Tip a friend Printer friendly Tekstverktøy Facebook

Mette Bugge_100x122

Servicekonferansen 2016, 27.-28. oktober, Clarion Hotel & Congress, Gardermoen

Gammel dame er lett å vende!

Mette Bugge, sportsjournalist i Aftenposten, avslutter første dag av konferansen, og snakker om hvordan transformere seg fra papir- og tekstarbeider til en digital distributør som behersker lyd, bilde og sosiale medier.
Frokostseminar 11.05.16:

Klart språk gir resultater

Klarspråk bidrar til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Kom på frokostseminar og hør om hvilke effekter klarspråk har hatt både for innbyggerne og for virksomhetene.

Kilde: Husbanken

Vi letter på kravene for å bidra til rask bosetting!

Mange kommuner har boliger og bygninger som står ubrukt. Disse byggene kan oppgraderes med hjelp av Husbankens virkemidler, og brukes i bosettingen av flyktninger.

Kilde: Husbanken

Elektronisk søknad for startlån og tilskudd lanseres i alle kommuner 4. mai

Snart kan alle søke startlån og tilskudd, når og hvor de vil fra eget nettbrett, smarttelefon eller PC.
Loveleen Brenna_100x100

Servicekonferansen 2016, 27.-28. oktober, Clarion Hotel & Congress, Gardermoen

Loveleen Rihel Brenna avslutter konferansen

Loveleen Rihel Brenna avslutter Servicekonferansen 2016. Hun er for mange kjent som en dyktig foredragsholder, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet.