Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Språkrådet gir råd om hva som fungerer best for norske språkbrukere, og hvilke lovkrav som må oppfylles, og Språkrådet hjelper offentlige virksomheter med å utvikle smarte språkteknologiske løsninger. Artikkel av Steffen Sutorius, direktør i Di

Lytt til språkråd – del språkdata

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tjenester i offentlig sektor har mye å tjene på å bruke språkteknologi aktivt, men da må teknologien lære seg godt norsk. Sju av ti offentlige virksomheter bruker språkteknologiske løsninger. De mener at språkteknologien effektiviserer og forbedrer tjenestene de tilbyr. Halvparten av virksomhetene melder at de trenger bedre råd om språkteknologi. Likevel har bare fem prosent av dem rådført seg med Språkrådet. Det viser en fersk undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Digitaliseringsdirektoratet og Språkrådet.
Det er nå du har sjansen til virkelig å vise godt lederskap og gjøre en forskjell for dine kolleger og din virksomhet, skriver Pål Rune Voss, direktør for ledelseutvikling i Sopra Steria Skandinavia. Foto: energepic.com

6 tips for å lykkes som leder i en epidemi

Samfunns- og tjenesteutvikling

Å utøve lederskap i koronaens tid er forbundet med høy risiko. Historiens dom kan bli hard for flere. Men dette kan også være en anledning til virkelig å vise godt lederskap, og samtidig gjøre en forskjell for dine kolleger og din virksomhet.

– Jeg forstår godt at helsemyndighetene har behov for raskt å tilby effektive verktøy i en svært vanskelig situasjon for landet vårt, men vil på det sterkeste advare mot forhastede løsninger. Det som kanskje er effektivt på kort sikt, kan bidra

Delte meninger om korona-appen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forum for offentlig service advarer mot lansering før både personvern og sikkerhet er ivaretatt. Advokat Jon Wessel-Aas reagerer på manglende åpenhet og flere valg tatt av Folkehelseinstituttet (FHI) og apputvikler Simula. Advokat Rune Opdahl mener derimot at forskriften for digital smittesporing har en god balanse mellom personvern og sporing.

Torbjørn_Vinje1

FHI må ta personvern og sikkerhet for Korona-appen på alvor

Pressemelding 02.04.20

Folkehelseinstituttet utvikler en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing. I jakten på raske løsninger er det fristende å innføre appen uten å bruke tilstrekkelig tid til å ta personvern og sikkerhet på alvor. Forum for offentlig service advarer mot lansering før dette er ivaretatt.

Lager du digitale tjenester? Video med Solveig Kloppen

Oppdater deg på UU – via nett

Innovasjon og digitalisering

I disse tider da alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme, er det en fin anledning til å oppdatere seg på universell utforming. Bufdir har samlet en del videoer og kurs innen en rekke forskjellige tema.

robot-norsk

Lærer robotene å se og føle

Innovasjon og digitalisering

Nyutviklet teknologi for robotlæring gir robotene nye ferdigheter, slik at de kan utføre komplekse oppgaver og jobbe sammen med mennesker. Det kan komme til nytte for mange kritiske samfunnsfunksjoner, som for eksempel i matproduksjon og håndtering av matvarer.

Epidemien tvinger mange av oss til å sitte inne. Vi må tilpasse oss en hverdag med hjemmeundervisning og hjemmekontor. Selv om omstillingen kan være litt krevende til å begynne med er jeg overbevist om at også noe godt vil komme ut av dette, skriver

Vi blir tvunget til å tenke nytt

Innovasjon og digitalisering

Epidemien har endret hverdagen vår fullstendig. Med ny hverdag må vi finne nye løsninger og vaner. Ofte erfarer vi at de er bedre enn de vi hadde før. Kriser kan være svært ubehagelige og nedslående, men de tvinger også frem endringsvilje, nyskaping og forbedringer. Slike betraktninger er mager trøst når krisen herjer, spesielt i en tid hvor mennesker blir syke, eller dør og selskaper er på konkursens rand. Men det er et viktig budskap likevel.

Damen øverst til venstre har bedt om å få ordet, noe som indikeres med en gul hånd. Nye Teams skal også automatisk filtrere bort forstyrrende bakgrunnsstøy, som for eksempel at noen taster på tastaturet. Foto: Microsoft

Videokonferanser og tillit

Samfunns- og tjenesteutvikling

I dag er det knapt noen som ikke har prøvd en videokonferanse. Nesten hele Norge sitter «klistret til skjermen» nå under koronaviruset. Det er ikke nytt. Det nye er at vi ikke kan velge skjermen vekk. Men hvorfor har den ikke erstattet jobbreisen tidligere?
FHI utvikler en app som bruker informasjon fra mobiltelefoner til å spore smitten av viruset. Camilla Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet utvikler app for smitteoppsporing

Innovasjon og digitalisering

FHI, i tett samarbeid med andre aktører, utvikler nå en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing. Dette er en av flere ulike teknologiske løsninger som kan støtte smitteoppsporingen av koronavirus. Tiltaket krever spesiell oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet, og det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med hvordan teknologien kan implementeres i smitteoppsporingen.

Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke krisehåndteringskompetansen og styrke samarbeidet internt i organisasjonen og med aktuelle samarbeidspartnere eller tjenesteleverandører, skriver Ingvald Thuen, seniorrådgiver i CGI. Foto: Pixabay

Hvorfor «glemmer» mange å gjennomføre beredskapsøvelser innen IKT-området?

Innovasjon og digitalisering

Mange virksomheter er ikke sikre på om de er i stand til å håndtere uforutsette hendelser som kan ramme virksomheten. Dette er et stort problem for både virksomheten selv og kundene deres. Nå er verden rammet av en pandemi – hvor mange var forberedt? Hvem har beredskapsplaner for dette scenariet? Hvem har øvd?

Ungdommens kulturhus Sarpsborg har eget e-sportsenter. Mens kulturhuset holder koronastengt, kan ungdommen møtes online i kommunens digitale ungdomshus. Foto: Medieverkstedet, Ungdommens kulturhus Sarpsborg

Åpner digitalt ungdomshus mens fritidsklubben er koronastengt

Samfunns- og tjenesteutvikling

Når alle de faste fritidsaktivitetene er koronastengt, kan ettermiddagene og kveldene bli lange for mange ungdommer. Det ønsket team barn og unge i Sarpsborg å gjøre noe med. 20. mars åpnet den digitale utgaven av Ungdommens kulturhus Sarpsborg.
– Jeg vil oppfordre alle offentlig ansatte til å være bevisste på behovet for å bruke kvalifisert tolk, spesielt i disse dager hvor mange opplever usikkerhet når viktig informasjon kommer på et språk de kanskje ikke behersker like godt. Jeg håpe

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

Samfunns- og tjenesteutvikling

25. mars lanserte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregister. Det nasjonale registeret inneholder en oversikt over rundt 1000 kvalifiserte tolker som kan tolke nærmere 70 språk. Her kan alle enkelt finne tolker til bruk i møte med blant annet offentlige kontorer, barnehage, skole, lege eller tannlege.

- Verda er full av konfliktar, men det vi har til felles, er langt sterkare, skriver Bård Vegard Solhjell, direktør i Norad. - Klimaendringar, ulikskap og pandemiar er globale trugslar vi har felles interesse av å kjempe imot. Å unngå dei er fellesgo

Kva har ein ulovleg dyremarknad i ein ukjend kinesisk storby med oss å gjere?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Svaret kjenner vi no: Alt. På få månadar har hendingar på denne marknaden skapt vår generasjons største krise. Så avhengige er vi av kvarandre. Det er ei surrealistisk tid, og vi kjenner ikkje kva månadane framover vil bringe. Men ein dag er dette over. Vi og verda skal gå vidare. Når vi kjem dit, kan mykje ha blitt endra. Kan vi allereie no trekke lærdomar, sjå nokre mønster for kva vi bør trekke ut av koronakrisa? Eg trur det.

Etter avlysning av arrangementer, har mange frivilligsentraler satt fokus på å tilby hjelp til kommuner og andre frivillige organisasjoner med å koordinere frivillige, og å utvikle gode og nye initiativer. Foto: Christian Hellevang, KS

Bistand fra frivillig sektor

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kommunene kan få bistand fra frivillig sektor i koronaarbeidet, men må sørge for at smittebarrierer ikke brytes.

Professor og krisepsykolog Atle Dyregrov er opptatt av at vi opprettholder flest mulig gode rutiner i karantene eller på hjemmekontoret. Foto: Margareth Barndon, UiB.

Krisepsykologens råd for koronaisolasjon

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange mennesker har lenge kjent på at koronapandemien er noe helt ukjent, noe vi ikke får kontroll på. Og nå kommer den hjem til oss. Her får du seks enkle råd til å takle en ny hverdag.
Arnstein Vestad er sikkerhetsarkitekt i Trondheim kommune, og oppfordrer alle til å tenke sikkerhet også når man jobber fra hjemmekontoret. Foto: Privat.

Informasjonssikkerhet i Covid-19-tider

Innovasjon og digitalisering

Mange har nå etablert seg på hjemmekontor og er godt i gang med å finne nye måter å samarbeide på i en uklar periode. Vi har alle en viktig jobb med å prøve å holde våre arbeidsplasser, små og store virksomheter i gang, til tross for en utfordrende situasjon.

AI-rådgiver i PWC, Inga Strümke. Her fra før koronaviruset brøt ut, denne episoden er tatt opp hjemmefra. Foto: Eirik Helland Urke.

AI og pandemi

Innovasjon og digitalisering

– For bare noen uker siden fnyste vi da vi så hvordan Kina samler inn data på sine innbyggere. Nå deler vi nærmest velvillig mye av den samme informasjonen for å hindre spredning av koronaviruset, sier AI-rådgiver Inga Strümke.
Damen øverst til venstre har bedt om å få ordet, noe som indikeres med en gul hånd. Nye Teams skal også automatisk filtrere bort forstyrrende bakgrunnsstøy, som for eksempel at noen taster på tastaturet. Foto: Microsoft

Gjør Teams bedre egnet til fjernarbeid og videomøter

Innovasjon og digitalisering

Microsoft annonserer flere nye funksjoner som skal gjøre Teams enda bedre tilpasset fjernarbeid, og det faktum at mange nå må delta i videomøter som ofte har svært mange deltakere.

– Vi har sett at det er utrolig viktig å bruke video og snakke sammen, framfor å bare dele tanker og behov skriftlig. Videomøter bør rett og slett være et obligatorisk verktøy for team som ikke sitter sammen, sier forsker Nils Brede Moe i SINTEF.

Hjemmekontor gjør oss ikke mindre produktive

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forskning på teamarbeid viser at vi ikke blir mindre produktive av å ha hjemmekontor, så lenge man jobber smart og har gode verktøy for samarbeid. Her deler forskerne sine råd om hva som fungerer – og hva som ikke er så lurt.

I en krisesituasjon som den Norge har nå, er det å ha god og sikker informasjon til innbyggerne av nasjonal betydning.  Burde vi ikke ha «folkehelseappen» den som gir oss mulighet til å hente og levere inn informasjon?, skriver Fredrik Syversen, dire

Vi trenger en digital beredskapsplan

Innovasjon og digitalisering

I disse koronatider gjør man seg noen refleksjoner rundt bruken av teknologi og ikke minst data i en folkehelsesetting. Vi trenger en digital beredskapsplan for bruk av teknologi i kriser.

Trude-Fjærli-Giskås_klippet

Rause Teams i Korona-tid

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nå gjelder det å koble sammen mennesker og kunnskap på digitale kanaler i en ny situasjon. Det fordrer raushet og vilje. Dette får vi til!, skriver Trud Fjærli Giskås på bloggen HR-hippie - HR for kloke hoder og modige hjerter.

Gjennomgangen viser at i ni av ti granskingsrapporter er manglende kontroll en hovedforklaring på at det gikk galt, skriver Arne Nøst, redaktør i Stat & Styring.

Det er mistillit, ikke tillit, som gjør at systemet fungerer

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kontrollmangel er den helt klart viktigste årsaken til at offentlig forvaltning begår feil og lovbrudd, som trygdeskandalen, skriver Arild Aspøy, redaktor i Stat & Styring, i en kronikk i Aftenposten. Nav-skandalen har vist at vi er avhengig av en god porsjon mistillit for at våre systemer skal fungere. Så hvorfor snakkes mistilliten ned?

Telemarksforknings rapport trekker også fram en liten kommune i Trøndelag som jobber godt med innovasjon. – Dette viser at det absolutt er mulig å få til innovasjon, også i små kommuner, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Bilde: Fra rapportens forside.

Vil ha mer innovasjon i små kommuner

Innovasjon og digitalisering

Ny rapport viser at små kommuner i liten grad deltar i nasjonale innovasjonsprogrammer. – Distriktskommunene trenger nye ideer og innovative løsninger for å takle framtidas utfordringer. Derfor må vi få med oss også de små kommunene, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Det er ikke mulig å praktisere en klesvask hjemme som tilsvarer de kravene til renhet som settes i helseinstitusjoner, men mye kan gjøres for å forbedre rutiner i situasjoner der alvorlig sykdom truer, sier forsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbruk

Korona-råd: Slik vasker du klærne ordentlig rene

Samfunns- og tjenesteutvikling

Helsevesenet bruker ikke bare munnbind, men også beskyttelsesklær i kontakt med personer som kan være smittebærere. Dette taler sitt tause språk om at smitte kan overføres via klær. Det er mye vi ikke vet om korona, men det vi vet, viser at å vaske hender ikke det eneste som kan bidra til å forhindre smittespredning. Det er hittil sagt og skrevet lite om klesvask og korona.

– Dette er svært viktig kunnskap for å vurdere hvordan viruset kan smitte, og hvilke tiltak som er relevante, sier Gunnveig Grødeland til forskning.no. Hun er forsker ved avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo. Illustrasjonsfoto: Anna Shvet

Så lenge overlever koronaviruset i lufta, på plast, metall og papp

Samfunns- og tjenesteutvikling

En forskergruppe har i regi av Det nasjonale helsesinstituttet i USA undersøkt hvor lenge viruset overlever i lufta, på rustfritt stål, plast og papp. Forskningen er beskrevet i en artikkel som ikke er publisert og fagfellevurdert enda, men den ligger tilgjengelig på det åpne nettstedet medrxiv, hvor den kan leses av andre forskere.

Kristin Ruud er HR-direktør i Microsoft Norge, et selskap med rundt 300 ansatte med hovedkontor på Lysaker i Oslo. Ruud har bred erfaring fra organisasjons-, leder- og talentutvikling. Foto: Ledernytt.

Legg til rette for de ansatte med en fleksibel arbeidsplass

Innovasjon og digitalisering

Mange ansatte opplever at god lønn ikke er det eneste salige når det gjelder å trives på jobb. En fleksibel arbeidsplass som legger til rette for at de ansatte får stor grad av frihet og selvbestemmelse i arbeidshverdagen, kan være vel så viktig.

Bjørn O. Hopland driver konsulentvirksomhet gjennom selskapet smartendring.no. Basert på blant annet egne erfaringer fra fjernledelse hos Microsoft, lærer han bort smarte grep for å beherske den nye fleksible arbeidshverdagen. Foto: Juan Jose Jimenez.

Slik lykkes du som leder av geografisk spredte team

Innovasjon og digitalisering

For mer enn 2000 år siden ledet Julius Caesar et geografisk spredt team til stor suksess. Romerrikets storhetstid ble bygget med avstandsledelse. Bjørn O. Hopland har sett til Caesar og lært!

- Fristelsen til å gjøre andre ting kan være stor, og skal en ha hjemmekontor som fast arbeidssted krever det at en er strukturert, forteller Cecilie Thunem-Saanum. Illustrasjonsfoto: Andrea Piacquadio.

Hjemmekontor? Slik får du bedre struktur

Innovasjon og digitalisering

Å arbeide hjemmefra kan være en utfordring, men også den perfekte hverdag for den som måtte beherske god struktur, og et klart skille mellom privatliv og arbeidstid. Heldigvis kan det meste læres - også hvordan man kan mestre god struktur.

Å være tydelig på våre frihetsverdier er slett ikke noe tegn på at vi nedvurderer andre. Tvert imot handler det om en anerkjennelse av den frigjøringsprosessen vi har brukt flere generasjoner på å gå gjennom, skriver IMDi-direktør Libe Rieber-Mo

Norske verdier er til for å deles

Samfunns- og tjenesteutvikling

Klart det finnes norske verdier. Vi som jobber med integrering har et stort ansvar for å dele på friheten vi har kjempet fram i Norge, skriver IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en kronikk i VG.
Mye tyder på at de digitale sjefene er svært krevende, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsbilde: Andrea Piacquadio

Våre nye digitale sjefer

Innovasjon og digitalisering

De nye digitale sjefene samler inn data om ansatte og foreslår mer effektive arbeidsrutiner, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen i Dagens / Perspektiv.

Innovation and Networks Executive Agency (INEA), som håndterer søknader hos EU-kommisjonen, vil arrangere en virtuell informasjonsdag om søkemulighetene den 11. mars, kl.09:30 europeisk tid.

Finansiering av grensekryssende digitaliseringsprosjekter

Innovasjon og digitalisering

Norske offentlige og private virksomheter kan søke om finansiering fra EU til norske digitaliseringsprosjekter. Finansiering tilbys for prosjekter som skal styrke digital samhandling på tvers av landegrenser i EU, inkludert Norge.

Vi løper og løper – når vi vet at vi egentlig burde eksperimentere, jobbe annerledes og innovere i liten og stor skala. Vi er fanget i en catch 22, skriver HR Norge-leder Even Bolstad i denne kommentaren. Illustrasjon: karriere360

– Tidsklemma på jobb gjør at vi sliter med innovasjon og samarbeid

Innovasjon og digitalisering

«Vi løper som skållade råttor», pleide en kollega av meg å si. Det høres mer brutalt ut når svensker sier at man har kurven full. Men betydningen er den samme. Og kanskje er nettopp tidsklemma på jobb som er en av grunnene til at vi sliter med innovasjon og samarbeid. Vi vil, vi vil – men vi sliter med å få det til.

Försäkringskassan i Torsby. Foto: Øyvind Lund

Buren som öppnades

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Kan kunstig intelligens fremme kreativitet?

Innovasjon og digitalisering

Kronikk: Kreativitet er selve symbolet på menneskelig skaperkraft. Men hva om kunstig intelligens kan ta fra oss dette adelsmerket?
- Det er gledelig å se at utbredelsen øker så raskt og at det utvikles stadig nye løsninger som staten og kommunene kan ta i bruk i stedet for å lage hver sine løsninger, sier direktør Steffen Sutorius. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Kraftig vekst i bruk av digitale fellesløsninger

Innovasjon og digitalisering

Antall tjenester og virksomheter som benytter Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger økte med 66 prosent i 2019. Bare det siste året har antall tjenester som benytter ID-porten økt med 77 prosent.

Illustrasjonsbilde: Fauxel

Bosettings- og integreringsprisen 2020

Samfunns- og tjenesteutvikling

De seks nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss. Nå kan du stemme på din favoritt.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Grenseløst forsvar: – Ureflektert om personvern

Innovasjon og digitalisering

Vi har et ansvar for å ikke bli nok et vestlig land som ukritisk innfører masseovervåkningstiltak, skriver IT-konsulent Eivind Arvesen i denne kronikken.

Til tross for noen skandaler i offentlige IT-prosjekter, har Norge uten tivl en av de aller mest kompetente offentlige sektorene i verden, mener innsender. Foto: Pixabay

Stort og smidig – ja takk, begge deler!

Innovasjon og digitalisering

Data- og systemstrukturen i Helse-Norge gjør det nødvendig med en felles teknisk plattform hvor man kan innovere raskt, mener Atle Bergfjord i Netcompany.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Nå blir vigselsattesten digital

Innovasjon og digitalisering

Fra 1. mars vil man som nygift ikke få vigselsattest i posten, men motta en bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret.

Fra video om KMDs-innovasjonspris.

Innovasjonsprisen 2020 - kan det bli din kommune?

Innovasjon og digitalisering

Er din kommune så gode på offentlig innovasjon at den fortjener å bli kåret til Norges mest innovative kommune? Søknadsfrist 20. mars. Prisvinneren får kr 500 000,- i kassa. KMDs innovasjonspris skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren.