- Det er ekstra alvorlig fordi konsekvensene for en del av de berørte har vært svært store. Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og hos regjeringen, og vi – og jeg som ansvarlig statsråd – skal fortsette å rydde opp.

Må lære av feilen

EØS-saken handler om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

– Arbeids- og sosialdepartementet må ta sin del av ansvaret. Utvalget har gitt oss klare og tydelige læringspunkter. Disse går vi nå inn. På en del områder har vi allerede satt i gang tiltak, sier statsråden.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no