Send e-post til hele styret  

John Andrew Firing 
Virksomhet: Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad kommuner
Funksjon: Styreleder

John_Firing2__Foto_Torbjørn_Vinje_114x171.jpg
Terese Olstad Bjerke
Virksomhet: Husbanken, Hovedkontoret
Funksjon: Nestleder
Terese Olstad Bjerke_114x150.jpg
 Espen Sunde
Virksomhet: Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV
Funksjon: Styremedlem
 
Torunn Thuve
Virksomhet: Tønsberg kommune
Funksjon: Styremedlem
 
Annette Gundersen 
Virksomhet: Kristiansund kommune 
Funksjon: Styremedlem
Annette_Gundersen1_116.jpg

Torgeir Endre Torgersen
Virksomhet: Skattedirektoratet
Funksjon: Styremedlem

Torgeir-Endre-Torgersen114.jpg
Marlene Uvsløkk
Virksomhet: Tromsø kommune
Funksjon: Styremedlem
Marlene_Uvslokk2_113.jpg

Kjersti Rongved
Virksomhet: Bodø kommune
Funksjon: Varamedlem

Kjersti_Rongved_utsn_114x147.jpg
Mona Hovland Jakobsen
Virksomhet: Direktoratet for forvaltning og IKT
Funksjon: Varamedlem
Mona_Hovland_Jakobsen114.jpg
Torbjørn Vinje
Virksomhet: Norsk Kommunalteknisk Forening 
Funksjon: Daglig leder for forumet