Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vi vil vidareutvikle den nettbaserte framstillinga, og ta ein breiare gjennomgang av regelverket som ligg bak krava som blir stilt, skriver Ragnar Brevik og Elianne Eggum i Digitaliseringsdirektoratet.  Foto: Jason Goodman / Unsplash

Brukarinvolvering gjer det lett å gjere rett

Innovasjon og digitalisering

Å følgje alle krav og anbefalingar når du skal digitalisere, er krevjande. Gjennom god brukerdialog er det enklare å gjere rett.
Vi har behov for å snakke om følelser, for eksempel om hvordan hjemmekontor og Teamsmøter påvirker oss, skriver professor i organsiasjonsatferd, Øyvind Kvalnes. Foto: Maxime / Unsplash

Hvordan skape en atmosfære av vennlighet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi trodde at tiden med hjemmekontor var over, men så var den visst ikke det. Perioden med digitale møter ser ut til å ha gjort mange av oss ekstra følsomme for kritikk. Det skal lite til for å terge og bedrøve oss.
Det kan være smart å legge frem forslag og ideer før de er ferdig uttenkt, skriver Øyvind Kvalnes og Fanny Duckert. Flinke fagfolk verdsetter å bli invitert til å være med på å forme ideer. Foto: Campaign Creators / Unsplash

Kritikk må møtes på gode måter

Samfunns- og tjenesteutvikling

Noe av det mest krevende ved å være leder, er å ta imot kritikk av egne ideer, forslag og planer. Kanskje har lederen lagt mye arbeid inn i en ny strategi for avdelingen, og så kommer det innvendinger fra folk som ikke har like god oversikt og forståelse for situasjonen. Kritikken kan lett oppleves som et personangrep. Det kan virke som om kritikeren ønsker å sette lederen i forlegenhet, uten å bidra til saklig diskusjon. Da er det fort gjort å reagere aggressivt eller sarkastisk tilbake, med den tyngde som følger med lederskapet. Men slike reaksjoner er egnet til å lukke viktige meningsutvekslinger og skape ringvirkninger av frustrasjon.

De juridiske vurderingene i NAV-prosjektet illustrerer de utfordringene som oppstår, når ny teknologi må være i tråd med særlover utmeislet i en verden uten de problemstillingene teknologien fører med seg, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Illustrasjon: Klipp fra forsiden fra Sluttrapport fra sandkasseprosjektet med NAV.

Kunstig intelligens og personvern: NAV først ut av sandkassa

– Det er en milepæl for sandkasseprosjektet at vi nå publiserer den første rapporten, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Den regulatoriske sandkassa ble etablert for å hjelpe fram innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens, og Thon er trygg på at mange vil ha stor nytte av både denne og de andre rapportene, som vil komme på løpende bånd framover.

Det første prosjektet som kommer ut av Datatilsynets KI-sandkasse etter et halvår med juridiske, teknologiske og tidvis filosofiske vurderinger, er fra NAV. De vil bruke KI for å predikere den videre lengden på sykefraværet, når sykmeldingen har passert fire måneder. Illustrasjon: Klipp fra Datatilsynets rapport om Kunstig intelligens og personvern, utgitt i 2018.

Kunstig intelligens og personvern: Forklar, ferdig, gå!

Hva skjuler seg i den svarte boksen? Det har lenge vært det store spørsmålet, og en av de største utfordringene, knyttet til kunstig intelligens. Black box-problematikk, kalles det. Det går kort fortalt ut på at når kunstig intelligens gir oss et svar, er det fundert i komplekse operasjoner. Så komplekse at de er svært vanskelige å forklare. Vi vet ofte ikke hvorfor en maskinlæringsmodell opptrer som den gjør. Og i de tilfellene vi vet det, kan det være svært utfordrende å forklare det på en forståelig måte. Den svarte boksen blir i tillegg enda mørkere med dyp læring og nevrale nettverk.