Paul Chaffey og Veslemøy Fluge Berge3
Veslemøy Fluge Berge overrekker diplom som takk for innsatsen til Paul Chaffey, statssekretær i KMD. Forumet har gitt kr 5 000 til TV-aksjonen: Mindre alene sammen!. Foto: Torbjørn Vinje

Plenum 08.11 (alle presentasjoner ble filmet)

Velkommen til den 21. konferansen!
Video
v/John Andrew Firing, styreleder, Forum for offentlig service

Digital agenda: Offentlig sektor må tenke som et konsern!
Video
v/Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samarbeid og delingskultur er motoren på den digitale reisen!
Video
v/Kjetil Århus, direktør, Innovasjonsavdelingen, Bergen kommune

Samhandling i praksis er krevende, men nødvendig for å oppnå gevinster!
Video
v/Ingunn-Sofie Aursnes, direktør, Utlendingsnemnda

P1 Kuling 1

Ledelse for å bedre brukeropplevelsen med nye digitale muligheter v/Kristine Eilertsen, utviklingsdirektør, Lånekassen

Adferdsinnsikt gir smartere og mer effektive offentlige tjenester! v/Silje Jenny Undahl, adferdsøkonom, Skattedirektoratet

Ledere som kulturelle arkitekter! v/Tore Hillestad, programdirektør, Norges Handelshøyskole

Fra gigaprosjekter til daglig utvikling v/Espen Sunde, kanalsjef, NAV // Arbeids- og veldferdsdirektoratet

P2 Storm 2

Fysiske og digitale innbyggermøter - to sider av samme sak v/Steinar Carlsen, avdelingsleder, Digitalisering og innovasjon konsern og Synnøve Aas, kommunikasjonssjef, Seksjon informasjon, Bergen kommune

Digihjelpen - et kommunalt veiledningstilbud om digitale tjenester v/Stian Lindbøl, prosjektleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan gi god veiledning på håndholdte plattformer? v/Christine Rokkan, seniorrådgiver, Skatteetaten

Kunstig intelligens endrer rollefordelingen i arbeidslivet v/Øivind Riis, phd, Kreftavd, sykehuset i Østfold

P3 Storm 1

Bedre service på kommunale tjenester gjennom effektiv innbyggerdialog
v/Karin Vaksdal, rådgiver, Stavanger kommune og Roar Grønhaug, Solution Manager, Powel AS

Halden - en foregangskommune på digitale løsninger!
v/Martin Vik, leder Kommunikasjon og Service, Halden kommune

Smart samfunn Hvaler - digitalisering og holdninger gir gode offentlige tjenester!
v/Dag Willien Eriksen, rådmann, Hvaler kommune

Plenum 09.11 (alle presentasjoner ble filmet)

Morgendagens velferdssamfunn kobler menneskene sammen!
Video
v/Fredrik Gulowsen, gründer, NYBY

Asker velferdslab – hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker
Video
v/Marlen L Hagen, rådgiver og Karina Bjørnbakk, fagkoordinator, Asker kommune

AV1 - kommunikasjonsroboten for barn og unge med langtidssykdom
Video
v/Hans Fredrik Vestneshagen, Relations manager, No Isolation

Ikke tillatelse til å legge ut presentasjon og video : Våg å være! Nærhet i digital kommunikasjon v/Tale Maria Krohn Engvik - Helsesista - hele Norges helsesøster

Viktigheten og verdien av det første møtet - både fysisk og digitalt!
Video
v/Sunniva Gylver, sokneprest, Fagerborg kirke i Oslo