Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Jorunn Staavi Larsen er kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune. Hun snakker om innbyggerdialog og medvirkning. Foto: Drammen kommune.

Sett ditt preg på Servicekonferansen 2021!

Quality Hotel River Station, Drammen, 03.-05.11

Årets servicekonferanse er lagt opp litt annerledes enn tidligere. Programmet blir løst opp underveis med markedsvandringer, samtaler og refleksjoner. Vi oppfordrer alle som ønsker det til å melde inn aktuelle tema som kan være interessante for deltakerne.

Ved å tilrettelegge for god kommunikasjon og medvirkning fra eldre innbyggere blir deres behov, innspill og deltagelse viktig i utviklingen av lokalsamfunn og kommunale tjenester. Foto: Fra forsiden av den digitale håndboken.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering. Her er den digitale versjonen av håndboka.

Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet

Et økosystem er mer enn en samling fellesløsninger

Innovasjon og digitalisering

Synes du begrepet økosystem er ullent og hører mer hjemme i naturen? Vi ønsker å oppklare noen uklarheter når vi snakker om økosystem for digital samhandling og sammenhengende tjenester i offentlig sektor.
Samtalen er nøkkelen til god oppfølging. Foto: Fauxels / Pexels.

7 tips for god sykefraværsoppfølging

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan du som leder følger opp en sykemeldt medarbeider, kan ha mye å si for utfallet og lengden på sykefraværet.

I en stadig mer digitalisert hverdag er det viktig å huske på at vi mennesker er avhengige av den sosiale kontakten og av sosiale relasjoner oss imellom. Dette er noe som ikke kan erstattes av digitale læringsplattformer. Foto: Yan Krukov / Pexels

Enkle grep gjør digital læring bedre

Innovasjon og digitalisering

– Byggingen av sosiale relasjoner kan gå tapt når undervisningen går digitalt. Dette er nettverksbyggingen som normalt skjer gjennom kaffepauser, felles lunsj og i køen ved toalettet eller kaffemaskinen, sier førsteamanuensis Gunhild Marie Roald ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.

Foto: Klipp fra forsiden av regjeringens strategi

Styrker satsingen på digital inkludering

Samfunns- og tjenesteutvikling

- Nordmenn er flinke til å ta i bruk digitale tjenester. For de aller fleste er nettbank, netthandel og bruk av ulike apper en forenkling av hverdagen. Men noen faller utenfor. Dette vil vi gjøre noe med. Gjennom strategien Digital hele livet styrker vi arbeidet med å inkludere flere i det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Den klassiske ledelsesmodellen fungerer dårlig i en tid med raske endringer. Foto: Mikael Blomkvist / Pexels

Økt trivsel og motivasjon med autonomi

Samfunns- og tjenesteutvikling

En ny ledelsesmodell basert på autonomi og integrert motivasjon er nødvendig både for å skape større engasjement og for å takle et marked i raske endringer. Klassisk ledelse med resultatorienterte mål skaper ikke motivasjon og entusiasme.
Vår målsetting må være at ansatte skal kjenne at de har en meningsfull arbeidsdag, at de får den støtten og motivasjonen de trenger for å lykkes. Foto: Viktoria Alipatova / Pexels

God fjernledelse er å kunne være nær

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan leder og ivaretar man medarbeidere på avstand? Det er et sentralt tema i ledelsesfaget nå, skriver Per-Magnus Moe Thompson og kolleger.

Illustrasjonsbilde: Brønnøysundregistrene

Effektivt å gjenbruke løsninger!

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen ønsker et digitalt fritidskort til bruk for aktiviteter for barn og unge. Brønnøysundregistrene gjenbruker teknisk infrastruktur til dette digitale verdikortet, noe som er smart for oss og smart for våre samarbeidspartnere!
Arbeidstilsynet har ledet prosjektet. Illustrasjonsbilde: Fra arbeidstilsynet.no

Tilda lansert - en milepæl for deling av tilsynsdata

Innovasjon og digitalisering

Altinn og Maskinporten utgjør kjernen i den nye datadelingstjenesten for tilsynsdata - Tilda - som ble lansert i dag. Løsningen skal sikre bedre koordinerte og mer målrettede tilsyn.

Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels

Styrkjer innsatsen for å tryggje den digitale kvardagen til barn og unge

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringa lanserer ein ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst. Strategien er den fyrste av sitt slag i Noreg, og legg til rette for ein styrkt og samordna offentleg innsats – på tvers av sektorar – for å tryggje den digitale kvardagen til barn og unge.

Sarita Lavik

Servicekonferansen 2021: Innbyggerservice setter standarden!

Quality Hotel River Station, Drammen, 03.-05.11

De siste årene har innbyggerservice, innbyggertorg og knutepunkt etablert seg som sentrale begrep. Hva rommer ordene? Er det noe annet eller mer enn servicetorgene? Hva betyr det for organiseringen? Hva betyr det for innbyggerne? Svarene gis gjennom flere foredrag, fra blant annet Sarita Lavik i Bergen kommune (bildet), og Lena Hillestad og Håkon André Solberg fra Drammen kommune.

Foto: RODNAE Productions / Pexels

Livshendelsen Dødsfall og arv - oppgavene for de etterlatte skal bli enklere

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et av målene i regjeringens digitaliseringsstrategi er at brukerne skal møte mer sammenhengende tjenester når viktige livshendelser skjer. Innenfor livshendelsen Dødsfall og arv har en innsiktsrapport gitt oss verdifull kunnskap om behov og utfordringer. Nå skal den kunnskapen hjelpe oss å nå målet om å skape en enklere hverdag for etterlatte.
Medvirkning er helt sentralt. Vi kan ikke vite hva vi skal endre på, legge til eller ta vekk før vi har fått fullstendig innsikt, poengterer Heidi Bye, prosjektleder for Leve hele livet i Moss kommune. Foto: Nathan Dumlao / Unsplash

Sikrer medvirkning med digital kreativitet

Samfunns- og tjenesteutvikling

En av nøkkelfaktorene for å lykkes med aldersvennlig utvikling er å involvere innbyggerne. Det kan være så enkelt som å spørre: hva er viktig for deg? Men hvordan jobber kommunene med medvirkning i disse koronatider?

Måleindikatorer for universell utforming. Illustrasjonsbilde: Difi.

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming 2021-2025 inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder og har fått navnet "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge".

Foto: Artem Podrez / Pexels

Regjeringen viderefører velferdsteknologiprogrammet

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har besluttet å videreføre velferdsteknologiprogrammet i perioden 2022-24. I den neste perioden vil velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser prioriteres, i tillegg til digital hjemmeoppfølging.

Fra Lillehammer kommunes nettsted.

Noen burde gjøre noe. Men hvem?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kommunen må løse færre og færre ting i årene som kommer. Er innbyggerne klare til å ordne opp sjøl?

Foto: Anna Pelzer / Unsplash

Kampen for å holde på gode vaner

Samfunns- og tjenesteutvikling

Som leder har du et ansvar når det gjelder gode vaner og rutiner. Ikke bare for deg selv, men også ved å bidra til at medarbeiderne dine er bevisste på sine egne vaner. Sjefredaktør og gründer Ida Eliassen-Coker har opplevd at det å holde et våkent øye på dette har gitt god effekt på arbeidsmiljøet i magasinet ALTSÅ under pandemien.

Christian Fischer Paulsen i samtale med programleder Siri Lill Mannes under Digitaliseringskonferansen i mai 2021. Foto: Digdir

Det handler om mennesker!

Innovasjon og digitalisering

Vi som brenner for digitalisering, transformasjon, referansearkitekturer, digitale økosystemer og andre flotte begreper må aldri glemme hvem vi går på jobb for: En mor med et alvorlig sykt barn. Enka som har mistet mannen i sitt liv. Han som søker jobb. Hun som vil starte bedrift.
Foto: Renate Vanaga / Unsplash

Forslag om nytt tilskot til tryggleiksbustader

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringa ønskjer fleire tryggleiksbustader for eldre i distrikta, og foreslår ei ny tilskotsordning for slike bustader. Forslaget, som er ute på høyring no, går ut på å teste ut å bruke investeringstilskot til tryggleiksbustader for eldre over 65 år.

Nå oppfordrer Brønnøysundregistrene hele bank- og finansnæringen til å ta i bruk den nye løsningen, og dermed utnytte gevinstpotensialet for digital innsending. Foto: Neil Soni / Unsplash

Nå kan du signere med mobilen

Innovasjon og digitalisering

Pantedokumenter som skal tinglyses i Løsøreregisteret kan nå signeres ved bruk av BankID på mobil. Brønnøysundregistrene imøtekommer dermed en sterkt økende etterspørsel og tar et nytt steg for å nå målet om 100 prosent digital innsending.
Blant HR-lederne oppgir 57 prosent at de forventer at bruk av hjemmekontor vil øke noe, mens 33 prosent svarte at de tror det vil øke mye. Foto: Paige Cody / Unsplash

HR-ledere forventer mer hjemmekontor i staten

Samfunns- og tjenesteutvikling

82 prosent av HR-lederne i staten ønsker å gi medarbeiderne større muligheter for å jobbe hjemmefra etter pandemien. Det viser ferske tall fra Arbeidsgiverbarometeret.

Kjetil G. Lundemoen og Vibeke Hillestrøm fra ledelsen i utdannings- og barnehageetaten i Modum kommune.

Slik har de redusert sykefraværet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Modum kommune styrker arbeidsmiljøet med alle på jobb. – Målet med "Alle på plass" er kort og godt å få alle medarbeiderne i Undervisningsetaten i Modum kommune til å være på jobb hver dag.
Fra veiledningsvideoen om medfinansieringsordningen.

Digitalisering: Søknad om medfinansiering innen 02.08

Innovasjon og digitalisering

Det blir i statsbudsjettet kvart år løyvd midlar til medfinansiering av nye digitaliseringstiltak. Fordi Digitaliseringsdirektoratet ikkje brukte heile potten i søknadsrunden i januar, blir det eit nytt høve til å søke med frist 2. august 2021.
Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet (SP). Foto: SP

Statlige servicekontor i alle kommuner - er det en god idé?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forum for offentlig service er politisk nøytrale, men når politiske partier mener noe spesifikt om offentlige tjenester og organisering, så følger vi interessert med. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum var gjest i Politisk kvarter på NRK radio 04.06, og ett av temaene var partiets forslag om å opprette statlige servicekontor i alle kommuner. 

Cat Holten, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet er ikke enig med legeforeningen i at Altinn er et problem. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

De statlige fellesløsningene er ikke problemet

Innovasjon og digitalisering

Statlige fellesløsninger kan bidra til enklere hverdag for legene, skriver Cat Holten, ansvarlig for Altinn og avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet
Norge har en digitalt erfaren befolkning, men mange har likevel problemer med å håndtere digital sikkerhet. Selv brukere som er bevisste på sikkerhet utsetter seg for risiko når de bruker internett. Men ligger feilen bare hos brukerne, spør kronikkforfatteren. Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels

Skjønner du alltid når noen vil lure deg på nettet?

Innovasjon og digitalisering

Nordmenn har blitt mer digitale i koronapandemien, men også mer sårbare for sikkerhetsproblemer. Deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, gjør oss mer avhengig av digitale ferdigheter enn noen gang. Samfunnet preges av stadige teknologiske endringer og økt digitalisering, og kravene til digitale ferdigheter i befolkningen blir høyere.

Virksomheter må skape en sikkerhetskultur og ansatte må trene på cyberangrep for å finne sårbarhetene. Foto: Saksham Choudhary / Pexels

12 ting du må vite om cybersikkerhet

Innovasjon og digitalisering

I Sintef jobber noen av de fremste ekspertene på cybersikkerhet i Norge. Nå svarer de på et par store spørsmål om hva folk flest bør legge merke til: Hva må du vite om sikkerhet? Hva kan du gjøre for å sikre din virksomhet eller arbeidsplass mot cyberangrep?

For å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv i framtiden, er kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsrelatert sykefravær, og om hva som skal til for å forebygge og fremme god helse og jobbengasjement, helt nødvendig. Foto: Fra Stamis presentasjonsvideo

Faktabok 2021 viser vei for arbeidslivet fremover

Samfunns- og tjenesteutvikling

Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene norske virksomheter bør gjøre fremover.

Uansett hva som er ønsket handling så er det smart å finne ut om det er noe du kan gjøre med situasjonen for å øke sannsynligheten for at endringen faktisk vil skje, skriver Irmelin Bergh. Foto: Jonas Driveklepp

Vil du få til endring? Start med å endre situasjonen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Jobber du med tjenester eller produkter, offentlig eller private, er sannsynligheten stor for at du jobber med endring. Enten det er å få medarbeidere til å ta i bruk et nytt system eller å få kunder til å velge ditt produkt. Uansett hva målet er, vil det alltid være mennesker involvert, og alt for ofte er det de vi fokuserer på og ikke situasjonen.
Ansatte ble motivert av å få tillit, få ansvar for gjennomføring og samtidig oppleve å se resultater av egne anstrengelser. Foto: UX Indonesia / Unsplash

Når ansatte er med i prosessen blir de ambassadører for endring

Samfunns- og tjenesteutvikling

På alle områder er det mulig å kutte ned på tiden man bruker på en prosess. Hvis de som utfører oppgavene er med på å kartlegge hva som hindrer dem i å bli ferdig med jobben raskere, kan hårete mål nås, skriver Ulf Hansteen.

Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels

Fem ting vi har lært om lederkommunikasjon under pandemien

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi må ikke redusere pandemierfaringene til en digital diett der vi, som slankere flest, ender opp som enda litt fetere utgaver enn før. Med fortsatt hard jobbing kan den gode læringen gi varige endringer, skriver Vibeke Norum Monsen, divisjonsdirektør Intern- og strategikommunikasjon i DNB.

Frivillig arbeid årlig bidrar med en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner. Foto: Joel Muniz / Unsplash

– Vi vil bidra for frivillig sektor!

Innovasjon og digitalisering

Brønnøysundregistrene bidrar på en rekke områder i det som involverer nær 80 prosent av Norges befolkning: Frivillig sektor. Vi jobber for økt digitalisering, forenklinger og bedre datakvalitet.
Lavrans Løvlie

Slik jobber designerne i StimuLab

Innovasjon og digitalisering

Designerne som har bidratt i StimuLab-prosjekter deler sine viktigste erfaringer i 7 ulike filmer. Dette er deres historie. Filmene er laget for deg som skal i gang med et StimuLab-prosjekt, jobber med innovasjon i offentlig sektor og for leverandører som vil engasjere seg i å skape bedre tjenester for innbyggerne i Norge.
Hvis det ikke er noen hindre, så snakker vi om full samhandlingsevne (interoperabilitet). EU har pekt på hva som må til for å ha samhandlingsevne. Vi har i Norge laget en tilpasset versjon av dette som kalles Rammeverk for samhandling. Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet

Vi må snakke det samme språket i sammenhengende tjenester!

Innovasjon og digitalisering

Gjennom å definere noen felles begreper og bruke de samme modellene når vi utvikler sammenhengende tjenester vil vi gjøre det enklere å samarbeide. La oss ta utgangspunkt i hendelser, tjenester og data.
Fra prisoverrekkelsen på Digitaliseringskonferansen onsdag. F.v. juryleder Olav Skarsbø, IT-direktør Roger Schäffer fra FHI, direktør Steffen Sutorius fra Digdir og programleder Siri Lill Mannes. Foto: Digdir/Patrick Søfting-ORourke

Folkehelseinstituttet vinner Digitaliseringsprisen

Innovasjon og digitalisering

De står bak en digital løsning som har fått avgjørende betydning for Norges kamp mot koronapandemien. Onsdag 26. mai ble Folkehelseinstituttet belønnet med Digitaliseringsprisen 2021.

Eva Hille, kommunikasjonsdirektør, Bergen kommune. Foto: Bergen kommune

Medlemsmøte 09.06: Kanaler og kommunikasjon - erfaringer og virkning

FOS

Det er stor pågang til "digitalt lunsjtreff" 09.06 kl. 11:00 til 12:00, med temaet: Kanaler og kommunikasjon - erfaringer og virkning. Det blir innlegg ved Espen Sunde,  avdelingsdirektør for kanaler i Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV, og Eva Hille,  kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune. Begge er styremedlemmer i Forum for offentlig service.

Hans Christian Holte, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV. Foto: NAV

Digitale klarspråkstreff og -kurs våren 2021: Hans Christian Holte kommer 11.06!

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS samarbeider med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet om digitale klarspråkstreff. Våren og høsten 2021 tilbys kortere digitale klarspråkskurs. Du velger selv hvor mange kursmoduler du ønsker å delta på, og hvert kurs varer i to timer. Kursmodulene er organisert slik at du får en oppgave både før og etter kurset.

Med eget strategisk nettverk vil kommunal sektor få en felles arena der de kan diskutere utfordringer, komme til felles løsninger og en håndterbar tilnærming til sikkerhet i kommunal sektor. Illustrasjon: Bly.

KS etablerer nettverk for informasjonssikkerhet og personvern

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS oppretter strategisk nettverk for informasjonssikkerhet og personvern (SNIP) for å styrke kommunenes kompetanse på området. I tillegg vil nettverket kunne gi kommunene en felles arena der de kan drøfte sikkerhetsutfordringer.
Miriam Rasch er ledermentor med 20 års erfaring som leder, drevet eget firma i 13 år og er utdannet innen gestaltterapi, psykologi, ledelse og økonomi med spesialisering innen skatt og regnskap. Foto: BT Stokke AS.

Leder skal være en autoritet som medarbeiderne kan lene seg mot og bli ledet av til utvikling og vekst

Samfunns- og tjenesteutvikling

De viktigste punktene i fremtidig helhetlig ledelse er ledere som utvikler seg selv som mennesker. De har livserfaring og sier velkommen til all motgang som læring. Ifølge ledermentor Miriam Rasch må du være genuin, sannferdig og bli trygg på din egen kjerne hvis du skal lykkes med å utvikle deg som leder – og for å lede virksomheten til vekst og gode resultater.