Tekst: Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder og forfatter (Aftenposten, 15.08.20)

4. august. Det er fortsatt ferie, solen skinner og jeg burde ha vært ute på fjorden. Men jeg sitter på kjøkkenet med en kaffekopp og følger direktesendingen som skal gi klarhet i hvordan trygdeskandalen kunne skje. En formulering brenner seg fast i minnet etter at jusprofessor Finn Arnesen, leder av granskingsutvalget, oppsummerer rapporten: «fravær av diskusjon».

Dette kommer til å skje igjen, tenker jeg. Fortielse og fravær av diskusjon er ikke ukjent i offentlig forvaltning. Rapportens beskrivelse av håndteringen internt kunne ha vært en beskrivelse flere vil kjenne seg igjen i: «Håndteringen av denne saken innad i Nav-systemet bærer etter utvalgets syn preg av mangel på varslingskultur, ansvarspulverisering og en uakseptabel mangel på proaktivitet.»

Les mer.

Kilde: Aftenposten

Relaterte artikler: