Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Norges viktigste dokument
Nasjonalbibliotekar Aslas Sira Myhre skriver engasjerende om Magnus Lagabøtes landslov, en lov som var banebrytende i Europa. 
  Lovarbeidet var så grundig og godt at loven ble stående som norsk lov i 400 år.
  Landsloven beskyttet fattigfolk på en måte som var sjelden, ikke bare i middelalderen, men helt frem til fremveksten av fungerende fattigkasser og velferdssystemer på begynnelsen av 1900-tallet.

LHBTIQ+ og tillit
Politiet har gjennomført en omfattende undersøkelse blant innbyggere som er en del av LHBTIQ+-miljøet.
  Funnene viser blant annet at det bare er 8 % av de som opplever hatkriminalitet, som anmelder forholdet.
  Politiet skal bygge gode relasjoner til alle grupper innbyggere og være inkluderende, og de er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget på en god måte.
  Rapporten gir et godt grunnlag for forbedringsarbeid.

Taus kunnskap
Tor Thorsrud Sporsem har skrevet artikkelen Kloke hender kan ikke digitaliseres. Han forsker på "taus kunnskap", kunnskap som er vanskelig å tallfeste og måle. Artikkelen er en viktig påminnelse i disse digitale tider.

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Landsloven fyller 750 år. Dette er kanskje det viktigste dokumentet i norsk historie.

 

LHBTIQ+-miljøet: Bare 8 % av de som opplever hatkriminalitet anmelder forholdet

 

Kloke hender kan ikke digitaliseres

 

Er kommunene tilstrekkelig rustet for en usikker fremtid?

 

Hvor stor tillit har det norske folk til offentlige etater?

 

Kunstig intelligens: ChatGPT imponerer med gode beslutninger i helsetjenesten

 

Arbeidsgivermonitoren 2023: Status og trender for arbeidslivet i kommunesektoren

 

Ny giv til helsenæringen med mer enn 40 tiltak

 

Oppmerksomheten vår kan sammenlignes med en utrent hest

 

Slik kan du bli en mer inkluderende kollega

 

Arrangementer 

13.09: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

20.09: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

20.-21.09: Arbeidslivskonferansen 2023: På en helt annen måte

 

26.09: Erfaringskonferanse "Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg"

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no