Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
PSYKOMETRI: – Testfeltet er til dels uoversiktlig, sier psykologspesialist og ansvarlig for rapporten, Tanya Ryder. Foto: Alex Green, Pexels.

Frykter utstrakt bruk av svake psykologiske tester i Norge

Samfunns- og tjenesteutvikling

En ny rapport melder om et uoversiktlig testfelt, med uklare ansvarsforhold. Flere er bekymret, opplyser Tidsskrift for Norsk psykologforening. Rapporten bygger på svar fra over 1400 norske psykologer.

Funnene i undersøkelsen tyder på at det må mer til en dagens opplæringsinnsats. Mange ikke-digitale personer mener ikke at de trenger eller har interesse for å bli bedre. Bilde av sl wong fra Pexels

600 000 nordmenn er ikke-digitale

Innovasjon og digitalisering

Koronatiden har gitt mange en digital læringsboost, men fortsatt står store grupper helt på sidelinja. Eldre og folk med lavere utdanning står i fare for å bli utestengt fra samfunnslivet.

Fra forsiden av regjeringens digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsrundskrivet for 2021

Innovasjon og digitalisering

Krav til universell utforming av alle nettløsninger og automater og tydeligere krav om at KS skal involveres tidlig i utforming av digitale løsninger, er de to viktigste endringene i digitaliseringsrundskrivet for 2021.
- Selvledelses-metodikken er relevant for ledere som søker å fremme meningsaspektet i jobben blant medarbeidere, sier førsteamanuensis Per-Magnus Thompson ved Handelshøyskolen BI. Foto: Brooke Lark / Unsplash

Ny lederstil må til etter koronaen – her er seks tips

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lederne som har klart hjemmekontoråret best, er de som alt før koronaen torde å gi slipp på kontroll og gjøre seg selv overflødige gjennom såkalt tjenende lederskap, viser fersk Sintef-studie.

28. august 1963 holdt Martin Luther King jr. sin berømte

Myten om kroppsspråk

Samfunns- og tjenesteutvikling

Påstanden om at over 90 prosent av all kommunikasjon er ikke-verbal er utbredt, men den stemmer ikke med det vi lingvister vet om språk og kommunikasjon.

Artikkelforfatteren mener at de første 5 minuttene i et møte med et annet og ”nytt” menneske er de farligste. For det er da vi kan begynne å miste kontrollen og kontakten, og begynne å fantasere og produsere de mest utenkelige og utrolige meninger og synspunkter om dette (med)mennesket. Foto: engin akyurt / Unsplash

Det farlige førsteinntrykket

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange tror at de første 5 minuttene en møtes er de viktigste. Jeg tror imidlertid at de er de farligste. La meg forklare hvorfor.

Lise Lien: Hvis det er enkeltansatte med mye eller hyppige sykefravær, kall inn til en samtale og vis at dette bekymrer. Samtalen skal være preget av respekt og være løsningsorientert. Foto: Alf Tore Bergsli

Sykefravær og årsaker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange sykemeldinger kunne vært unngått dersom ledere var mer føre var. Men hvorfor er det mange som sykemelder seg? Og hvordan vet du om dine ansatte egentlig trives på jobb? Årsakene til hvorfor det er så mange sykemeldte i Norge er mange og komplekse, ifølge Fafo-forsker Lise Lien. Hun forteller videre at hovedårsaken til legemeldt sykefravær er muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser.

Foto: Fra presentasjonsvideo om Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger.

Tilskot til bustadsosiale tiltak - frist 08.01

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tilskot til bustadsosiale tiltak skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om bustadsosialt arbeid og bustadsosial politikk. Frist for å søkje er 8. januar 2021.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Digitalt utenforskap må motvirkes

Innovasjon og digitalisering

I takt med digitaliseringen er det viktig at den enkelte innbygger har tilgang til og forutsetninger for å ta i bruk digitale tjenester. Hvordan alle skal få ta del i det digitale samfunnet, var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 11. desember.
Et digitalt kamera ble montert på beboernes rom, etter innhenting av samtykke. De planlagte fysiske tilsynene gjøres digitalt, og sensorer i kameraene varsler om hendelser hos beboerne. Foto: National Cancer Institute / Unsplash

Digitalt tilsyn ga roligere og tryggere netter på sykehjemmet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Uro og voldshendelser om natta på Økernhjemmet gjorde det risikofylt for både ansatte og beboere. Innføring av digitalt tilsyn viste seg å være ressursbesparende og førte til økt trygghet og trivsel. Den digitale løsningen ble også en fordel da koronasmitten kom til hjemmet.
86 % av respondentene oppgir at det er meget eller ganske stort behov for økt digital kompetanse. Illustrasjon: Fra undersøkelsen blant HR-ledere i staten.

Behov for mer kompetanse innen digitalisering, omstilling og innovasjon i staten

Innovasjon og digitalisering

De viktigste driverne for omstilling i staten er innføring av ny teknologi, endrede oppgaver og nye krav og forventninger fra innbyggerne. Samtidig oppgir mange virksomheter at de trenger mer kompetanse innenfor blant annet digitalisering, omstilling og innovasjon. Det viser en ny undersøkelse blant HR-lederne i staten.

Fra Servicekonferansen 2020, som ble gjennomført som en hybrid, men hovedsakelig digital konferanse. Her fra en parallell sesjon. Foto: Torbjørn Vinje

Digitaliseringsbloggen: Erfaringer med digitale konferanser

Innovasjon og digitalisering

I Digdir er vi ikke eksperter på digitale konferanser, men vi prøver å bli det! Dette året har vi gjennomført en rekke heldigitale arrangementer som har samlet flere tusen deltakere. Hør på podkasten der vi deler noen av våre erfaringer.
Kommunesektorens samfunnsmål har et lenger tidsperspektiv enn valgperioden, men handlingene for å nå målene, både lokalt og nasjonalt, er ment å skulle gjennomføres i valgperioden. Illustrasjon: Fra forsiden av Langtidsstrategi for KS 2020-23.

Ny langtidsstrategi i KS

Samfunns- og tjenesteutvikling

Landsstyret har nå vedtatt Langtidsstrategien for KS 2020-2023. Strategien gir retning for hvordan KS bør arbeide for å fremme måloppnåelse hos kommuner og fylkeskommuner.

Slikt samarbeid på tvers av etater i offentlig sektor er nødvendig for å gi gode gevinster for brukere, kommuner og alle som drifter digitale løsninger, skriver Helga Jerven, Dibk. Illustrasjon: Brønnøysundregistrene

Forenklet nabovarslingstjeneste

Innovasjon og digitalisering

Kobling av data fra Kartverket, Altinn og Enhetsregisteret gir stor forenkling for deg som har behov for å få tak i styret i et sameie, for eksempel når du skal sende et nabovarsel.

De tre finalistkommunene til Årets frivillighetskommune er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk. Foto: Mostphotos

Lørenskog er Årets frivillighetskommune 2020

Prisen Årets frivillighetskommune gikk til Lørenskog kommune. Kommunen mottar prisen for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet. Heder og ære også til de to andre finalistene; Porsgrunn kommune og Hå kommune.

- Vi kan ikke bare snakke om selve teknologien og hva som er under utvikling, men også forstå effekten av den sammen med helse, genetikk, samfunn, juss og informatikk, sier Silvija Seres. Foto: Privat

Se teknologiens bruksområder fra et makroperspektiv

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens var lenge noe du bare kunne se i Sci-Fi filmer, men som i de seneste årene har blitt virkelighet. Og skal vi tro forskere og teknologientusiaster er det mye spennende i vente. Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres forteller at det kun er et spørsmål om tid før avansert, ny teknologi har implementert seg som en naturlig del av hverdagen.

De beste lederne bryr seg først og fremst om mennesker. Det vil aldri gå av moten. Foto: fauxels / Pexels

Fri oss fra ledelse med forstavelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Diskusjonen om nye fyndord innen ledelse, med tilhørende lederstiler, dukker opp like sikkert som årstidene, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.
Fra veiledningsvideoen om medfinansieringsordningen.

Digitaliseringstiltak: Søk om medfinansiering

Innovasjon og digitalisering

Det er i forslag til statsbudsjett for 2021 løyvd 189,5 mill. kr til medfinansiering av nye digitaliseringstiltak. Midlane blir lyst ut med atterhald om Stortinget si behandling av budsjettet i desember. Formelle krav til søknad om medfinansiering er fastsett av KMD gjennom retningslinjer for ordninga.
Dersom noen skulle finne på å overvåke en folkegruppe for fremtidig kriminalitet er det problematisk i seg selv. Det er like feil å gjøre det med kunstig intelligens som med helt annen teknologi, også penn og papir. Foto: pixabay / pexels

En stråmannsdiskusjon om AI-mytene

Innovasjon og digitalisering

Morten Goodwin er forfatter av boka "AI. Myten og menneskene". I et debattinnlegg 27.11 kom det til dels sterk kritikk av boken. Her besvarer han kritikken.
Fokuser på virksomhetens behov og hva som lar seg gjennomføre. Foto: Markus Winkler / Unsplash

Fem ting bedriften må tenke på ved implementering av AI

Innovasjon og digitalisering

Sammen med fremveksten av applikasjoner med kunstig intelligens (AI) følger det et ansvar om å bruke løsningene på en fornuftig og økonomisk måte. Hver applikasjon representerer egne, unike utfordringer og skaper et behov for at vi følger godt med – hele tiden.

Digitale transformasjoner mislykkes blant annet fordi viktigheten av brukeradopsjon undervurderes. Foto Sam Lion / Pexels

Hvordan lykkes med en digital transformasjon?

Innovasjon og digitalisering

Det hjelper lite å beslutte innføring av nye digitale systemer om medarbeiderne fortsetter med å jobbe etter gamle rutiner, skriver Glenn Hole.

Husbanken har de senere årene fått en sterkere nasjonal kunnskapsrolle. Denne rollen videreføres og understrekes i den nye strategien. Foto: Husbanken

Ny strategi for sosial boligpolitikk: Trygghet om du eier eller leier

Samfunns- og tjenesteutvikling

I regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk prioriteres tiltak for at flere vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig. Regjeringen legger også vekt på at det skal være et trygt alternativ å leie bolig. I strategien prioriteres bostedsløse, barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

- Selvledelses-metodikken er relevant for ledere som søker å fremme meningsaspektet i jobben blant medarbeidere, sier førsteamanuensis Per-Magnus Thompson ved Handelshøyskolen BI. Foto: Brooke Lark / Unsplash

Selvledelse gir arbeidsglede

Samfunns- og tjenesteutvikling

Selvledelse har gunstige effekter både på ledere, enkeltmedarbeidere og hele organisasjoner, blant annet fordi teknikkene for selvledelse fremmer arbeidsglede og indre motivasjon.

Barn som leker på brosteinen

Invitasjon: Regjeringen lanserer nasjonal strategi for sosial boligpolitikk

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og statsminister Erna Solberg legger onsdag 2. desember frem regjeringens nye strategi for at alle skal bo trygt og godt. Innbyggere, kommuner, organisasjoner, utbyggere, medier og andre interessert er velkommen til å følge den digitale lanseringen kl.10.

Forsker Henrik Sætra konkluderer med at økt bruk av teknologi i politiske beslutningsprosesser kan føre til en revitalisering av demokratiet. (Illustrasjonsfoto: Franki Chamaki / Unsplash)

Kan kunstig intelligens erstatte politikerne?

Innovasjon og digitalisering

– Kunstig intelligens brukes allerede i politisk sammenheng. Mitt formål er å undersøke implikasjonene av dette – spesielt dersom vi går så langt at algoritmer får utstrakte fullmakter til å ta politiske beslutninger på selvstendig grunnlag, sier førstelektor Henrik Sætra ved Høgskolen i Østfold.

I Norge har BankID mer enn fire millioner brukere. Denne tjenesten fungerer på tvers av offentlig og privat sektor. Man kan blant annet sjekke egne journaler, logge seg inn i nettbanken og signere juridiske dokumenter. Foto: blogtrepreneur

Hvordan kan jeg vite at du er deg i sosiale medier?

Innovasjon og digitalisering

Fem kontoer på Linkedin utga seg for å være meg, og til min store forskrekkelse dukket det opp et falskt, digitalt pass i mitt navn, skriver Berit Svendsen, leder av Vipps Internasjonal, i en kronikk i Aftenposten.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Behov for å styrke informasjonssikkerheten i fylkeskommuner og kommuner

Innovasjon og digitalisering

Fylkeskommuner og kommuner har ikke tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Dette gjelder spesielt små og mellomstore kommuner. Det går fram av en rapport Digitaliseringsdirektoratet har laget i dialog med KS, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Funnene i rapporten viser viktigheten av å fortsette å styrke informasjonssikkerheten i kommunal sektor.

Selv om hackere er en stor trussel, skiller helsesektoren seg ut ved at de fleste sikkerhetsfeilene er menneskelige feil fra medarbeidere, skriver Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge. Foto: Kevin Ku / Unsplash

Datasikkerhet: Øvelse gjør mester

Innovasjon og digitalisering

På de fleste området i livet sier vi at øvelse gjør mester. I det ligger det en forståelse av at vi lærer gjennom å prøve og feile. Gjennom å øve lærer vi å unngå feil i reelle situasjoner. Det gjelder også når vi skal håndtere sikkerhetshendelser.

Illustrasjon: Fra valgmedarbeiderportalen.valg.no

Valgkort sendes ut digitalt ved valget neste år

Innovasjon og digitalisering

Departementet vedtok 19. november endringer i valgforskriften, som gjør det mulig å sende ut valgkort digitalt ved neste valg. Forslaget er en oppfølging av forsøket som ble gjennomført i 18 kommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.
Røst kommunes nettsted, utsnitt fra forsiden

Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringen vil at alle innbyggere skal få tilbud om gode og likeverdige tjenester uansett hvilken kommune de bor i. – Vi må være åpne for å vurdere hvordan vi best kan organisere oss for å få til det, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Det hevdes at Nav-partnerskapet ofte ikke er likeverdig eller jevnbyrdig fordi staten benytter sterkere styringslinjer i en hierarkisk organisasjon. Et sentralt verktøy for mer likeverd er en felles virksomhetsplan. Illustrasjon: Fra rapporten Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet.

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er potensial for å utnytte partnerskapet mellom kommunene og staten om Nav-kontoret bedre enn i dag. Det viser et FOU-oppdrag Norce Norwegian Research Center , Arbeidsforskningsinstituttet OsloMET og Deloitte har utført for KS.
Relasjonsarbeid, som regnes som kjernen i sosialt- og velferdsarbeid, har i stor grad blitt byttet ut med dialogbokser og chattetjenester i noen av våre mest sentrale velferdstjenester. Foto: Dominik Lange / Unsplash

Våre offentlige tjenester blir styrt etter markedsprinsipper fra det private

Samfunns- og tjenesteutvikling

Offentlige velferdstjenester som barnehage, skole, politi, sykehus, og helse- og omsorgstjenester er preget av markedsøkonomiske styringsprinsipper og New Public Management. Tjenestene blir påvirket gjennom effektiviseringstiltak, standardiserte løsninger, kontrollrutiner, og målstyring.
Håndgripelige brukergrensesnitt bygger bro mellom den digitale verden og dagligdagse fysiske objekter, noe som gjør samspillet mer intuitivt. Foto: Fra forskningsprosjektet, OsloMet

Sett kaffekoppen ned, så kontakter den en venn

Innovasjon og digitalisering

Forskere ved OsloMet har utviklet et brukergrensesnitt som kan gjøre det lettere for eldre å bruke ny teknologi. Målet er bedre sosial samhandling for de eldre og dermed bedre livskvalitet. De kaller nyvinningen «The Tangible Cup», en såkalt håndgripelig, samhandlende kopp.

Student med en mentor

Fordeler med mentorskap

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forskning på effekten av å ha en mentor viser at mennesker med mentorer presterer bedre, avanserer i karriere og har mer jobbtilfredshet. I tillegg kan det være positivt for mentorens forpliktelse til selskapet og egen jobbtilfredshet.

Husbanken er klar til å samarbeide med pilotkommunene, men trenger bidrag i ulike roller. Foto: Husbanken

Husbanken utvikler system for kommunale boliger

Samfunns- og tjenesteutvikling

Husbanken søkte tidlig i november etter pilotkommuner som kan teste ut et digitalt system i arbeidet med kommunale boliger. Fristen for å bli pilot har gått ut, men det er fortsatt mulig å bidra i prosjektet.

Brønnøysundregistrene har hatt en systematisk gjennomgang av all skriftlig informasjon. Illustrasjon: Brønnøysundregistrene

Fra enhet til virksomhet – brukerne har talt

Samfunns- og tjenesteutvikling

Alle som gjenbruker opplysninger fra Enhetsregisteret skal vite hva begrepene betyr. Vi setter brukeren i sentrum når vi går fra å bruke enhet til virksomhet som samlebetegnelse for alt som er registrert.

Veilederen tar utgangspunkt i deling av opplysninger mellom to behandlingsansvarlige som hver har sitt selvstendige behandlingsgrunnlag. Illustrasjon: Fra veilederen

Deling av opplysninger - ny veileder for roller og ansvar

Deling av data er nyttig, men kan også oppleves vanskelig. Den nye veilederen fra Digitaliseringsdirektoratets ressurssenter for deling av data, hjelper deg når du skal dele taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor eller mellom offentlige og private virksomheter.

Vi vet alle hvor mye informasjon vi hungrer etter i usikre krisesituasjoner, og hvor viktig det er at man føler seg sett og hørt. Her kan sosiale medier virkelig komme til sin rett, og treffe akkurat det publikummet man ønsker. Foto: Daria Nepriakhina / Unsplash

Ta i bruk alle kanaler

Samfunns- og tjenesteutvikling

Alle kommuner har vært gjennom en periode med et umettelig behov for informasjon i befolkningen. I det som kan kalles en ultramaraton, ble nye samarbeid og sosiale medier viktige verktøy.

arbeidsplassen-konflikt-tegning

Konflikt på arbeidsplassen – hva gjør du?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan kan du forebygge og håndtere konflikt uten at det blir for vondt? Hvordan finne gode løsninger? Hvordan få ekte kontakt, selv om man er uenige? Hva er forskjellen på interessemotsetning og konflikt – og hvorfor oppstår egentlig konflikt?
Per Haakon Lomsdalen

Hvordan vi kan jobbe for å sikre etikk i kunstig intelligens

Utvikling og bruk av kunstig intelligens (KI) må ivareta personvern og motvirke diskriminering og forutinntatthet. Vi som leverer denne type teknologi, må sørge for at etikk er en del av oppskriften, fra utvikling til daglig bruk.

Inga Strümke

Vi trenger politisk tydelighet innen kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

I fjor var det eneste jeg ønsket meg til jul en plan for norske data, skriver Inga Strümke på digi.no. I år rådes vi å starte julehandelen litt tidligere – og det begynner dessuten å nærme seg fristen for hvor lenge de politiske partiene er åpne for nye punkter til partiprogrammene.

Den nye registerplattformen er med andre ord i gang med å levere samfunnsviktige tjenester, den imøtekommer framtidens registerdrift og legger til rette for å ta nye steg i digitaliseringen av Norge. Illustrasjon: brreg.no

Det store registerløftet er i gang

Innovasjon og digitalisering

Brønnøysundregistrenes registerløft er av stor betydning for å ta nye steg i digitaliseringen av Norge. Nå er den første registertjenesten utviklet på den nye registerplattformen, ny samfunnsviktig tjeneste kommer på nyåret og registerløftet er i gang!