Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Akson er ikke bare «et nytt digitaliseringsprosjekt», men et ledd i en større forvaltningspolitisk endring av ansvars- og arbeidsdelingen mellom stat og kommune, skriver artikkelforfatteren.

Akson-prosjektet går en spennende høst i møte

Innovasjon og digitalisering

Helseminister Bent Høies plan var at Stortinget i høst skulle vedta ny e-helselov, ta stilling til investeringen på 11 milliarder for anskaffelse av teknologi og statens andel av den. Slik blir det ikke.
Puslespill som illustrerer livshendelser

Slik jobber vi med livshendelser

Innovasjon og digitalisering

Brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital sektor. For å nå dette målet må vi samarbeide på nye måter og legge til rette for økt datadeling.
DigitalNorway jobber med å etablere en datafabrikk som skal bidra til å gjøre datasett og live datastrømmer fra private og offentlige kilder tilgjengelig for nye aktører som kan utvikle tjenester og løsninger med utgangspunkt i disse, blant annet ved å ta i bruk kunstig intelligens. Foto: DigitalNorway

Grønt lys for Datafabrikken

Innovasjon og digitalisering

Forslaget til statsbudsjett for 2021 åpner for at arbeidet med Datafabrikken settes i gang. – Et spennende prosjekt som vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å dele og bruke data og øke verdiskapingen, sier digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius.

Illustrasjonsbilde. Foto: Mike Chai

Nytt folkeregister: Digitaliseringen har fått en ny grunnmur

Folkeregisteret er modernisert og det er lagt til rette for digitalisering av nye tjenester, i privat såvel som i offentlig sektor. Et sentralt folkeregister har en stor verdi for Norge som grunnmur for utvikling av nye innovative løsninger.
Eksempel på dialog med Sios chatbot Robert.

Valget mellom et vennlig ansikt og en usynlig robot

Innovasjon og digitalisering

“Takk for at du ringer. På grunn av stor pågang er det det dessverre ventetid før vi kan svare deg” - Hvor mange ganger har du ikke hørt dette? For hvert minutt som går jo mindre viktig føler man seg.
Digisos nettsted

Medfinansiering av nye digitaliseringstiltak

Innovasjon og digitalisering

Det er i forslag til statsbudsjett for 2021 løyvd 189,5 mill. kr til medfinansiering av nye digitaliseringstiltak. Midlane blir lyst ut med atterhald om Stortinget si behandling av budsjettet i desember. Formelle krav til søknad om medfinansiering er fastsett av KMD gjennom retningslinjer for ordninga.

Synne Langeland

8 tips til arbeidshøsten for deg på hjemmekontor

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hverdagen er her igjen. Vi hadde håpet å være tilbake til normalen, men fremdeles sitter vi på hjemmekontor. Her er 9 tips for å holde motivasjonen oppe gjennom arbeidshøsten, for deg som begynner å bli litt lei.
Stortinget med høstlige blader i forgrunnen

KS ønsker ikke regjeringens forslag til ny e-helselov

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS mener regjeringens forslag til ny e-helselov ikke bygger opp under målet om bedre og mer effektive heletjenester til innbyggerne. – Lovforslaget har noen betenkelige sider som ikke er tilstrekkelig utredet, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Vigdis Austrheim

Digitalt oppegående ledere har tatt digitaliseringen seriøst

Innovasjon og digitalisering

Den digitale utviklingen skjer i et rasende tempo sammenlignet med bare få år tilbake. Mange bedrifter sliter med å henge med i svingene. Hva er konsekvensen for bedrifter som ikke oppdaterer seg raskt nok?

Illustrasjon: Fra Eu-kommisjonens nettsted

Norge deltar i europeisk digital storsatsing

Innovasjon og digitalisering

EU skal møte den neste digitaliseringsbølgen med Digital Europe Programme. Dette skal styrke medlemslandene innenfor kunstig intelligens, cybersikkerhet, tungregning og IKT-spesialistkompetanse. Programmet er berammet til 7 milliarder euro over de neste 7 årene i EUs langtidsbudsjett. For Norges del har programmet en budsjettert kostnad på 2 mrd NOK over samme periode

gutt-bakfra-vann

Tre råd fra Romerrikets klokeste hykler

Samfunns- og tjenesteutvikling

Følg med på andre, men ikke bli en følger. Det er ett av tre gode råd fra den romerske filosofen Seneca. Hver kveld gjennomførte han en slags psykologisk vareopptelling før han gled inn i søvnens rike, skriver Eirik Hørthe.

utydelige mennesker i kontormiljø farer forbi. kvinne sitter på gulvet i lotusstilling for meditasjon

Er høyt arbeidstempo idealet?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange bedrifter skriver i stillingsutlysningene sine at du må som jobbsøker «like høyt tempo». Vil dette være den beste strategien for å tiltrekke seg de dyktigste talentene i tiden som kommer? Forskningen viser soleklart at ekte jobbengasjement og lojalitet kommer ikke gjennom høyt arbeidstempo, men et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Det er gjennom samtaler og ulike perspektiv man kan se ting fra ulike vinkler og som bidrar til innovasjon og nyskaping, skriver Glenn Hole. Foto: You X Ventures / Unsplash

Ledere må lytte dobbelt så mye som vi snakker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Min mentor gjennom 12 år, tidligere konsernssjef i Statkraft, Bård Mikkelsen, sa alltid det er en grunn til at vi har to ører og bare en munn. Som ledere bør vi ha som mål å snakke mindre enn vi lytter.

Christine Calvert var gjest på God Morgen Norge på TV2, der hun snakket om hvordan skape et godt førsteinntrykk.

Christine Calvert: Slik blir du en god (og populær) foredragsholder

Samfunns- og tjenesteutvikling

De siste par årene har jeg vært så heldig å kunne være til hjelp for ferske foredragsholdere. Noen ganger fordi jeg skal snakke på samme scene, andre ganger fordi noen anbefaler at de tar en prat med meg. Jeg håper at disse tipsene kan være til hjelp for deg hvis du blir stressa, nervøs eller begge deler.

Skjermbilde 2020-09-24 kl

Klart språk – kurs og samlinger i høst

Samfunns- og tjenesteutvikling

Koronasituasjonen har vist hvor viktig god kommunikasjon og klart språk er for å skape tillit og forståelse i en krisesituasjon. Kravet om klart språk har også kommet inn i den nye språkloven og i forslaget til ny forvaltningslov. Hvordan kan din (fylkes)kommune få fart på språkarbeidet? KS har mange tilbud for deg som vil lære mer om klart språk i høst!

Trude Fjærli Giskås skriver på egen blogg HR-hippie: HR for kloke hoder og modige hjerter

Tillitsbasert ledelse gir hjemmeseier

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hjemmekontor forsterker behovet for at arbeidet utføres innen ledernes trygge rammer av tillit, skriver Trude Fjærli Giskås i sitt siste blogginnlegg.

Barn som hopper opp i luften i glede i en stemningsfull skog

Høy arbeidsglede gir mer produktivitet og bedre resultater

Samfunns- og tjenesteutvikling

Medarbeidere som gleder seg til å jobbe og opplever jobben meningsfull og interessant presterer bedre og har mindre sykefravær. Det er mye ledere kan gjøre for å legge til rette for at medarbeiderne opplever jobben meningsfull og spennende.

Trist hund med skilt rundt halsen der det står free hugs

Forskning: Slik blir du mer kreativ

Innovasjon og digitalisering

Kunnskap, et åpent sinn og godt arbeidsmiljø kan være med på å gjøre hjernen mer leken.

Kjerneoppgåvene til Nasjonalt ressurssenter for deling av data er å fremje deling og bruk av data ved å spreie kunnskap om regelverket, og å sørge for betre samspel mellom juss, teknologi, forretning og forvaltning på området.

Opna nasjonalt ressurssenter for deling av data

Innovasjon og digitalisering

– Vi må dele meir data for å skape ein digital offentleg sektor der brukarane får samanhengande tenester på tvers av sektorar. Deling av data vil også bidra til meir verdiskaping i næringslivet. Med eit nasjonalt ressurssenter for deling av data på plass, er vi eit steg nærmare dette målet, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Hilde Johanne Aafoss

Ledelse: Slik bruker du historiefortelling som kommunikasjonsform

Samfunns- og tjenesteutvikling

Visste du at du kan bruke historiefortelling til å inspirere og engasjere medarbeiderne dine? «Storytelling» har blitt et moteord som det snakkes om overalt, men hva handler det egentlig om? LederNytt har snakket med psykolog og profesjonell historieforteller Hilde Johanne Aafoss om hvordan du bruker historiefortelling som kommunikasjonsform i lederskapet ditt.

Minoritetskvinner

Digital kompetanse: Damer og data - tilbud til minoritetskvinner

Innovasjon og digitalisering

Med kurset "D@mer og d@ta" ønsker Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet å bidra til at minoritetskvinner som har behov for det, kan få hjelp til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Cathrine Holten

Digitaliseringsbloggen: Det beste skaper vi sammen

Innovasjon og digitalisering

Vi må samarbeide om å finne de gode digitale løsningene som gjør at befolkningen i Norge får digitale tjenester de kjenner seg igjen i. Folk skal oppleve at offentlig sektor er der for å hjelpe, støtte og stimulere.

Simula vil invitere alle som offentlig diskuterte Smittestopp til et åpent seminar i oktober for å høre deres motforestillinger og forslag til løsning.Foto: Mostphotos/Farknot Architect

Simula: – En ny runde med digital smittesporing?

Hvis FHI fortsatt ønsker posisjonsdata sammen med smittesporing, kan dette løses ved å lansere en versjon av Smittestopp der brukerne gir separat samtykke for smittesporing og kunnskapsinnhenting, skriver Simula.

Kontorlandskap

Derfor er det sunt å komme tilbake på kontoret

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere virksomheter og ledere argumenterer for at Covid-19-pandemien vil endre arbeidslivet for alltid. De spår blant annet at vi vil jobbe mer fra hjemmekontoret også etter at en vaksine er på plass. Men, det er langt fra sikkert at det er så bra, hverken for ansatte, ledere eller organisasjoner.

nav.no siden om sosialhjelp

Gjør sosialhjelpen statlig. Etabler ett Nav nå!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Dagens todelte Nav er uheldig for brukerne og kan føre til mindre rasjonell ressursbruk enn om midlene kom fra samme kasse, skriver Lars Inge Terum, professor ved Oslo Met, i en kronikk i Aftenposten.

Illustrasjon: Fra rapportens forside

Astrup mottek rapport om politisk tillit

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tysdag 15. september tek kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup imot ein fersk rapport om folk sin tillit til det politiske systemet som Storting, regjering og kommunestyret – og politikarar. Temaet er høgaktuelt no eitt år før stortingsvalet og under koronakrisa.

Bjørn Arild Gram Linda Hofstad Helleland

Einige om felles digitale ambisjonar for offentleg sektor

Innovasjon og digitalisering

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og KS-styreleiar Bjørn Arild Gram er einige om felles ambisjonar og tiltak for å få brukarane til å oppleve éin digital offentleg sektor.

Lisbeth Sæther Storli

Kommunikasjon som ikke holder mål, kan gjøre stor skade i bedriften

Samfunns- og tjenesteutvikling

Har du noen gang vært borti at dårlig kommunikasjonsflyt skaper misforståelser og usikkerhet? Kommunikasjon som ikke holder mål, kan nemlig gjøre stor skade i en organisasjon, mens god kommunikasjon kan løfte både deg som leder og medarbeiderne rundt deg.

To kvinner som samarbeider ved en skjerm, en står.

Tillit er noe du gir som leder

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ofte ser vi at medarbeiderne får en masse ansvar, men de gis ikke myndigheten til å ta en beslutning, fordi alt skal helt til topps hver eneste gang, skriver Glenn Hole.

Pål Berger

Å fylle dagene gir livet mening

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et tilfeldig møte på et treningssenter bidro til at Pål Berger forble rusfri etter over ti år som rusavhengig. I år jobber han med "Fyll dagene", der fire kommuner og KS, samarbeider om en digital aktivitetsuke med fokus på tilbud innen rus og psykiatri.

Dialog mann kvinne

God tilbakemelding er en toveis dialog

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fokuser på dialog og samarbeid når du gir tilbakemeldinger. Det finnes gode muligheter for en leder å bygge sterke relasjoner og engasjement gjennom å fokusere på potensialet til hver enkelt, og stille de rette spørsmålene når du gir tilbakemelding.
Bildet viser et team som bygger lagånd i Vietnam

Slik takler du unnasluntring

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er særlig fem tiltak som reduserer risikoen for unnaluring når vi skal jobbe sammen om en oppgave, skriver Espen Houge.
Digitalt system for kommunale utleieboliger

Digitalt system for kommunale utleieboliger - enkelt forklart

Samfunns- og tjenesteutvikling

Husbanken, KS og 11 kommuner lager et digitalt system for å søke, tildele og holde oversikt over kommunale boliger og boligbehov for alle norske kommuner. I en ny film forklares hva prosjektet skal løse.

Liten jente hilser på robot.

– Roboter vil nok aldri kunne tenke som oss

Innovasjon og digitalisering

– Jeg tror forskningen på kunstig intelligens først og fremst er en del av menneskehetens reise mot å forstå hvorfor vi tenker som vi tenker, sier forsker Michael Riegler.

Google i lysskrift

Teknologigigantene møter motstand

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Big Tech er tilbake i søkelyset ­– og ikke på en god måte. Den 29. juli ble direktørene for Amazon, Apple, Google og Facebook grillet i mer enn fem timer av et tverrpolitisk antitrust-panel i Representantenes hus. Ser vi slutten på en tidsalder?
- Ved å jobbe på tvers av sektorer  med medvirkning, universell utforming og forebygging kan aldersvennlig utvikling bidra til å utsette behov for tjenester, sier fagleder i KS, Anne Gamme. Illustrasjon: Bly

Ny håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.
– Heile samfunnet må bidra om vi skal lukkast med å nå måla innan 2030, seier berekraftsminister Nikolai Astrup. Foto: Torbjørn Tandberg

Inviterer til idédugnad for å nå berekraftsmåla

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Arbeidet med ein nasjonal handlingsplan for berekraftsmåla har starta. No ynskjer vi innspel til kva tiltak som kan bidra til at Noreg når berekraftsmåla innan 2030, seier berekraftsminister Nikolai Astrup.

Hjemmekontoret har inntatt en posisjon i arbeidslivet som ikke vil forsvinne post korona. Mer fleksibilitet er bra, men vi må ikke miste de trygge rammene på veien, skriver Kari Sollien i Akademikerne. Foto: Bench Accounting / Unsplash

Hjemmekontor post korona

Samfunns- og tjenesteutvikling

For eller imot hjemmekontor? Spørsmålet har vært diskutert i avisene, på Teams og Zoom, i familier og i vennegjenger siden store deler av Norge ble sendt hjem fra kontoret mars.

EUs eGovernment Benchmark

Digital transformasjon i koronaens tid?

Innovasjon og digitalisering

I en verdenskrise med store menneskelige og økonomiske kostnader ser vi en offentlig sektor som omstiller seg og leverer tjenester på nye måter - nærmest over natta.

Hans Christian Holte

Nyansatt som Nav-direktør

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lytte, forstå, og deretter utvikle, sammen med organisasjonen. Og samtidig erkjenne at du treffer bakken løpende og ikke kan la presserende endringsbehov vente for lenge. Det er planen som fersk NAV-direktør.

Illustrasjon: sprakradet.no/Klarsprak

I krisetid er klarspråk livsviktig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Da koronakrisen kom til Norge, fikk helsenorge.no plutselig nær tre ganger så mye trafikk over natta. Da er det desto viktigere at informasjonen som ligger der er enkel å finne og lett å forstå.

OECD-rapporten Best Practice Principles for Regulatory Policy

Altinn trekkes frem som bestepraksis i OECD-rapport

Innovasjon og digitalisering

I møtet mellom myndighetene og næringslivet står digitale løsninger sentralt. I Norge er Altinn så innarbeidet at det er vanskelig å tenke seg hvordan vi skulle klart oss uten. Mange land er interessert i Altinn. Vi kan også nokså sikkert finne ting å lære fra andre lands løsninger.

Trygdeskandalen illustrert med kneblet mann

Prisen for taushet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lytt nøye på det makta teier om, skrev lyriker Arnljot Eggen. Fortielse og fravær av diskusjon er ikke ukjent i offentlig forvaltning. Systemsvikt av NAV-skandalens kaliber kommer trolig til å skje igjen.