181206 FOS-styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra det nyvalgte styrets første møte 06.12.18 (Anna H Vågsland var ikke tilstede). Fra venstre: Torbjørn Vinje, Mona H Jakobsen, Marlene Uvsløkk, John A Firing, Espen Sunde, Kjersti Rongved, Eva Hille, Torgeir E Torgersen, Terese O Bjerke. Foto: Sindre Haarr.

   

John Andrew Firing 
Virksomhet: Indre Østfold kommune
Funksjon: Styreleder

John_Firing2__Foto_Torbjørn_Vinje_114x171.jpg
Terese Olstad Bjerke
Virksomhet: Arbeids- og sosialdepartementet
Funksjon: Nestleder
Terese Olstad Bjerke_114x150.jpg
 Espen Sunde
Virksomhet: Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV
Funksjon: Styremedlem
 

Kjersti Rongved
Virksomhet: Bodø kommune
Funksjon: Styremedlem

Kjersti_Rongved_utsn_114x147.jpg  
Mona Hovland Jakobsen
Virksomhet: Digitaliseringsdirektoratet 
Funksjon: Styremedlem
Mona_Hovland_Jakobsen114.jpg  

Torgeir Endre Torgersen
Virksomhet: Skattedirektoratet
Funksjon: Styremedlem

Torgeir-Endre-Torgersen114.jpg
Marlene Uvsløkk
Virksomhet: Tromsø kommune
Funksjon: Styremedlem
Marlene_Uvslokk2_113.jpg

Anna Holm Vågsland
Virksomhet: KS
Funksjon: Varamedlem

Anna-Holm-Vågsland_113x128.png
Eva Hille
Virksomhet: Bergen kommune
Funksjon: Varamedlem
 
Eva-Hille_113x128.png
Torbjørn Vinje
Virksomhet: Norsk Kommunalteknisk Forening 
Funksjon: Daglig leder for forumet