Goodwin er han nøye med å forklare at maskinene ikke er intelligente sånn helt på menneskelig vis. – Den kunstig intelligente maskinen Alpha Zero er en bedre sjakkspiller enn Magnus Carlsen, men Carlsen er jo mye mer intelligent. Maskinen kan bare spille sjakk, sier professoren.

Populærvitenskapelig bok

Til daglig utvikler og forsker han på algoritmer ved Senter for forskning på kunstig intelligens (Cair) ved Universitetet i Agder. Algoritmer er oppskrifter som gjør at maskiner kan bli selvlærende og intelligente. Nå er han også klar med boka AI. Myten om maskinene. Boken forklarer kunstig intelligens og gir en historisk framstilling av teknologiens utvikling. Samtidig tar Goodwin flere dypdykk i problemstillinger rundt etikk, samfunnsutvikling og nye muligheter som åpner seg med denne teknologien.

Les mer.

Kilde: forskning.no