Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Nye helter
Anne-Catherine Gustafson er politiinspektør i Politidirektoratet, og for tiden leder hun arbeidet med Innbyggerstemmen, som er et tiltak i p
olitiets kanalstrategi. Ambisjonen er bedre service, økt tilgjengelighet og mer effektive tjenester for innbyggerne.
  Politiet har dokumentert gode effekter av prosjektet, og ønsker å ta dette videre ut i politidistriktene.
  - Det er innbyggerne vi er til for, og det er viktig at vi treffer med de tjenestene vi leverer, sier hun i et intervju med Forum for offentlig service
  Den engasjerte politiinspektøren har en klar oppfordring: - Lederne bør vise at de som har skjønt dette med innbyggerdialog og samskaping er våre nye helter!

Dulting
Skatteetatens forsøk med dulting i skattemeldingen er interessante. Vennlige dult, dytt, hint eller hjelp i riktig retning gir veldig gode resultater. Forsøkene har overføringsverdi til mange av det offentliges digitale innbyggertjenester, eller fysiske for den saks skyld. Jeg tror at vi som regel kommer lenger med hjelp og vennlighet, enn med trusler og straff.

Dårlig kundeservice
I NHHs podkastserie om ledelse ser de nærmere på hvorfor det er mye dårlig kundeservice i en digitalisert tjenesteøkonomi, og hvordan den kan bedres.
  Vi har vel alle følt på frustrasjonen over ikke å finne et menneske i den andre enden som vi kan snakke med når vi ønsker å finne mer informasjon eller kanskje klage på noe.

Tre mest leste i forrige nyhetsbrev:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Politiet har høye ambisjoner for sine innbyggertjenester

 

Dulting i skattemeldingen hjelper folk til å rapportere riktig

 

Dårlig service i en digital tjenesteøkonomi

 

Digital pasient­journal kan ikke erstatte praten mellom sykepleiere

 

NAF: Tech og touch – men alltid mennesket i sentrum

 

Her er de viktigste teknologitrendene i 2022

 

Stresset vi ikke snakker høyt om – og hvordan refleksjonsgrupper kan hjelpe

 

Boliger for fremtiden 2022

 

Hvordan bygge en servicekultur?

 

Byggesak for førstelinjen

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no