Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Bibliotek og innbyggertorg
Hva er den optimale modellen for organisering av tjenester og servicefunksjon? Hvordan skape gode møteplasser for innbyggerne?
  De siste årene har vi sett en dreining fra servicetorg, med bare offentlige tjenester, til innbyggertorg, der det også ofte er tilbud fra frivillig og privat sektor.
  I Indre Østfold kommune og Drammen kommune prøver de ut en modell med samlokalisering og samorganisering av bibliotek og innbyggertorg. Er det en del av løsningen?
  600 innbyggere i hver kommune har blitt spurt om hva de mener om dette.

Klart språk
Forum for offentlig service var i 2013 initiativtaker og pådriver for klarspråkarbeidet i kommunal sektor. Fra 2014 var dette et satsningsområde i KS, og hovedstyret har vedtatt at arbeidet fortsetter.
  Bergen kommune har tidligere vist at de tar klart språk på alvor, og i 2021 fikk de klarspråkprisen. Nå følger de opp den nye språkloven med en språkpolitisk plan. - I eit sunt demokrati må språket til styresmaktene vera forståeleg og tilgjengeleg for alle i samfunnet, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Digital inkludering
130 personer deltok på gratis lunsjtreff 07.04 om digital inkludering. Hvis du ikke fikk det med deg, så er presentasjoner og opptak tilgjengelig.
  Allerede 1. arbeidsdag etter påske har du mulighet for mer faglig påfyll: Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er.

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:


Nyhetsbrev: Arkiv

Sjekk FOS-arrangementskalender


God påske til alle lesere!

Skjermbilde 2022-04-11 kl. 12.35.02.png

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Bibliotek og innbyggertorg sammen - er det en god idé?

 

KS satser videre på klart språk

 

Bergen kommune: Starter opp arbeidet med språkpolitisk plan

 

Hvordan arbeide for digital inkludering - presentasjoner og opptak fra lunsjtreff 07.04.22

 

Digital inkludering: Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

 

NAV: Hvordan kan ansatte vise empati på chat?

 

NAV: Tydelig, til stede og løsningsdyktig?

 

Samtalestøtten til NAV hjelper deg med å forebygge og følge opp sykefravær

 

Foreslår lovendringer for bedre digital samhandling og infrastruktur

 

Digitaliseringsbloggen: Reisebrev fra #Offdig i Århus

 

Ta medarbeiderne med i utviklings- og løsningsprosesser

 

Dissentere, mangfold og nyskaping

 

Kan teknologien redde oss?

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Byggesak for førstelinjen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no