Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Forskerne ønsket å teste ut teknologiske løsninger for en gruppe eldre med mild kognitiv svikt eller demens, basert på behov definert av eldre selv. Foto: cottonbro / pexels

Eldre vil ha smartteknologi hjemme

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange eldre føler seg utrygge i egne hjem. Velferdsteknologi kan gi flere et bedre liv. Se for deg en stemme som bryter inn i hverdagen og minner deg på å slå av kaffetrakteren. Eller kanskje en automatisk varsling til en pleier om at du har falt på badegulvet.
Min oppfordring til alle som nå vurderer å gå «all inn» på hjemmekontor; Ikke glem at vi er sosiale mennesker som trenger et fellesskap, en kultur og verdier som utvikler seg over tid, skriver Ole Kristian Amdam. Foto: Roberto Nickson / Unsplash

Kan hjemmekontor revolusjonere arbeidslivet?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere og flere bedrifter rapporterer om økt effektivitet ved bruke av hjemmekontor, og det konkluderes raskt at her kan det spares miljø, penger, tid, stress og ryddes i tidsklemmen ved å innføre utstrakt bruk av hjemmekontor. Men er det så enkelt å løse trafikk- og miljøproblem, tidsklemmen og andre samfunnsproblem?

Yttri og Lammering peker på at meldingen er fremoverlent og nytenkende, og viser til hvordan bruk av scenarier og fremtidsmetodikk kan bidra til å utvikle konkret innovasjonspolitikk. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har lagt fram den nye innovasjonsmeldingen som kommer til å gi fart i innovasjonsarbeidet i Norge. Fra Digitaliseringsdirektoratets side har seksjonene til Birgitte Yttri, Innovasjon og brukerretting, og Dirk Lammering, Strategi, Innovasjon og Forretningsutvikling bidratt inn i meldingen.
Vi har tradisjoner i Norge som sikrer oss partssamarbeid, med både arbeidsgivere og arbeidstakere som tar ansvar for helheten, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn, leder i NHO Service og Handel. Foto: Stortinget

Vår gode ­offentlige sektor

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi har en rettskaffen og god offentlig sektor i Norge. Sikkerhetsnettet vi har i Norge kan nesten ikke verdsettes nok. Det kan faktisk ikke sies for ofte.
Eirin Folde snakker om «Hvilken kompetanse vi trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?», på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Foto: Trøndela

Hvilken kompetanse trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?

Innovasjon og digitalisering

- Kompetanse spiller en nøkkelrolle for å ta i bruk ny teknologi, og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på, sier Eirin Folde, rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Hun er er 1 av 8 foredragsholdere innen digitalisering på Servicekonferansen 2020. 

Akson er ikke bare «et nytt digitaliseringsprosjekt», men et ledd i en større forvaltningspolitisk endring av ansvars- og arbeidsdelingen mellom stat og kommune, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: digi.no

Akson og ny e-helselov

Innovasjon og digitalisering

Akson er noe langt mer enn «nok et digitaliseringstiltak». En ny e-helselov utfordrer det kommunale selvstyret, og kan åpne for at staten overtar styringen av den kommunale primærhelsetjenesten.

Statsråd Linda Hofstad Helleland sammen med leder av personvernkommisjonen, sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oppretter ny personvernkommisjon

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

Personvern må konkretisere til et nivå der det blir håndgripelig ikke bare for jurister, men også for teknologer som overtar stadig mer av rettsanvendelsene ved å integrere jussen i løsningene de utvikler, skriver artikkelforfatteren. Foto: Juristen

Personvern i krise?

Innovasjon og digitalisering

I møte med den ekstraordinære situasjonen forårsaket av korona-pandemien, ser vi konturene av en debatt hvor hensynet til enkeltindividet settes opp mot samfunnsinteressene, skriver Dana Jaedicke i Juristen.

Svar på spørsmål om din kommunes boligarbeid og bidra til utviklingen av et felles digitalt system for kommunale utleieboliger. Illustrasjonsbilde: Husbanken

Husbanken: - Vi trenger svar fra kommune-Norge!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nå kan dere være med å utforme hvordan fremtidas arbeid med kommunale boliger vil bli! Svar på spørreundersøkelsen nå, og bidra til utvikling av et nytt digitalt system som vil lette boligarbeidet for alle norske kommuner.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Presseinvitasjon: Astrup legg fram innovasjonsmeldinga

Tysdag 23. juni vil kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presentere hovudtrekka i stortingsmeldinga om innovasjon i offentleg sektor . Dette gjer han på et frokostmøte hjå Startuplab i Forskingsparken. Møtet vil strømmes direkte her frå klokka 08.15.

Virksomhetsleder Jørgen Hovde (f.v.), avdelingsleder Øystein Kristoffersen og kundeveileder Anett Embergsrud ønsker alle innbyggere velkommen til innbyggertorgene. Her fra rådhuset i Drammen. Foto: Drammen kommune.

De "nye" møteplassene: Innbyggertorg og bibliotek

Servicekonferansen 2020, 04.-06.11, Trondheim

Hva er innbyggertorg og innbyggerservice? Er det servicetorg i ny innpakning, eller representerer de noe nytt? Og hva er det som skjer med bibliotekene for tiden? Er de i ferd med å omdefinere sin rolle i lokalsamfunnet? Vi har i flere artikler satt fokus på de "nye" møteplassene.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Presseinvitasjon: Digitalisering etter koronakrisen

Innovasjon og digitalisering

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer til toppmøte tysdag 23. juni om korleis digitaliseringa kan ta Noreg vidare etter koronakrisen. Møtet strøymast direkte.

Are Tomasgard er LO-sekretær, Trygve Svensson er leder i Tankesmien Agenda. Foto: Trond Isaksen/Agenda

Norge etter koronaen? Det handler først og fremst om våre politiske valg

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den som prøver å forstå historien, bør være ydmyk. Men 2020 blir historisk. Vi vet ikke hvordan verdensøkonomien blir forandret. Vi vet ikke hvor mange som blir arbeidsledige. Vi vet ikke hvem som blir president i USA. Men noe vet vi: Historien blir formet av dem som har en plan. Ikke minst, den formes av dem som har håp.

Hans Christian Holte, avtroppende skattedirektør og snart ny direktør for NAV. Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte i Dagens Perspektiv. Det skyldes blant annet endringer i verden rundt oss, en finansminister med reformappetitt og en endringsdyktig etat.

Tora Aasland er leder av Kommunesektorens etikkutvalg, som har utarbeidet Dilemmasamlingen i samarbeid med Transparency International Norge. Foto: KS

24 spørsmål til etisk refleksjon

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS har i samarbeid med Transparency International Norge utarbeidet en Dilemmasamling, et praktisk hjelpemiddel for kommunesektoren i deres i etikkarbeid. - I kommuner og fylkeskommuner dukker det stadig opp situasjoner der det kan være vanskelig å vurdere hva som er riktig og galt. Refleksjon og øving er viktig for å skape bevissthet om etiske dilemmaer, sier Tora Aasland.

Få land er så avhengig av å lykkes med overgangen til en datadrevet økonomi som Norge, skriver Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Telia Norge. Foto: Telia

Norge må ha en visjon for fremtidens datadrevne samfunn

Innovasjon og digitalisering

Den norske regjeringen legger i år frem flere viktige stortingsmeldinger om elektronisk kommunikasjon og overgangen til en datadrevet økonomi. Så langt mangler en tydelig visjon og konkrete mål.

Appen Smittestopp skal varsle om smitte, og deler data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Foto: Mostphotos/Farknot Architect.

FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

Samfunns- og tjenesteutvikling

FHI sletter alle data fra appen Smittestopp og stopper inntil videre innsamling av data etter varsel om forbud fra Datatilsynet. - Dette vil gi dårligere beredskap fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen, og også dårligere kontroll over smittespredningen i Norge, sier direktør Camilla Stoltenberg.

AI-frokost

Hvordan skal Norge forholde seg til kunstig intelligens?

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens og selvlærende maskiner vil omforme samfunnet. I økende grad kan smarte, selvlærende maskiner løse nye oppgaver og erstatte menneskelig arbeidskraft. Men hvem skal være premissleverandør og hvordan skal utviklingen reguleres? Hva er mulighetene og utfordringene knyttet til kunstig intelligens?

Skattedirektør Hans Christian Holthe og direktør i KS Lasse Hansen signerer avtale som gir kommunesektoren bedre tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

Folkeregisteret: KS overtar distributørrollen mot kommunal sektor

Innovasjon og digitalisering

Bedre og mer sammenhengende tjenester for brukerne er målet når KS nå blir distributør av folkeregisteropplysninger til kommunal sektor. I tillegg slipper hver enkelt kommune og fylkeskommune å ha direkte dialog med Skatteetaten om tilganger og avtaler.
Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius, fung. avdelingsdirektør for Altinn og informasjonsforvaltning, Kristine Aasen, og underdirektør for plattformutvikling, Andreas Rafaelsen. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Altinns nye skyplattform: Skalerbar og fremtidsrettet infrastruktur

Innovasjon og digitalisering

Altinn Tjenester 3.0 og den nye Altinn 3-infrastrukturen ble satt i produksjon på skyplattformen Azure denne uka. Steffen Sutorius er svært fornøyd med at Digitaliseringsdirektoratet har levert første del av en ny og moderne plattform som samarbeidspartnere kan bygge tjenester på.

– Vi ser gjennom samtykkebasert lånesøknad hvilken enorm effekt datadeling har når det gjøres riktig. Skal en livshendelse digitaliseres på en god måte, må samtlige informasjonseiere i offentlig sektor ha «orden i eget hus» og åpne opp for del

Milepæl for deling av offentlige data

Innovasjon og digitalisering

To nasjonale løsninger for deling av data, data.norge.no og Felles datakatalog, er slått sammen. Det gjør det enklere å lage brukervennlige tjenester og bidra til verdiskapning for næringslivet.

Del dine erfaringer fra koronatiden på forumets webinar 11.06. Foto: Scott Webb / Unsplash

Webinar 11.06: Hvordan har vi møtt innbyggerne under korona-tiden, og hvilke erfaringer tar vi med oss videre?

FOS inviterer

Vi inviterer medlemmene til åpent møte torsdag 11. juni kl fra kl 12:30 til 13:30. Hva er dine erfaringer fra korona-tiden så langt? Hvordan har innbyggerne fått de tjenestene de har krav på? Hvordan har pågangen vært - på tlf, chat, e-post, digitale tjenester? Hva har fungert godt og mindre godt? Hva kan vi ta med oss videre av gode erfaringer fra denne tiden? 

Prosess i byggesak. Illustrasjon: Haugesund kommune

Webinar: Byggesak for førstelinjen

Teams, 10.09.20

Byggesak for førstelinjen er etterspurt i forumets undersøkelse om aktuelle tema for webinar/nettkurs. I samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening tilbyr vi et to timers kurs 10.09.20 fra kl 09:30 til 11:30. 

Eirin Folde snakker om «Hvilken kompetanse vi trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?», på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Foto: Trøndela

Webinartema: Digitalisering på topp!

Forum for offentlig service

I uke 22/23 gjennomførte vi en undersøkelse om aktuelle tema for webinarer. Det er mange som ønsker mer innsikt i digitalisering, et tema som blir belyst gjennom hele 8 foredrag på Servicekonferansen 2020, 4.-6.11, Trondheim. 

Dessverre har det rådende politiske budskapet i mange land det siste halve århundret vært at regjeringer ikke kan – og derfor ikke bør – regjere, skriver Mariana Mazzucato og Giuilo Quaggiotto. Foto: Rosemary Ketchum / Pexels

Minimal styring – en stor fiasko

Samfunns- og tjenesteutvikling

De landene som lykkes best i møte med korona-krisen, har en ting til felles: Myndighetene våger å styre og investerer i livsviktig kapasitet.

De aller fleste arbeidsplasser har innslag av både mestringsklima og rivaliseringsklima, men det er viktig å tilrettelegge for minst mulig grad av rivaliseringsklima, sier Karoline Kopperud. Hun forsker på ledelse, jobbengasjement og arbeidsglede. Fot

På disse arbeidsplassene trives de ansatte og slutter ikke

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forskere har undersøkt hvilket klima på arbeidsplassen som gjør at folk ønsker å bli i jobben sin. Klimaet på arbeidsplassen har noe å si for om folk får et godt samspill mellom jobb og fritid, og for om de ønsker å bli i jobben sin.

Hver fjerde virksomhet i staten svarer at det har vært meget eller ganske utfordrende å opprettholde driften etter at koronakrisen inntraff. Grafikk: Fra Arbeidsgiverbarometeret

Hvordan har statlige virksomheter håndtert koronakrisen?

Innovasjon og digitalisering

En ny undersøkelse viser at smart bruk av egne ressurser og et godt samarbeid med de tillitsvalgte har vært viktige suksesskriterier for statlige virksomheter under koronapandemien.

Foto: Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius viste fram den nye eID-løsningen for statsråd Linda Hofstad Helleland.

Ny eID utviklet på rekordtid

Innovasjon og digitalisering

EØS-borgere som er koronapermittert fra jobb i Norge kan nå logge seg på fra sitt hjemland og søke om dagpenger. På rekordtid har Digitaliseringsdirektoratet etter forespørsel fra NAV fått på plass en ny elektronisk ID til formålet. «MinID Passport» er basert på maskinlesing av pass, ansiktsgjenkjenning og autentisering på en måte som ikke er gjort tidligere.
- Mens Norge har vært stengt har vi åpnet opp enda mer. Vi har lansert flere digitale publikumstjenester og funnet nye nettbaserte løsninger for å møte brukerne våre. Disse tallene viser mest av alt hvor viktig biblioteket er, sier nasjonalbibliotek

Koronakrisen fører til rekordbruk av de digitale samlingene

Innovasjon og digitalisering

Sosial distansering, permitteringer og annet som gjør at dagliglivet til mange har blitt endret etter at koronapandemien for alvor nådd Norge, har ført til at mange har måttet finne andre ting å fylle dagene med. Ikke alle pusler puslespill eller pusser opp. Mange har strømmet til de store, digitale arkivene med historisk materiale som tilbys relativt fritt i Norge, ikke minst hos Arkivverket og Nasjonalbiblioteket.

En må frigjøre seg fra gammelmodig tenkning om hvordan «digitalisering» i våre dager bør drives, skriver artikkelforfatteren. Foto: Nathan Cowley / Pexels

Hvorfor lyktes ikke Nav med å lage en digital løsning for lønn til permitterte?

Innovasjon og digitalisering

Hvorfor er det lettere å gi penger til bedrifter enn til permitterte, spør mange politikere. Betyr dette at Skatteetaten har større endringsvilje og fleksibilitet i IKT-systemene enn NAV? Svaret isolert sett er interessant nok. Men det gir også grunnlag for å drøfte et mer overgripende spørsmål: Hvor godt rustet er egentlig offentlig sektor for å levere nye digitale tjenester i en krisetid?

Vi kan falle tilbake på en politikk der prioriteringene bestemmes av lobbyeliter og spontane folkeaksjonister, skriver artikkelforfatterne. Eller basere oss på kunnskap og opprettholde fokus på de viktige spørsmålene, på det som skal til for å sikr

Hva kan vi si om livet i Norge etter koronaen?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Er det mulig å se inn i fremtiden og forutsi hvordan livet vil være om noen år? En rekke eksperter har kastet seg over koronaproblematikken og uttaler seg om hvordan verden vil se ut etter pandemien. Men hvor pålitelige er egentlig slike prediksjoner?

Robert Steen kommer på Servicekonferansen 2020. Han er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. Foto: Sturlason

Oslo Origo virkeliggjør visjonære digitale drømmer!

Servicekonferansen 2020, 04.-06.11, Trondheim

Oslo Origo er en etat i Oslo kommune, og bidrar til å virkeliggjøre visjonene for digitalisering. Det handler om teknologi, men mest av alt om menneskene som skal bruke den. I Origo jobber de både med systemene og menneskene. Alle data om innbyggerne samles på én motorvei som det er lett å kjøre av eller på, slik at det blir enkelt å utvikle gode tjenester.

Hele seks av ti kommuner oppgir at de fremdeles i stor grad er avhengig av manuelle operasjoner for å håndtere sentrale virksomhetsprosesser.Foto: Fra IT i praksis 2020, forside.

Digitale sprang i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

De viktigste funnene fra den årlige undersøkelsen IT i praksis, ble presentert på et webinar 28.05. Det har skjedd store endringer siden forrige undersøkelse.

Prosess i byggesak. Illustrasjon: Haugesund kommune

Hvilke webinartema ønsker du deg?

Forum for offentlig service

Forum for offentlig service vil gjerne ha din mening om aktuelle tema for en webinarrekke. Varighet på hvert webinar vil være 1-2 timer.
Nå er det viktig å opprettholde endringstempoet og samle innsikt, slik vi blant annet gjør i arbeidet med smittstoppappen, skriver Robert Nystuen, avdelingsdirektør for innovasjon og innsikt i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse: Ingen innovasjon i krisetid?

Innovasjon og digitalisering

Etablerte grunnstrukturer og løsninger har bidratt til at teknologi nå spiller en rolle i å bekjempe korona. Det er imidlertid vanskelig å ta de tunge og virkelige innovative løftene mens det står på som verst. Det viser innsikt Direktoratet for e-helse har innhentet under krisen.

- Å utvikle kunstig intelligens i samsvar med personvernregelverket vil bidra til at man oppnår den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale, sier avdelingsdirektør og prosjektansvarlig, Catharina Nes i Datatilsynet. Foto: Alexand

Kunstig intelligens: Datatilsynet oppretter en "regulatorisk sandkasse"

Innovasjon og digitalisering

Datatilsynet er tildelt ekstra midler for å starte arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse for for utviklingen av gode løsninger for kunstig intelligens. - Personvern er svært viktig når man skal utvikle gode løsninger for kunstig intelligens. En vellykket utvikling og implementering er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Regjeringen understreker at kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å realisere FNs bærekraftsmål, fordi de er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Foto: Akil Mazumder / Pexels

Kommunesektorens løft for bærekraft

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Emnet gir en fordypning i sosialt arbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt. Hvordan sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer kan oppdages, analyseres og ageres på utforskes i kurset. Illustrasjon: VID

Boligsosialt arbeid i partnerskap – studietilbud fra høsten 2020

Vitenskapelige høgskole (VID) i Oslo tilbyr et emne om boligsosialt arbeid i partnerskap. Søknadsfristen er 21. juni. Målsetningen med emnet er å lære om bolig og betydningen av bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Du vil få innsikt i hvordan du kan identifiserer ressurser hos beboere og lokalsamfunn.

Fortsatt er det slik at vi nesten ikke forsker på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, skriver Bjørn Arild Gram, styreleder, KS. Et kunnskapsløft for kommunene var én av flere hovedprioriteringer for HelseOmsorg21-satsningen. KS har innen egne ra

Helse og omsorg i kommunene: Vi må vite mer om hva som virker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Korona-pandemien har vist at prioriteringer og beslutninger, men også mulighet til å løse oppgaver på nye måter, må bygge på fakta og kunnskap. Det grunnlaget mangler ofte kommunene. Den situasjonen må endres.

Christine Calvert var gjest i God Morgen Norge på TV2, der hun snakket om hvordan skape et godt førsteinntrykk.

Gode webinarer på 1–2–3–4

Innovasjon og digitalisering

- Det er vel ikke bare jeg som er lei av fomlete webinarer og ustrukturerte digitale møter?, skriver Christine Calvert på bloggen sin. - Det verste webinaret jeg har vært på – de få minuttene jeg gadd – var om bruk av Zoom, hvor bedriften ikke klarte å bruke (nettopp) Zoom.

Det vi egentlig trener på når vi utfordrer hverandre, er å bli flinkere til å akseptere og anerkjenne uvanlige synspunkter. Foto: Sebastian Herrmann /Unsplash

Sånn blir du god til å være uenig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kvier du deg for å si fra når du er uenig med resten av gruppa? Sier ikke andre noe heller? Da virker dere neppe maksimalt sammen. Men dere kan øve på være uenige.