Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bymodell_Bod_crop

Digitalisering står alltid på programmet

Servicenettverk Nord-Norge

Servicenettverk Nord-Norge består av Alta, Tromsø, Harstad og Bodø. Nettverket er aktivt og møtes ca. en gang i året. Vi bytter på å besøke hverandre og vertskommunen er ansvarlig for programmet. Nettverket har stort utbytte av å utveksle erfaringer og digitalisering står alltid på programmet.

Maler

Maler med logo for invitasjoner, program og presentasjoner

Nettverkssamling. Illustrasjonsfoto

Søknad om økonomisk støtte til nettverkssamling

Forum for offentlig service - nettverksgrupper:

Kan du tenke deg å starte en nettverksgruppe, eller finnes det planer om samlinger, studieturer eller lignende i en eksisterende gruppe? Det er mulig å søke forumet om økonomisk støtte - med maksimalt kr. 7 500,-.

Dokumentasjon for utløsing av økonomisk støtte

Hvis det er gitt tilsagn om økonomisk støtte i forkant av en nettverkssamling, så er det nødvendig å sende inn dokumentasjon (referat og helst bilder) i etterkant for at støtten skal utløses. I tillegg ønsker vi også svar på noen spørsmål om samlingen.

Nettverk servicetorg Sør-Rogaland

Hå kommune, 04.05.17

Nettverk servicetorg Sør-Rogaland hadde nettverkssamling for alle servicetorgene i Sør-Rogaland  i Hå kommune, torsdag 4. mai 2017. 

Annonse

Annonse