Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Taus kunnskap finnes hos ansatte på nesten alle arbeidsplasser. Hos selgeren som forstår hvordan de skal snakke med kundene sine for å overbevise dem. Og hos frisører som føler saksen er en forlengelse av armen. Foto: Clem Onojeghuo / Pexels

Blind tro på digitalisering kveler viktig kunnskap

Innovasjon og digitalisering

Arbeidstakere opplever en del datasystemer som lite relevante, fordi systemene ikke tar opp i seg den «tause» kunnskapen deres. Ferske SINTEF-studier dokumenterer dette.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Martin B. Andersson/BLD

Vår felles digitale grunnmur skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet

Innovasjon og digitalisering

-Mobil-, bredbånds- og internettjenester er grunnmuren i dagens digitale Norge. Gode nett og tjenester er helt avgjørende for at folk og næringsliv skal kunne delta i og utvikle det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Rammeplan for barnehage sier at barnehagene skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Foto: Kjetil Nilssen.

Digitalisering skal utvikle kommunale tjenester

Innovasjon og digitalisering

Drammen kommune har sin digitaliseringsstrategi klar. Arbeidet med strategien startet med at et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv.