Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Fra Stortingsgata i Oslo. Foto: Torbjørn Vinje

God jul og godt nytt år!

Samfunns- og tjenesteutvikling

God jul og godt nytt år ønskes alle medlemmer og abonnenter i årets siste nyhetsbrev. Forsøk å senke skuldrene de siste dagene før julehøytiden. Så høres vi igjen i 2020!

Fra handlingsplanens forside.

Regjeringens handlingsplan møter kritikk fra funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunns- og tjenesteutvikling

"Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker deltar og gis muligheten til å bidra i samfunnet", står det i forordets 1. setning i Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025. Planen er full av gode intensjoner, men møter likevel tildels sterk kritikk i en samlet uttalelse fra funksjonshemmedes organisasjoner. 

Illustrasjonsbilde: Monica Silvestre

Ny NAV-rapport: Her er prislappen på fremtidens velferdsstat

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan vil aldringen av befolkningen og andre befolkningsendringer utfordre velferdsstaten fram mot 2060? Det er temaet i en ny analyse fra NAV, som peker på at bærekraften er svært avhengig av hvilken utvikling vi får i befolkningen.
Nettkafé hos Ørland kommune  Foto: Ørland kommune

Digital kompetanse - erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag

Samfunns- og tjenesteutvikling

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Brukerne og fagfolkene må være premissgivere for digitaliseringen

Innovasjon og digitalisering

Det er med et visst vemod Brønnøysundregistrene fra nyttår overleverer stafettpinnen til Digitaliseringsdirektoratet for å videreutvikle og forvalte Altinn og Felles datakatalog. Mine viktigste råd til det nye direktoratet er å jobbe nedenfra og opp – og å videreføre samarbeidskulturen.

- Flere av de nasjonale e-helseløsningene er ennå ikke er ferdig utviklet, og kan derfor ikke tas i bruk av kommunene. Det tilsier at lovforslaget bør vente, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Negative Space

KS støtter ikke regjeringens forslag til ny e-helselov

Innovasjon og digitalisering

- Regjeringens forslag til ny e-helselov er ikke godt nok utredet og bør ikke fremmes før nasjonale e-helseløsninger er ferdig utviklet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Illustrasjonsilde: Pixabay

Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger. Om tillit til offentlig forvaltning

Samfunns- og tjenesteutvikling

I dette notatet fra Difi beskrives noen viktige forhold som kan påvirke tilliten til forvaltningen. Det gis også noen råd og anbefalinger til hva som kan være viktige grep for å bevare og bygge tillit til offentlige myndigheter og institusjoner fremover. Anbefalingene hviler på hovedbudskapene fra workshoper med eksterne miljøer og en rekke Difi-rapporter om forvaltningen.

Karianne Myrvold, kommunikasjons- og markedssjef i Trend Micro Norge. (Foto: Trend Micro / Skjalg Bøhmer Vold (pressefoto))

Nytt tiår og nye trusler. Dette kan vi forvente oss i 2020 og fremover

Bare i løpet av det siste året har trussellandskapet utviklet seg i en stadig mer kompleks og fragmentert retning. Samtidig har mange virksomheter undervurdert truslene. Det har stadig flere selskaper også fått merke på «kroppen». Dessverre tror jeg at disse tendensene også vil gjøre seg gjeldende i 2020 og fremover. Vi som jobber med IT-sikkerhet roper «ulv, ulv» stadig vekk, men i motsetning til Æsops fabel, mener vi faktisk alvor med det. Og det med god grunn.

Tofte innbyggertorg under planlegging. Foto: Asker kommune

Innbyggertorget skal bidra til "det gode liv"!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et Google-søk på innbyggertorg gir en del treff. Flere er under planlegging eller etablering. Hva er disse "torgene"? Er de et supplement til de kommunale servicekontorene/-torgene, vil de erstatte dem eller er det bare et nytt navn? Vi har tatt et dykk på nett for å få et begrep om hva dette handler om. Det er mange fellestrekk i de ulike kommunene, og her presenteres Askers ambisiøse vyer.

Inga Strümke, PhD i partikkelfysikk og AI-rådgiver i PwC og Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge. Foto: IKT Norge

Veien mot etisk og rettferdig kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens (AI) berører områder som før har vært forbeholdt mennesker. Hvem bestemmer hva som er god bruk, og hva blir konsekvensen om ulike land besvarer dette spørsmålet forskjellig?

Illustrasjonsbilde: Husbanken

NAV: Tilskudd til sosiale entreprenører for 2020

Samfunns- og tjenesteutvikling

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2020. Søknadsfrist er 16.12.19.

Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay

Tillit er ikke tilfeldig fordelt

Samfunns- og tjenesteutvikling

- Innbyggerundersøkelsen viser at de fleste i Norge fortsatt har tillit til andre og til det offentlige. En gruppe skiller seg likevel ut i undersøkelsen. Det bør være av interesse for både forskere og forvaltning å bli bedre kjent med denne, skriver Simen Hustad, prosjektleder for innbyggerundersøkelsen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Negative Space

Nettvett - en trygg digital hverdag for alle

Innovasjon og digitalisering

Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av blant annet e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra.

Illustrasjonsbilde. Foto: Canva Studio

Tolv prosjekter får 20 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

Innovasjon og digitalisering

NTNU, UiO, Nord Universitet, NHH, BI, Høgskolen Innlandet, Høyskolen Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen Tinius Olsen og Norges Hotellhøgskole får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i samarbeid med bedrifter og næringsliv. – Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Med disse prosjektene får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Prisen Årets frivillighetskommune 2019 går til Flekkefjord kommune. Heder og ære også til kommunene Eid og Lier som var de øvrige finalistene i kåringen.  Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Flekkefjord er Årets frivillighetskommune 2019

Samfunns- og tjenesteutvikling

Prisen Årets frivillighetskommune går til Flekkefjord kommune. De mottar prisen for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet. Heder og ære også til kommunene Eid og Lier som var de øvrige finalistene i kåringen.

Etikkprisen 2019 ble delt ut av eldre og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli sa at kommunen jobber systematisk og målrettet for at etikk skal bli en del av den kommunale ryggraden.

Bærum kommune vant Etikkprisen 2019

Samfunns- og tjenesteutvikling

Bærum kommune kan vise til et gjennomtenkt og helhetlig etikkarbeid, og er et godt eksempel for andre kommuner. Juryen påpeker at kommunen har jobbet systematisk med etikkarbeidet siden 2008, og i år ble de belønnet med Etikkprisen 2019 for sitt arbeid.

Utsnitt fra forsiden av Stortingsmelding nr 9 om kvalitet og pasientsikkerhet.

Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet

Samfunns- og tjenesteutvikling

For sjette året på rad legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen oppsummerer status og utfordringer i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Åpenhet og oppmerksomhet om dette er grunnleggende for å skape pasientens helsetjeneste.

Geomatikk IKT i Trondheim har hatt jobben med å digitalisere byggesaksarkivene i Larvik kommune. Det har skjedd i tett samarbeid med virksomhetsleder Kolbjørn Hem og GIS-koordinator Odd Arne Bakke-Ludvigsen i Larvik kommune. Foto: KS

Tok i bruk maskinlæring for å digitalisere arkivet

Innovasjon og digitalisering

Snart er hele det historiske byggesaksarkivet i Larvik digitalisert. - Det gjør at vi i neste omgang kan tilby automatisk gjenfinning av relevante underlagsdokumenter i byggesøknader, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen i Larvik kommune.

Foto: Bly

Prosjekter i Digifin-ordningen

Innovasjon og digitalisering

Jobber din kommune med et digitaliseringsprosjekt som kan være nyttig for flere? Digifin gir støtte til nasjonale prosjekter som gir innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag. Se hvilke prosjekter som har fått støtte eller er under vurdering.

Illustrasjonsbilde fra forsiden av regjeringens digitaliseringsstrategi.

Altinn + Brreg + Difi = Digitaliseringsdirektoratet

Innovasjon og digitalisering

Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat frå 1.1.2020.

Illustrasjonsbilde. Utsnitt fra forsiden av OECD-rapport.

Dagens strukturer hindrer digitaliseringen av offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

Norge står i fare for å sakke akterut i den digitale utviklingen i offentlig sektor. Manglende mekanismer for koordinering og nødvendig lederskap til å følge opp vedtatte strategier er bekymringsfulle hindringer.

Engersand havn, 10 min fra Husbankens hovedkvarter i Drammen. Illustrasjon: engersandhavn.no

Nytt regelverk for lån fra Husbanken fra 1.1.2020

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fra nyttår er regelverket for de fleste av Husbankens låneordninger samlet i én forskrift. Samlebetegnelsen grunnlån erstattes av lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte, lån til studentboliger og lån til barnehager.

Valgfri innloggingsmetode gjennom ID-porten.

Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

Innovasjon og digitalisering

Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

Fra venstre Stine Raaden (biblioteksjef) og Marianne Skog Eltvik (bibliotekar med IKT-ansvar) ved Kongsvinger bibliotek. Foto: Therese Neråsen/Agenda Kaupang

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Innovasjon og digitalisering

Biblioteket i Kongsvinger tilbyr innbyggerne en-til-en veiledning hver torsdag og en rekke kurs i grunnleggende digitale ferdigheter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Serpstat

Starter arbeid med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Innovasjon og digitalisering

– Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Hvis vi forvalter dataene riktig, kan datadrevet innovasjon bli en av de viktigste driverne for økonomisk vekst. Derfor skal vi lage en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

F.v.: Arve Føyen, Adv firma Føyen Thorkildsen; Nikolai Astrup, KMD; Christian Torp, DND; John Arve Risan, Norstella; Nina C. Mathiesen, DND; Trygve Skibeli, Norstella; Katarina de Brisis, KMD; Mette Bredengen, KMD – overrekkelse av dugnadsrapport til

Regjeringens digitaliseringstrategi kan strande i utdaterte lover

Innovasjon og digitalisering

Det er ikke mulig å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi med dagens lovverk. På dugnad har to organisasjoner sammen lagd et veikart for opprydding i paragrafjungelen som bremser digitaliseringen av Norge.

Illustrasjonsbilde. Foto: Mike Chai

I 2020 lanseres det nye Folkeregisteret

Innovasjon og digitalisering

Prosjektet modernisering av Folkeregisteret har endelig leveranse i 2020. Dagens system er foreldet, og forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år. I nytt register vil tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder.

Illustrasjonsbilde innsyn i domsavgjørelser. Foto: domstol.no

Justiskomitéen: Rettsavgjørelser skal bli gratis tilgjengelig

Innovasjon og digitalisering

De fire regjeringspartiene ble i justiskomiteen på Stortinget tirsdag kveld enige om å gjøre alle rettsavgjørelser tilgjengelige for alle. Dette er oppreisning, sier Håkon Wium Lie, en av de to initiativtakerne bak Rettspraksis.no som tapte mot Lovdata i tre runder i retten. Lovdatas direktør mener imidlertid at prosjektet er helt urealistisk.

Leder av av Familievernutvalget, Line Henriette Holten, overleverte utvalgets utredning til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Regjeringen

Helhetlig vurdering av familievernet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Familievernet skal bli enda mer tilgjengelig dersom Familievernutvalgets innstilling tas til følge. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av familievernet, og har overlevert sin innstilling.

Illustrasjonsbilde. Foto: Jonathan Borba

Nær dobling av pasienter som benytter fritt behandlingsvalg

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nesten 10 000 pasienter har hittil i år benyttet ordningen som gir raskere helsehjelp eller behandling på den institusjonen pasienten mener har det beste tilbudet. Det er nesten en dobling sammenliknet med samme periode i fjor.

Helseminister Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal

Ny nasjonal helse- og sykehusplan: Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi blir flere, vi blir eldre, flere av oss får kroniske sykdommer, og vi forventer mer av helsetjenesten. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helsetjenesten. Den nye nasjonale helse- og sykehusplanen gir retning for hvordan vi møter utfordringene.

Torry Pedersen holdt et engasjerende innlegg. Foto: Difi (klipp fra video)

Media og forvaltning på samme lag?

Samfunns- og tjenesteutvikling

- Mediene skal, når de fungerer som best, hjelpe borgerne å ta informerte valg, sa Torry Pedersen på Forvaltningskonferansen 2019. - I tillegg skal de eksponere maktovergrep mot den vanlige borger.

Illustrasjon. Foto: Pixabay

Private helseforsikringer i vekst - er de egentlig nødvendige?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forbrukerrådet har undersøkt private helseforsikringer, og trillet alt fra en treer til en sekser på terningen. Samtidig ber interesseorganisasjonen deg vurdere om dette er noe du bør bruke penger på.

Illustrasjon. Foto: Berdie Wyatt

Klargjør pasientens rettigheter

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pasienter har rett på en individuell vurdering, men ikke rett på utprøvende behandling. Dokumentasjon fra private kan ikke avvises. Nå klargjør Helse- og omsorgsdepartementet pasientenes rettigheter.

Illustrasjon. Foto: Freestocks.org

Høring: Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringen fortsetter arbeidet med å gi barn og unge et mer sammenhengende helsetilbud. Nå sender Helse- og omsorgsdepartementet et forslag på høring som klargjør at helsestasjons- og skolehelsetjenesten også kan behandle barn og unge med lettere fysiske og psykiske tilstander. Høringsfristen er 20. februar 2020.

Fra forsiden av Difis rapport om innbyggerundersøkelsen.

Folk er fornøyde med å bo i Norge

Samfunns- og tjenesteutvikling

Folk er fortsatt fornøyde med å bo og leve i Norge, viser årets innbyggerundersøkelse. Samtidig ser vi at innbyggerne gir litt dårligere skår på offentlige tjenester og politikernes evne til å lytte til folket. – Jeg er glad for at de aller fleste fortsatt er fornøyde med det offentlige tilbudet, men vi skal ta på alvor at pilene peker i feil retning, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Illustrasjonsbilde. Forsker Tale Skjølsvik råder ledere til å se på kunstig intelligens som en partner med sine styrker og svakheter. Foto: Christina Morillo

Slik vil kunstig intelligens påvirke ledere

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens er på full fart inn i næringslivet og det offentlige. Hvordan vil det påvirke lederrollen fremover? Hva bør ledere være obs på når de bygger organisasjoner for fremtiden? Her er fem råd.

Illustrasjonsbilde. Foto: The Coach Space

Språk i arbeid

Klart språk

Kompetanse Norge har utviklet et nettkurs om hvordan man kan legge til rette for språkopplæring på arbeidsplassen. Kurset introduserer enkle grep for ledere og kolleger til ansatte som skal lære norsk, slik at de kan støtte og oppmuntre til mer språklæring i arbeidssituasjoner.
Fra venstre: Folkehelsekoordinator i Færder, Irmelin Skjold, Harald Halum fra Nøtterøy Røde Kors og kommunaldirektør for Helse og omsorg i Færder, Hilde Kari Maugesten. Foto: Therese Neråsen (Agenda Kaupang)

Digital mestring i Færder kommune

I Færder kommune tilbys innbyggerne veiledning i data og digitale tjenester på frivilligsentralene og på seniorsenteret i kommunen , og i 2018 inngikk kommunen en samarbeidsavtale med Røde Kors' lokallag om å etablere og tilby «Digital senior».