– Den nye kommunen blir å treffe der de gamle kommunene var å treffe, og man skal få den samme typen hjelp i innbyggertorget som man fikk i de gamle kommunene, sier Einar Jørstad som er direktør for kultur-, by- og stedsutvikling i Drammen kommune.

Innbyggertorgene skal utvikles som en del av de nye knutepunktene i kommunedelene, som på sikt blir en møteplass for dialog mellom kommunen og innbyggerne. Det vil også bli en møteplass hvor innbyggerne kan møte hverandre og en arena for ulike aktiviteter i regi av frivillige lag for foreninger.

Involverer innbyggerne

Ifølge Jørstad skal utviklingen av de nye møteplassene skje i tett dialog med innbyggerne.

– Vi vil invitere innbyggerne til å bidra i hvordan denne utviklingen skal skje. Det blir viktig å få innspill om hvilke tilbud og tjenester innbyggerne har behov for og ikke minst innspill til hvordan vi lager gode møteplasser, sier han.

Det foreligger planer om å utvide antallet innbyggertorg i Drammen kommune.

– Planen er at vi skal ha innbyggertorg i drift som del av knutepunktene på både gamle Strømsø skole, på Konnerud senter og på Ligosenteret på Åssiden før sommeren, sier Jørgen Hovde som er virksomhetsleder for bibliotek og møteplass i Drammen kommune.

Les mer.

Kilde: Drammen kommune.

Relaterte artikler: