Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Foto: Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius viste fram den nye eID-løsningen for statsråd Linda Hofstad Helleland.

Ny eID utviklet på rekordtid

Innovasjon og digitalisering

EØS-borgere som er koronapermittert fra jobb i Norge kan nå logge seg på fra sitt hjemland og søke om dagpenger. På rekordtid har Digitaliseringsdirektoratet etter forespørsel fra NAV fått på plass en ny elektronisk ID til formålet. «MinID Passport» er basert på maskinlesing av pass, ansiktsgjenkjenning og autentisering på en måte som ikke er gjort tidligere.
- Mens Norge har vært stengt har vi åpnet opp enda mer. Vi har lansert flere digitale publikumstjenester og funnet nye nettbaserte løsninger for å møte brukerne våre. Disse tallene viser mest av alt hvor viktig biblioteket er, sier nasjonalbibliotek

Koronakrisen fører til rekordbruk av de digitale samlingene

Innovasjon og digitalisering

Sosial distansering, permitteringer og annet som gjør at dagliglivet til mange har blitt endret etter at koronapandemien for alvor nådd Norge, har ført til at mange har måttet finne andre ting å fylle dagene med. Ikke alle pusler puslespill eller pusser opp. Mange har strømmet til de store, digitale arkivene med historisk materiale som tilbys relativt fritt i Norge, ikke minst hos Arkivverket og Nasjonalbiblioteket.

En må frigjøre seg fra gammelmodig tenkning om hvordan «digitalisering» i våre dager bør drives, skriver artikkelforfatteren. Foto: Nathan Cowley / Pexels

Hvorfor lyktes ikke Nav med å lage en digital løsning for lønn til permitterte?

Innovasjon og digitalisering

Hvorfor er det lettere å gi penger til bedrifter enn til permitterte, spør mange politikere. Betyr dette at Skatteetaten har større endringsvilje og fleksibilitet i IKT-systemene enn NAV? Svaret isolert sett er interessant nok. Men det gir også grunnlag for å drøfte et mer overgripende spørsmål: Hvor godt rustet er egentlig offentlig sektor for å levere nye digitale tjenester i en krisetid?

Vi kan falle tilbake på en politikk der prioriteringene bestemmes av lobbyeliter og spontane folkeaksjonister, skriver artikkelforfatterne. Eller basere oss på kunnskap og opprettholde fokus på de viktige spørsmålene, på det som skal til for å sikr

Hva kan vi si om livet i Norge etter koronaen?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Er det mulig å se inn i fremtiden og forutsi hvordan livet vil være om noen år? En rekke eksperter har kastet seg over koronaproblematikken og uttaler seg om hvordan verden vil se ut etter pandemien. Men hvor pålitelige er egentlig slike prediksjoner?

Robert Steen kommer på Servicekonferansen 2020. Han er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. Foto: Sturlason

Oslo Origo virkeliggjør visjonære digitale drømmer!

Servicekonferansen 2020, 04.-06.11, Trondheim

Oslo Origo er en etat i Oslo kommune, og bidrar til å virkeliggjøre visjonene for digitalisering. Det handler om teknologi, men mest av alt om menneskene som skal bruke den. I Origo jobber de både med systemene og menneskene. Alle data om innbyggerne samles på én motorvei som det er lett å kjøre av eller på, slik at det blir enkelt å utvikle gode tjenester.

Hele seks av ti kommuner oppgir at de fremdeles i stor grad er avhengig av manuelle operasjoner for å håndtere sentrale virksomhetsprosesser.Foto: Fra IT i praksis 2020, forside.

Digitale sprang i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

De viktigste funnene fra den årlige undersøkelsen IT i praksis, ble presentert på et webinar 28.05. Det har skjedd store endringer siden forrige undersøkelse.

Prosess i byggesak. Illustrasjon: Haugesund kommune

Hvilke webinartema ønsker du deg?

Forum for offentlig service

Forum for offentlig service vil gjerne ha din mening om aktuelle tema for en webinarrekke. Varighet på hvert webinar vil være 1-2 timer.
Nå er det viktig å opprettholde endringstempoet og samle innsikt, slik vi blant annet gjør i arbeidet med smittstoppappen, skriver Robert Nystuen, avdelingsdirektør for innovasjon og innsikt i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse: Ingen innovasjon i krisetid?

Innovasjon og digitalisering

Etablerte grunnstrukturer og løsninger har bidratt til at teknologi nå spiller en rolle i å bekjempe korona. Det er imidlertid vanskelig å ta de tunge og virkelige innovative løftene mens det står på som verst. Det viser innsikt Direktoratet for e-helse har innhentet under krisen.

- Å utvikle kunstig intelligens i samsvar med personvernregelverket vil bidra til at man oppnår den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale, sier avdelingsdirektør og prosjektansvarlig, Catharina Nes i Datatilsynet. Foto: Alexand

Kunstig intelligens: Datatilsynet oppretter en "regulatorisk sandkasse"

Innovasjon og digitalisering

Datatilsynet er tildelt ekstra midler for å starte arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse for for utviklingen av gode løsninger for kunstig intelligens. - Personvern er svært viktig når man skal utvikle gode løsninger for kunstig intelligens. En vellykket utvikling og implementering er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Regjeringen understreker at kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å realisere FNs bærekraftsmål, fordi de er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Foto: Akil Mazumder / Pexels

Kommunesektorens løft for bærekraft

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Emnet gir en fordypning i sosialt arbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt. Hvordan sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer kan oppdages, analyseres og ageres på utforskes i kurset. Illustrasjon: VID

Boligsosialt arbeid i partnerskap – studietilbud fra høsten 2020

Vitenskapelige høgskole (VID) i Oslo tilbyr et emne om boligsosialt arbeid i partnerskap. Søknadsfristen er 21. juni. Målsetningen med emnet er å lære om bolig og betydningen av bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Du vil få innsikt i hvordan du kan identifiserer ressurser hos beboere og lokalsamfunn.

Fortsatt er det slik at vi nesten ikke forsker på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, skriver Bjørn Arild Gram, styreleder, KS. Et kunnskapsløft for kommunene var én av flere hovedprioriteringer for HelseOmsorg21-satsningen. KS har innen egne ra

Helse og omsorg i kommunene: Vi må vite mer om hva som virker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Korona-pandemien har vist at prioriteringer og beslutninger, men også mulighet til å løse oppgaver på nye måter, må bygge på fakta og kunnskap. Det grunnlaget mangler ofte kommunene. Den situasjonen må endres.

Christine Calvert var gjest i God Morgen Norge på TV2, der hun snakket om hvordan skape et godt førsteinntrykk.

Gode webinarer på 1–2–3–4

Innovasjon og digitalisering

- Det er vel ikke bare jeg som er lei av fomlete webinarer og ustrukturerte digitale møter?, skriver Christine Calvert på bloggen sin. - Det verste webinaret jeg har vært på – de få minuttene jeg gadd – var om bruk av Zoom, hvor bedriften ikke klarte å bruke (nettopp) Zoom.

Det vi egentlig trener på når vi utfordrer hverandre, er å bli flinkere til å akseptere og anerkjenne uvanlige synspunkter. Foto: Sebastian Herrmann /Unsplash

Sånn blir du god til å være uenig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kvier du deg for å si fra når du er uenig med resten av gruppa? Sier ikke andre noe heller? Da virker dere neppe maksimalt sammen. Men dere kan øve på være uenige.

Poenget er at alt som handler om ledelse – talent, kompetanse, samspill og kultur – forsvinner i regnskapspostene. Sånn er det jo ikke med gravemaskiner og bygninger. Selv om man ikke får brukt dem, står de der og minner ledelsen på at de må bruk

Ledelse i regnskapets time

Samfunns- og tjenesteutvikling

Alle stillingsannonser for ledere etterlyser «resultatorienterte» personer. Dette må jo være smør på flesk, men la gå: Hvis ledelse er «å oppnå resultater gjennom andre», så er det kanskje greit å minne lederne på å konsentrere seg om resultatene? Ellers blir de kanskje hengende fast i tanken på «de andre»?

Er det én ting denne krisen bør ha vist oss, er det betydningen av en digital infrastruktur, så vel som behovet for å fortsette å investere i å opprettholde og utvikle robuste og sikre grunnleggende digitale tjenester og tverrsektorielt samarbeid, s

Krise er mer enn tragedie

Innovasjon og digitalisering

De fleste av oss er kjent med forestillingen om at man aldri bør kaste bort en god krise. Kriser som endrer vårt daglige liv, har vi mennesker vært igjennom tidligere. Før Covid-19 inntok verden, var det flere piler som pekte oppover, men allerede da opplevde vi utfordringer med svak kronekurs, lavere produktivitetsvekst og en svak sysselsettingsandel. De innførte smitteverntiltakene og medfølgende økonomisk nedtur kom dermed på toppen av en allerede krevende situasjon.

Diskusjonen som nå pågår i Sverige, er et varsel. Solbergregjeringenes ønske om mer liberalisering og velferdsmiks bør skrinlegges snarest. Det er uklokt å innføre enda mer av det vi nå vet at fungerer aller dårligst. Det eldreomsorgen trenger er

Sverige: Koronakrisen blottlegger mangler i privatisert eldreomsorg

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fagbevegelse og forskere peker nå på at den markedsrettede og privatiserte svenske eldreomsorgen, i Stockholm spesielt, har store utfordringer. Press på lønns- og arbeidsvilkår og stramme offentlige budsjetter, har gitt en eldreomsorg som er dårlig skodd for å drive smittevern under en pandemi. Forskerne ser paralleller i flere europeiske land, også Norge.

Anja Hammerseng-Edin spiller håndball i Larvik, har spilt 42 landskamper for Norge og står i dag bak konseptet Fearless Mind, der hun inspirerer folk til å overkomme frykt ved å bruke verktøy for å skape mental styrke. Foto: Mona Nordøy / Ledernytt

Hverdagsrutiner for suksess

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ledernytt  har snakket med Benja Stig Fagerland og Anja Hammerseng-Edin om hvordan deres rutiner, både i hverdagen og arbeidet har hjulpet dem på veien mot suksess.

Det bør være forskjell på korte statusmøter, workshoper der man sammen skal løse et problem og allmøter der en hel avdeling eller bedrift skal få opplæring eller ny informasjon, sier Viktoria Stray, forsker i SINTEF. Foto: Anna Shvets / Pexels

Ti råd for effektive møter på nett

Innovasjon og digitalisering

Vi møtes som aldri før – på nett. Det kan være krevende, men også svært effektivt. Her er forskernes råd til smarte møter på skjerm.

- Når koronastormen har roet seg, synes det på tide å se på velferdssystemet med nye briller, skriver artikkelforfatterern. - Landets perspektivmelding har for lengst varslet store utfordringer med velferdsstatens fremtidige bærekraft. Illustrasjon f

Garantiinntekt: En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Samfunns- og tjenesteutvikling

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. Med en garantiinntekt som grunnplanke kan flere nåværende trygdeordninger avskaffes og erstattes av konkrete tillegg til garantiinntekten.

- Jeg er optimist for hjemmekontoret, skriver Bjørn Stærk. - Når krisen er over, vil de som liker å sitte i fred hjemme, kreve å få fortsette å jobbe slik. Og de vil få lov, blant annet fordi det er mye penger å spare på det. Foto: Dillon Shook

Valgfritt hjemmekontor bør bli den nye normalen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange kontorarbeidere har fått sitt første møte med langvarig hjemmekontor den siste tiden. Det har ikke bare vært lett. Hvis noen trodde at man blir særlig kreativ og produktiv av å sitte innestengt med barna og partneren hele dagen mens man bekymrer seg for jobben og helsen til alle man er glad i, vet de bedre nå.

- Erfaringene fra SINTEFs forskningsrapport er overførbare til arbeidet med alle sårbare grupper i samfunnet som trenger et tilrettelagt botilbud, sier Torbjørn Vinje, daglig leder i Forum for offentlig service. Foto: Jonathan Kho / Unsplash

Regjeringen må ta brukerne på alvor i det boligsosiale arbeidet

Pressemelding 12.05.20

Rundt 170 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Startskuddet for en egen stortingsmelding om boligsosial politikk gikk i mai 2019. Forum for offentlig service (FOS) ber i sitt innspill om at regjeringen må bruke all tilgjengelig forskning innen boligsosialt arbeid. - Det må etableres en praksis med reell brukermedvirkning, tverrfaglighet, politisk forankring og samskaping, sier Torbjørn Vinje, daglig leder i FOS.

Dagens epidemi er katalysert av tette befolkninger og vår frenetiske reisevirksomhet. Sånn sett er det en skjebnens ironi at flybransjen, som mer enn noen har bidratt til virusets spredning, også er den som blir først og hardest rammet, skriver Dag O.

Koronapandemien kan bli et vippepunkt

Samfunns- og tjenesteutvikling

1987 var hovedbudskapet fra Brundtlandkommisjonens rapport (Our Common Future) at «det må en kursendring til». Det var hverken første eller siste gang dette ble slått fast, med bakgrunn i klodens alarmerende miljøutvikling. Men det politiske styringsprinsippet både her hjemme og ellers i verden har vært «stø kurs», som egentlig har vært stigende kurs.

- Kriser er en akselerator for innovasjon, og vi kan ikke vente til vi ser hvordan det går, skriver Kristin Karlsrud Haugse, seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet. - Vår beredskap for endring må økes, og vi må gjøre gode strategiske valg n�

Scenarioutvikling: Hvilken virkelighet kan vi stå ovenfor?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan vet du at du har det riktige kartet over omgivelsene? Scenarioutvikling handler om å lage alternative kart slik at det går an å være bedre rustet når vi står overfor nye og uvante forhold og stor usikkerhet. Hvis du ikke har det, kan det hende du forbereder deg på en fremtid som ikke kommer og legger feil strategi.

- Vi synes å være låst fast i en vekstlogikk vi ikke kommer ut av, skriver artikkelforfatteren. - Vi må stille spørsmål ved arbeidsbegrepet og etablerte forestillinger om det gode liv. Vi må jo ha mat, hus og veier, men på et lavere nivå som ikke

Klarer vi å endre oss når krisene er lenger unna?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Koronakrisen viser at vi har potensial for kraftfull kollektiv samhandling. Vi klarer å slutte å reise og gå i flokk på tur. Men er vi villig til å endre adferd når krisene er like truende, men ikke oppfattes som like akutt?

For å begrense spredningen av covid-19 innførte regjeringen 12. mars tiltak som begrenset innbyggernes frihet. F.v.: Camilla Stoltenberg (FHI), helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Eir

Koronaepidemien styrker statens autoritet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Håndteringen av covid-19-utbruddet aktualiserer en mange hundre år gammel diskusjon om grunnlaget for statens makt. Hvor langt kan staten gripe inn i borgernes privatliv, når målet er å verne oss fra sykdom? Hvor mye må hver og en ofre, for felleskapets beste?
– Du må ikke alltid be om samtykke for påmelding til nyhetsbrev, ved kjøp/bestilling av varer og tjenester og ved bruk av pop-up for informasjonskapsler (cookies), sier Ragnhild Larsen Schei i Netlife. Foto: Netlife

GDPR- og cookie-varsler: Samtykker du?

Innovasjon og digitalisering

Vi drukner i cookie-varsler og gir samtykker til omtrent alt vi foretar oss på nettet. Vi helgarderer heller enn å leve i redsel for å bryte GDPR-regler.

Vi må bygge ned barrierer der enkeltsektorenes stolthet står i veien for effektiv informasjonsflyt og samarbeid, og heller sørge for brobyggingselementer som motvirker tendensen til å bare jobbe mot egen måloppnåelse, skriver artikkelforfatterne. Fo

Beredskap er å forberede seg på en krise du ikke kjenner

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er etter kriser vi gjør endringer i beredskapen. Vi må unngå overdreven fokus på forrige krise. For husk: Neste krise er ukjent. Tidligere kriser har endret samfunnets syn på risiko og har på den måten bidratt til en bredere forståelse av beredskap. Vi så for eksempel at 22. juli endret vår forståelse av scenariotenking – av typen aller verste slag. COVID-19 kan føre til et nytt syn på enkeltmenneskets ansvar i samfunnets beredskap.

Flertallet av de som har hjemmekontor tror at de vil fortsette å jobbe hjemme/digitalt også når hverdagen er tilbake til det normale. Foto: Paige Cody / Unsplash

Etter Korona: Hjemmekontor og digitale løsninger gir varige endringer

Innovasjon og digitalisering

Forskningsstiftelsen Fafo har undersøkt hvordan korona-pandemien har endret arbeidshverdagen for norske arbeidstakere. Rundt 80 prosent av respondentene har fått sin arbeidssituasjon vesentlig påvirket. Om lag halvparten jobber fra hjemmekontor. 

Fire av Skates medlemmer. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Styrker Skates rolle i digitaliseringsarbeidet

Innovasjon og digitalisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nytt mandat for Skate. Skate er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter, og skal være et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren.
Jeg tror det er fort gjort å omfavne normalsituasjonen vi alle venter på når den først kommer, uten å holde godt fast i de erfaringene vi da legger bak oss, sier Hans Christian Holte, skattedirektør.

Korona-effekten i 2025

Vi er tvunget til å løse mange av arbeidsoppgavene våre på nye måter for tiden, hvis vi er så heldige at vi fortsatt er i jobb. Men hvilke endringer bør vedvare når vi en dag er tilbake i en tilnærmet normalsituasjon, om et år eller kanskje lengre, spør Hans Christian Holte, skattedirektør.
«Den konkrete løsningen for Smittestopp er heldigvis enkel, skriver artikkelforfatteren», og fortsetter. «Skill ut kontaktsporing i en egen app med desentralisert, anonym lagring. Vær åpne der det er mulig, inkludert kildekode, effektmål og oppnåd

Appen Smittestopp - personvernhysteri eller ikke?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Debatten om appen Smittestopp fortsetter. Fagdirektøren for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet lastet den ned med begrunnelsen om at "hensikten her er større enn meg selv og den kan bidra til å hjelpe meg og de jeg bryr meg om, dersom den fungerer..."  "Å bidra til å få samfunnet på fote er viktigere for meg enn mitt eget personvern, isolert sett, skriver artikkelforfatteren i et motsvar. "Men det er ikke poenget", fortsetter han. "Dette dreier seg ikke om mitt eget personvern. Det dreier seg om demokrati, frihet og grunnleggende menneskerettigheter."

Når det blir stadig tydeligere for flere at vi faktisk lever i en stadig mindre verden og bare kan ha håp om å løse våre felles utfordringer gjennom mer forpliktende og koordinert internasjonalt samarbeid, vil mulighetene for å ta et krafttak for å

Koronakrisen: Fra varslet krise til lærdommer om internasjonalt samarbeid

Samfunns- og tjenesteutvikling

Covid-19 kom som en stor overraskelse, til tross for at både nasjonale og internasjonale helsemyndigheter, samt fagmiljøer, i flere år har advart mot risikoen for at denne typen virus kunne spres, med omfattende negative konsekvenser. Det urealistisk å tro at Norge eller andre land vil kunne komme seg rimelig velberget gjennom de problemene som bygger seg opp og formerer seg – uten et krafttak for å gjenreise og styrke det internasjonale samarbeidet på bred front.

Erfaringene viser at den digitale samhandling mellom offentlig og privat sektor må være driveren for omstilling i og av næringslivet og offentlig sektor, skriver artikkelforfatteren. Foto: Fra nettsiden til kompensasjonsordningen.no.

Kompensasjonsordningen: Historien bak tidenes største digitaliseringsbragd

Innovasjon og digitalisering

I løpet av tre uker klarte Norge å utvikle en digital kompensasjonsordning for næringslivet. Dette er unikt i verdenssammenheng. «Vår digitale infrastruktur, de ansattes kompetanse og innsatsvilje og evnen til å samarbeide tillitsfullt, er de viktigste grunnene til denne suksessen», sier adm. direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, konsernsjef Kjerstin Braathen i DnB og skattedirektør Hans Christian Holte i en kronikk i VG.

– Vi har fått inn flere henvendelser som viser at det er mange spørsmål om appen. Det ser vi også i det offentlige ordskiftet. Spørsmål om formål, hva dataene faktisk skal brukes til, nytteverdi og tekniske innretninger er gjengangere. Det er sto

Datatilsynet starter kontroll av FHIs Smittestopp-app

Samfunns- og tjenesteutvikling

Appen Smittestopp er nå lastet ned av svært mange, og Datatilsynet følger med på utviklingen. Det er enighet om at måten å registrere folks bevegelser på slik det gjøres i appen, er et inngrep i den enkeltes personvern. Datatilsynet har derfor valgt å føre kontroll med appen.

Kronikkforfatterne avslutter blant annet med: «Midt i denne kanskje verste krisen i vår generasjons levetid, bør vi unne oss å være litt stolte over hva vi faktisk får til.» Hans Christian Holte, skattedirektør, er en av forfatterne. Foto: Skattee

Kompensasjonsordningen - et komplekst prosjekt levert på tre uker!

Innovasjon og digitalisering

Digitaliseringen og samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige er essensen av det Norge er best på. Finansdepartementet, politikerne, partene i arbeidslivet, etatene og finansnæringen leverte garantilåneordningen for små og mellomstore bedrifter på tre uker. Norske banker var med i utviklingen, og første lån var innvilget og på konto en time etter at ordningen ble sanksjonert av kongen i statsråd.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier Nikolai Astrup (H).

Utdrag fra forsiden av SINTEF-rapporten «Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser - erfaringer fra norske kommuner». Illustrasjon: Barbro Marie Tiller

Folk med rus- og psykiske lidelser må få være med på å planlegge egen bolig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Beboernes stemmer må bli hørt, konkluderer en ny forskningsrapport med råd til kommuner som skal gi bolig til innbyggere med både rusproblemer og psykiske lidelser. Hvor skal boligene ligge? Hvilke type boliger skal de få? Dette er gjenstand for store diskusjoner når kommunene skal bosette personer med rus- og psykiske lidelser (ROP).

det er ulike former for sjokk som typisk setter i gang innovasjonsprosesser, skriver Oscar Amundsen, professor i organisasjonsforskning ved NTNU. Foto: Startup Stock Photos

Et sjokk som er starten på en lang innovasjonsreise

Innovasjon og digitalisering

Koronakrisen åpner for innovasjon på mange områder, også politisk. Fjerde oktober 1957 klarte russerne å sende satellitten Sputnik1 inn i bane rundt jorden. Hendelsen kom svært overraskende på verden, og har derfor blitt kalt Sputniksjokket.
Selv om hackere er en stor trussel, skiller helsesektoren seg ut ved at de fleste sikkerhetsfeilene er menneskelige feil fra medarbeidere, skriver Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge. Foto: Kevin Ku / Unsplash

Ansatte i helsevesenet mangler bevissthet om nettsikkerhet

Innovasjon og digitalisering

Cyber-kriminelle har ikke gått i karantene under Covid-19-krisen. De fortsetter å oppsøke systemsårbarheter. Angrep mot helsevesenet har økt med 150 prosent bare den siste måneden. Brno universitetssykehus i Tsjekkia opplevde et lammende cyberangrep der hele IT-nettverket falt sammen den 19. mars.
Økt fokus på digitale innovasjoner og forretningsmodell-innovasjon for bærekraftig vekst, er en sikker prediksjon i livet etter Covid-19, skriver Tor W Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole.Foto:Ryoji Iwata / Unsplash

Tre spådommer om den nye normalen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den verden vi kommer tilbake til, vil ikke være den samme vi forlot 12. mars 2020 – både for konsumentene og bedriftene. Den teknologiske bråmodningen i befolkningen fremskynder en rekke innovasjoner med hensyn til hvordan tjenesteytende virksomheter skaper og leverer verdier til sine kunder.