helhet, skriver Torhild Anita Sørengaard, førsteamanuensis ved BI.

Beredskap og sikkerhet
Samfunnssikkerhet sørger for å forebygge og beskytte samfunnet mot alvorlige trusler, mens beredskap handler om å være forberedt på og håndtere akutte situasjoner, skriver Hans-Erik Skjæggerud, leder av YS. Han legger vekt på at alle har en rolle i beredskapssammenheng.

KI og kommunal tjenesteutvikling
Kommunene i Norge skal bruke KI på en ansvarlig måte, skriver artikkelforfatterne fra Digitaliseringsdirektoratet. Dette krever at ulike hensyn balanseres på en god måte og i full åpenhet. Det er du som innbygger og din rettssikkerhet som må stå i sentrum ved utvikling av digitale tjenester. Kunstige eller ei.

Store språkmodeller, som ChatGPT, gir oss et enormt potensial for å transformere vår måte å drive kommunal tjenesteproduksjon på. Men det er viktig å holde hodet kaldt og ta hensyn til risikoen som følger med bruk av disse løsningene, skriver Arnstein Vestad, sikkerhetsarkitekt i Trondheim kommune.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

– Det er ofte i dårlige tider at den gode lederen står frem

 

Lederkommunikasjon som motiverer

 

Vi er totalberedskapen

 

Blir dette kommunenes viktigste digitale verktøy i fremtiden?

 

Det er viktig å holde hodet kaldt når kommunene tar i bruk ChatGPT

 

NAV-kontorene er blitt mer tilgjengelige

 

Podkasten Holtes halve: Gjeld

 

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor

 

Personvern: Tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

 

Ny studie: Ingen stor økning i helsetjenester i hjemmet

 

Arrangementer 

19.04: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

09.05: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

10.-11.05: Kundeservicedagene 2023: Forbrukeradferd i endring

 

08.-09.06: Bostøttekonferansen 2023

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no