Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Fra Kristine Blixruds 5. tips for å lykkes med selvledelse: Bli bevisst ditt eget selvsnakk: Snakker du til deg selv slik du snakker til din beste venn/medarbeider, eller er det mer i retningen av selvkritikk. Foto: Marie Sjøvold

Selvledelse – en forutsetning for god ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Som leder er du mest sannsynlig velkjent med hektiske dager og høyt arbeidspress. Det kan for mange være utfordrende og føre til både høyt stressnivå og utmattelse. For å kunne jobbe og lede optimalt er det avgjørende med god selvledelse. Kristine Blixrud forteller deg hvordan du kan øke kompetansen på selvledelse i din organisasjon.

Spørsmålet er: Jobber vi for å leve eller lever vi for å jobbe? Og i forlengelsen av det: Er det viktig å ha et meningsfullt arbeid? Hva er meningsfullt arbeid? Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Er arbeid meningen med livet?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Arbeid er noe annet enn det var. I dag knyttes arbeidet til både identitet og selvrealisering. Vi arbeider i fritiden og søker arbeid som føles meningsfullt. Det gjør at vi i enda større grad ser arbeidet som en del av oss selv.

Utviklingen ellers i offentlig sektor går mot plattformbaserte systemer med modulbaserte løsninger i et økosystem, skriver Arild Haraldsen, fast kommentator i digi.no. Foto: Fra forsiden av helse.no

Helsesektoren trenger ny digitaliserings- og kontraktstrategi

Direktoratet for e-helse har laget en utmerket analyse, Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet, om hvorfor helsesektoren har lav gjennomføringskraft i utvikling og bruk av nye digitale tjenester. Men Direktoratets anbefalinger står ikke i forhold til hva analysen sier. Det må tas mer radikale grep.

6. desember hedres Årets frivillighetskommune på et stort arrangement i regi av KS og Frivillighet Norge. Illustrasjon: frivillig.no

De nominerte til frivillighetsprisen 2021

Samfunns- og tjenesteutvikling

FNs dag for frivillig arbeid blir feiret med fest og faglig påfyll 5. og 6. desember. Tre kommuner er nominert til prisen som Årets frivillighetskommune.

Lørenskog kommune - integreringsprisen 2021

Lørenskog kommune vant Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kommunen fikk prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen ble delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet trekker fram kommunens solide resultater fra introduksjonsprogrammet.

Minoritetskvinner

Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022 - frist 06.12

Fyll ut dette søknadsskjemaet for å søke om tilskudd for å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet, kalt Digihjelpen, skal gi innbyggerne som har behov for det mulighet til å tillegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Flateby har bred erfaring fra lederroller og arbeid med arbeidsmiljø og -kultur. Hun mener at verdibasert ledelse er en ledelsesmetode som setter fokus på verdier som samlingspunkt i selskapet eller for en organisasjon. Foto: Susanne Sivertsen

Bedre resultater med verdibasert ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Utgangspunktet til verdibasert ledelse er de menneskelige verdiene i virksomheten – ikke de formelle reglene og strukturene. Kulturen og verdiene vil først og fremst fremme et godt arbeidsmiljø, som videre påvirker virksomhetens resultater. Solfrid Flateby brenner for å få bedrifter til å drive mer verdibasert.
Dei psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringane er blant hovudårsaken til sjukefråværet i Norge, skriver Ragnhild Lied,  leiar i UNIO. Foto: CDC / Unsplash

Å arbeide med menneske kan vere tøft for helsa

Samfunns- og tjenesteutvikling

I direkte møte mellom lærar og elev, sjukepleiar og pasient eller NAV og klient, møter arbeidstakaren emosjonelle utfordringar der det ofte ikkje finst oppskrifter på korleis ulike situasjonar skal handterast.

Om man skal bo lengst mulig hjemme må pasienter få en aktiv rolle i egen behandling, slik at dette blir realistisk, sier Jannike Dyb Oksavik. Foto: MART PRODUCTION / Pexels

Pasienter skal ta aktiv del i egen behandling

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er i ferd med å skje en kulturendring i norsk helsevesen: Eldre med flere diagnoser får i dag oftere medvirke i sitt eget behandlingsopplegg. Det gir bedre behandling og mennesket blir mer verdsatt, viser forskning.

Norske brukeres personvern blir i realiteten avgjort av forhåndsinnstillinger som utformes av utenlandske teknologiselskaper slik som Google eller Apple, skriver Kristian Bygnes i Datatilsynet. Foto: Christina Branco / Unsplash

Nei takk, vi er forsynt med cookies

Innovasjon og digitalisering

Den norske mediebransjen mobiliserer igjen for å stoppe innstramminger i regelverket for cookies og lignende sporingsteknologier. Denne gangen håper vi at regjeringen ikke lytter, skriver Kristian Bygnes i Datatilsynets personvernblogg.

Vinnerne av Innsiktsprisen FHI med prosjektleder Anja Schou Lindman foran med diplomet.

FHI vant Innsiktsprisen

Innovasjon og digitalisering

18. november ble vinneren av Dataforeningens Innsiktspris for 2021 kåret. Innsiktsprisen gis til årets beste løsning med data, maskinlæring og analyse i hjertet av løsningen.
Foto: Fra forsiden av nettstedet jenterogteknologi.com

Verdi trumfer teknologi

Samfunns- og tjenesteutvikling

Jentene er i kraftig mindretall på IT-utdanninger. Det er trist for både kvinnene og samfunnet. Skal de beste løsningene utvikles må jentene få øynene opp for teknologifagene.
Gjermund Lanestedt er konsulent og rådgiver innen strategiutvikling og digital transformasjon i Agenda Kaupang. Foto: Privat

Rekonfigureringen av offentlig forvaltning

Innovasjon og digitalisering

Det er dataøkosystemenes tidsalder. Flere og flere offentlige virksomheter snakker om at de er del av dataøkosystemer, eller tilmed selv er kjerne i et dataøkosystem. Hva mener de med dette?
Mariann Grønseth er drifts- og HR-sjef i FosenNamsos Sjø. Foto: Anne-Line Bakken

Gikk fra 16 til 1,4 prosent sykefravær – slik gjorde de det

Samfunns- og tjenesteutvikling

At bedriftskulturen kan påvirke sykefravær og trivsel er en kjent sak – men kan kulturen endres for å skape konkrete effekter på sykefraværet? Hos rederiet FosenNamsos Sjø og Kystekspressen er svaret et rungende ja. Gjennom systematisk arbeid med bedriftskulturen gikk sykefraværet fra å være skyhøyt til å nærme seg null. LederNytt har tatt en prat med dem for å finne ut hvordan de klarte det.
LO-Julie-Lodrup-IMG_2928

Et arbeidsmiljø for fellesskapet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan arbeidsmiljøet er på jobben din har mye å si for helsen og sykefraværet ditt. Både fysiske arbeidsbelastninger i utførelsen av arbeidet, og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet har sterk sammenheng med høyt sykefravær.

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

IT-drevet innovasjon

Innovasjon og digitalisering

Teknologi og digitalisering er blant de viktigste motorene i både det grønne skiftet, og i utviklingen av nye næringer i Norge, skriver Øystein E. Søreide.

De fire talentene i Aqua D´Or fra Kulturskolen sjarmerte alle under åpningen på dag 2. De imponerte stort med sitt presise spill, og vekslet mellom det vemodige og morsomme. Foto: Torbjørn Vinje

Årets servicekonferanse traff blink!

Quality Hotel River Station, Drammen, 04.-05.11

Det var rekordhøy oppslutning med nær 400 personer på den 24. servicekonferansen. Evalueringen så langt viser at deltakerne er godt fornøyde; de gir en gjennomsnittlig score på 5 av 6 mulige. Deltakerne får også tilgang til alle opptak slik at de kan få med seg det de gikk glipp av på de parallelle sesjonene.

Både helsefagarbeidere, sykepleiere og avdelingsledere deltar på pårørendekurset i regi av forfatterne bak boka Pårørendesjokket, Randi Kveine og Gisle Erlien. Foto: Ingebjørg Myrstad-Nilsen

På lag med pårørende

Samfunns- og tjenesteutvikling

I Ringsaker kommune får alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten tilbud om kurs for å kommunisere og samarbeide bedre med pårørende. Forfatterne av boka "Pårørendesjokket" står bak initiativet og gjennomføringen.

Arbeidsmiljøloven gjelder også for hjemmekontor. En rekke studier viser at tilrettelegging fra arbeidsgiver i form av god ledelse, organisatoriske prosedyrer og retningslinjer for håndtering av psykososiale utfordringer, samt andre former for støtte og hjelp har stor betydning for ansattes helse og trivsel. Foto: Standsome Worklifestyle / Unsplash

Er hjemmekontoret kommet for å bli?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pandemien medførte en drastisk omstilling for mange i arbeidslivet. Plutselig ble kjøkkenet, spisestuen eller et bord under trappen omgjort til kontorplass.

Det er påfallende sosialt akseptert å snakke om at gamle folk flest går rundt med gammeldagse holdninger. For eksempel at de generelt er motstandere av både klimatiltak og folk fra andre kulturer. Foto: Pixabay / Pexels

Vi må snakke om eldrefobien i samfunnet, mener forsker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Eldre arbeidstagere møter ganske ofte negative holdninger på arbeidsplassen. Skal vi få eldre til å stå lenger i arbeidslivet, må vi vite mer om dette, mener Anne Skevik Grødem.

Fra veiledningsvideoen om medfinansieringsordningen.

190,6 mill. kroner til nye digitaliseringstiltak i 2022

Innovasjon og digitalisering

Medfinansieringsordninga har sidan 2016 vore ei utløysande faktor for ei rekkje gode digitaliseringstiltak i offentleg forvaltning. Du kan no søke om støtte til tiltak innan 21. mars 2022. Digdir skal i 2022 dele ut heile 190,6 mill. kroner til både små og store digitaliseringstiltak.

Illustrasjonbilde: Klipp fra forsiden av arkivverket.no

Ny arkivlov, fortsatt forvirring

Samfunns- og tjenesteutvikling

Å skape verdier gjennom bruk av informasjon er grunnleggende for all informasjonsforvaltning. Å hevde at informasjon er en ressurs er likevel en svært generell uttalelse, på grensen til meningsløs. Et mer interessant spørsmål er kanskje hva som gjør informasjon nyttig? Dessverre finnes ingen svar i forslaget til ny arkivlov.

Gode digitale tjenester kan være viktige for mennesker som står i krevende livssituasjoner. Foto: Andre Moura / Pexels

Digitaliseringsbloggen: - Har snakka med Altinn. De fikser det!

Innovasjon og digitalisering

Hva gjør du når det haster å få på plass en ny digital tjeneste og finner ut at du ikke kan gjøre det alene og med de systemene du har? Dette er historien om hvordan vi i UDI løste oppgaven på rekordtid ved å ta i bruk fellesløsningene fra Digdir.

Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune, åpner konferansen 04.11.21. Foto: Drammen kommune

Servicekonferansen 2021: Siste mulighet!

04.-05.11, Quality Hotel River Station, Drammen

Det nærmer seg siste mulighet for å delta på Servicekonferansen 2021: Fremtidens førstelinje - det skal være enkelt å møte det offentlge. Nær 400 deltakere møtes fysisk og digitalt for gode faglige og sosiale opplevelser. 

Gustav Aagesen er chief data officer i Lånekassen. Han mener iherdig innsats er veien til digital innovasjon i offentlige virksomheter. Illustrasjonsbilde: Fra forsiden av laanekassen.no

Datadrevet innovasjon starter i eget hus

Innovasjon og digitalisering

Stortingsmeldingen Data som ressurs – datadrevet økonomi og innovasjon ble lansert i mars i år. Budskapet om viktigheten av deling av data kom på tampen av en rekke tilsvarende meldinger om digitalisering, data og avansert analyse. Helseanalyseplattformen og datafabrikken er eksempler på nasjonale og sektorvise initiativ som skal gi verdi med utgangspunkt i delt data innad i det offentlige eller mellom offentlig og privat.

Foto: OSPAN ALI / Unsplash

Alderisme – vår tids form for ættestup

Samfunns- og tjenesteutvikling

Utbredt aldersdiskriminering og åpenbare fordommer overfor arbeidstakere i kategorien 50+, er godt dokumentert. Men det er hverken lovlig eller lønnsomt, skriver Torgeir Flatjord.
Bilde av Ivan Samkov fra Pexels

Selvbestemmelse gir god motivasjon

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den tiden da sjefene bestemte og de ansatte lydig gjorde som de fikk beskjed om, hører heldigvis fortiden til. I 1985 publiserte Edward Deci og Richard Ryan en teori de kalte selvbestemmelsesteorien – et tankesett som har påvirket svært mye av dagens ledelse. Hvordan er denne teorien relevant i dag, 35 år etter at den så dagens lys, og hva kan du som leder bruke den til?
- I gjennomsnitt kan 68 registrerte «liker»-klikk fra en Facebook-bruker forutsi hudfargen deres med 95 % sikkerhet, og deres oppgitte seksuelle legning med 88 % sikkerhet, skriver Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Foto: Åsa Mikkelsen.

Datatilsynet: Derfor sa vi nei til Facebook

Samfunns- og tjenesteutvikling

Datatilsynet har besluttet å ikke opprette en egen side på Facebook fordi usikkerheten til hvordan Facebook bruker disse dataene er for stor. I et innlegg den 13. oktober uttrykker Facebook overraskelse over at de ikke fikk bidra inn i vår vurdering og komme med utfyllende informasjon. 

Norge har vært langt framme både i forskning og metoder for å ta tak i mobbing. I 2005 til 2007 hadde vi prosjektet Jobbing uten mobbing. Det var et initiativ fra Bondevik-regjeringen og ble satt i gang i samarbeid med partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet. Da ble det utarbeidet prinsipper for retningslinjer, systemer og gode klageordninger.Foto: Eivind Senneset, UIB.

Konflikthåndtering forebygger mobbing

Samfunns- og tjenesteutvikling

I Norge er mobbing i arbeidslivet et mindre problem enn i mange andre land, men mye avhenger av arbeidsmiljøet, hvordan arbeidet er organisert og hvor god bedriften er på konflikthåndtering.

Sett av én time til å gjennomføre foreslått opplegg. Er dere en liten gruppe ansatte, kan dere klare dere med mindre tid. Målet er at dere skal bli enige om konkrete forslag som kan forbedre møtene deres. Foto: fauxels / Pexels

Slik kan dere forbedre møtene på jobb

Møter er ofte en nødvendig del av arbeidshverdagen både som ansatt og leder. Et godt møte åpner for samarbeid, gir energi og skaper samhold. Vi har relevante diskusjoner og kommer frem til gode løsninger i fellesskap. Men møter kan også fjerne energi i stedet for å gi den. En lang dagsorden, diskusjoner på detaljnivå, irrelevante temaer og flakkende møteledelse er typisk for møter hvor vi mister gnisten.

– Vi må utvikle kunstig intelligens som tjener folk og ikke erstatter dem. Utviklingen av kunstig intelligens må innbakes i våre menneskelige verdier, sier Pedro Lind. Foto: Alexander Sinn / Unsplash

Dette er utfordringene med kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Fordelene med kunstig intelligens er mange, og denne teknologien vil gi stor verdi til samfunnet i mange år fremover. Men fremveksten av kunstig intelligens fører også til utfordringer knyttet til personvern, tillit, sikkerhet og bærekraft.

Selskaper som lykkes med etnisk mangfold har så mye som 35 prosent større sannsynlighet for bedre resultater enn gjennomsnittet. Mangfold er en konkurransefordel. Foto: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

Mangfold er en konkurransefordel

Samfunns- og tjenesteutvikling

Inkludering og mangfold er flotte ord som ofte mangler praktisk etterlevelse – også hos oss. Det er et stort tap, all den tid vi vet hvilke gevinster vi kan høste når vi lykkes, skriver adm. dir. i BDO Norge, Martin Aasen.
Illustrasjonsbilde: Direktoratet for forvaltning og IKT, rapport 2014:07: Mot alle odds. Veier til samordning i Norsk forvaltning.

– Hva kan en sektordelt stat lære av Elon Musk – og Robert Steen?

Innovasjon og digitalisering

Den offentlige digitaliseringsstrategien som Astrup laget i 2019 er fremtidsrettet og moderne: Den beskriver en ønsket struktur av økosystemer, der de ulike sektorene samhandler sømløst gjennom felles registre og komponenter, og der innbyggere får brukerrettede tjenester, ikke sektor-spesifikke. Deling av data på tvers utgjør fundamentet. Det eneste strategien mangler er – en strategi. Vi vet hvor vi skal, men ikke hvordan vi kommer dit.

Ungt utenforskap er en av de store samfunnsutfordringene fremover. 28. september kl 9.00 kommer andre webinar i webinarrekka Inn i jobb. Foto: Bly

"Inn i jobb" skal inspirere kommunene

Samfunns- og tjenesteutvikling

Webinarrekken "Inn i jobb" fra KS skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor. Webinar nummer tre legges ut tirsdag 19. oktober.
Det er sosialt akseptert i mange sammenhenger å generalisere om eldre mennesker, påpeker forsker Anne Skevik Grødem i dette innlegget.  Foto: SHVETS production / Pexels

Burde «eldrefobi» være et ord?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi har i det siste hatt mange diskusjoner om diskriminering, fordommer og privilegier. De fordommene man kan møte som et eldre menneske snakker vi likevel lite om.

En Fafo-rapport viser at flere enn tidligere sto i jobb til en høyere alder i 2016, etter lovendringen, enn i 2015. Denne økningen i sysselsetting blant seniorer kan likevel ikke tilskrives økte aldersgrenser. Disse førte heller ikke til redusert rekruttering av yngre seniorer, slik mange fryktet. Flere bedrifter har like fullt innført en lavere, bedriftsintern aldersgrense. Foto: RODNAE Productions / Pexels

Hvordan har arbeidslivet tilpasset seg nye aldersgrenser for stillingsvern?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Aldersgrensene bestemmer hvor gammel du kan være før du mister beskyttelsen mot usaklig oppsigelse. I 2015 ble grensene hevet med to eller tre år. En Fafo-rapport har sett på hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere har tilpasset seg lovendringen.

SK2021-QHRS_resepsjon_flammer

Servicekonferansen 2021: 360 deltakere - 4 ledige fysiske plasser

04.-05.11, Quality Hotel River Station, Drammen

Det nærmer seg stopp for flere fysiske deltakere: Det er 4 ledige plasser. Vi minner om muligheten for digital deltakelse. Foredragene strømmes direkte, og alle opptak blir tilgjengelige i etterkant for påmeldte deltakere.

Klipp fra Stamis video: Kunnskapsoppsummering om arbeidsmiljø.

STAMI satsar på kunnskapsoppsummeringar om arbeidsmiljø

Samfunns- og tjenesteutvikling

«Forsking viser…», kan vi ofte lese på nett og i aviser. At ein får ryggplager av tunge løft, at sosiale medium gjer oss meir stressa eller at lange arbeidsdagar aukar risikoen for ulykker. Men kva forsking er mest til å stole på? Og når bør vi følgje råda som forskinga kjem med?

Fornøyde deltakere på kurset «Digital borger» i Stavanger. Foto: Flyktningtjenesten, Stavanger kommune

Digital borger: Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan gi opplæring i digital kompetanse til en gruppe som både består av de som aldri har brukt en datamaskin og de som har lang utdanning fra hjemlandet? Nok tid, repetisjon og tilpasset opplæring er viktige stikkord for datakursene «Digital borger».