Tofte innbyggertorg under planlegging. Foto: Asker kommune
Tofte innbyggertorg under planlegging. Foto: Asker kommune

Ny kommune – nye møteplasser

Fra 2020 består (nye) Asker av Asker, Røyken og Hurum, med over 90 tusen innbyggere. 

Innbyggertorgene blir lokalisert åtte steder: Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal, Borgen og Asker sentrum. Det er et samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler. Servicetorgene endrer navn til innbyggerservice, og blir en sentral aktør på samtlige innbyggertorg. 

Avdelingsleder for innbyggertorg i Asker kommune, Synnøve Osmundsen uttaler:

- Asker blir en langstrakt kommune og vi vil være tett på innbyggerne. Det krever at vi er tilstede fysisk, men også ved hjelp av gode digitale løsninger.

På Tofte blir innbyggertorget etablert i første etasje i samme bygg som biblioteket. Her vil du bli møtt av innbyggerservice og medarbeidere på innbyggertorget. De vil kunne hjelpe med alt fra utfylling av kommunale skjema, til å sette opp et digitalt møte med en saksbehandler i kommunen, og finne egnede lokaler til en aktivitet du ønsker å starte.

På innbyggertorget i Heggedal finner du seniorsenter, bibliotek, kafe, helsestasjon, samt Heggedal Nærmiljøsentral, og du kan komme i dialog med medarbeiderne på Servicetorget, digitalt via PC. 

Innbyggertorget på Borgen har en kafé som drives av en sosial entreprenør. Blant de faste aktivitetene er det blant annet seniortrim, datahjelp, turer i nærmiljøet, teaterskole og musikklek for barn, språkkafé og Bollywood-fitness.

- Innbyggertorget fungerer også som en «informasjons-hub» for alt som rører seg i lokalmiljøet. Innbyggertorget blir svært innholdsrikt og allsidig. Det skal være arenaer for gode møter og sosiale fellesskap, som er med å bidra til det gode liv, sier Osmundsen.

Hvert innbyggertorg skal få sitt eget særpreg

- Alle innbyggertorgene vil være bemannet daglig. De fungerer som «satellitter» og blir viktige bindeledd mellom innbyggerne og kommunen. Det blir en arena hvor kommunen kan kommunisere og inspirere innbyggerne og motsatt.

Hun forteller videre at aktivitetstilbudet på innbyggertorget er avhengig av initiativ fra nærmiljøet. Tanken er at frivillige drifter de fleste av aktivitetene, mens innbyggertorget vil kunne bidra med å koble ulike aktører, markedsføring og lokaler.

- Vi ønsker tett samarbeid med lag og foreninger, næringsliv og innbyggere. På denne måten er målet at hvert innbyggertorg skal få sitt eget særpreg. Det skal være et sted hvor det er godt å være enten du er ung eller gammel, har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere.

Fra Konseptpresentasjon Ny Asker innbyggertorg for Fellesnemda 16.02.18
Fra Konseptpresentasjon Nye Asker innbyggertorg for Fellesnemda 16.02.18

Fra formynderkommunen til samskapingskommunen

Nye Asker framstiller etableringen av innbyggertorgene også som en del av utviklingen fra kommune 1.0 (formynderkommunen), kommune 2.0 (servicekommunen) og til kommune 3.0 (samskapingskommunen). Kommunen beveger seg fra det som delvis kan beskrives som dagens situasjon (kommune 2.0), der brukeren bestemmer og "kommunen bærer deg gjennom livet", til en (snarlig) framtid (kommune 3.0), der vi bestemmer sammen: "Hva skal vi få til i fellesskap i dag?"

Det blir spennede å følge Asker og andre kommuner videre for å se i hvilken grad de når sine ambisiøse målsettinger.

Kilde: Asker kommune