Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens fremlegger flere etiske prinsipper som bør ligge til grunn for kunstig intelligens. Vi som er teknologileverandører, kjenner godt til at modeller for kunstig intelligens kan skape utilsiktede konsekvenser. Det er en del av vårt ansvar å hjelpe bedrifter og myndigheter å unngå fellene.

Les mer.

Kilde: digi.no

Relaterte artikler: