Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Innafor eller utafor
Artikkelen Er du innafor eller utafor? gir et godt innblikk i hvordan digitaliseringen griper inn på mange av livets områder, og omfanget av digitale ferdigheter som er nødvendig. 
  Avslutningsvis skriver forfatterne: "Det er viktig at vi ikke lar oss blende av de kortsiktige økonomiske gevinstene. Vi må også ta hensyn til det langsiktige samfunnsøkonomiske perspektivet når vi digitaliserer.... ...Kan vi ikke heller prøve å legge til rette for at alle skal kunne mestre livet sitt best mulig selv? Hvordan hadde du tatt det om du ble fratatt muligheten til å mestre eget liv?"

Hvis du er opptatt av temaet, anbefales Nasjonal digital samling om digital inkludering, 17.11.

Verdien av erfaring
Data er aldri objektive. La også erfaringer og intuisjon få rå litt innimellom, skriver artikkelforfatteren. Han advarer mot å la alt være datadrevet, og skriver blant annet: "Stol ikke blindt på at de (data) viser deg virkeligheten. Glem ikke at magefølelsen din utgjør en ekspertvurdering bygget på mange års erfaring."

I artikkelen Hvordan kan vi være sikre på at kunstig intelligens stiller rett diagnose?, berøres noen av de samme problemstillingene. Konklusjonen er at vi trenger både menneskelige erfaringer og data, og at resultatet til sammen blir bedre enn hver for seg.

Hvileskjær i digitaliseringen
Vi byr på to artikler som gir regjeringen det glatte lag i digitaliseringsarbeidet: Regjeringen innfører hvileskjær i digitaliseringen, og Digitalisering av offentlig sektor står nesten stille.

Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?
Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset i konflikthåndtering, som er 16.11.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-kurskalender: Se høstens tilbud


 

Er du innafor eller utafor?

 

Data er aldri objektive. La også erfaringer og intuisjon få rå litt innimellom

 

Hvordan kan vi være sikre på at kunstig intelligens stiller rett diagnose?

 

Regjeringen innfører hvileskjær i digitaliseringen

 

Digitalisering av offentlig sektor står nesten stille

 

Digitaliseringsrådet har lansert årets erfaringsrapport

 

Alternativt forslag til ny nasjonal e-helsestrategi

 

Personvernbloggen: Digital masseovervåking

 

En hensiktsmessig og tillitsbasert arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor – hvorfor er det viktig og vanskelig?

 

Ledelse som gir høy gjennomtrekk

 

Gode råd for å leve et godt liv hele livet på planleggelitt.no


 

 

16.11: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

23.11: Hvordan bygge en servicekultur?

 

30.11: Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen?

 

01.12: Bransjedebatt: Ulike roller på samme møteplass - om organisering av bibliotek og innbyggertorg

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no