Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
– I en verden der mer og mer av arbeidet er komplekst og usikkert, er det viktigere enn noen gang at folk er ærlige, at de er villige og i stand til å si fra, sier Amy Edmondson, professor i Leadership og management ved Harvard University. Foto: Harvard University

Psykologisk trygghet er avgjørende for virksomheten

Samfunns- og tjenesteutvikling

Psykologisk trygghet er en fundamental kompetanse for fremtidens virksomheter. Når så mye handler om innovasjon, læring og engasjement er det viktig å beholde og dyrke talentfulle medarbeidere – men enda viktigere at de er i stand til å uttrykke sine meninger klart og tydelig.
Psykologene Rebekka Egeland og Carina Carl ønsker å formidle kunnskap om grunnleggende psykologi i befolkning med sin nye bok

Økt kunnskap om psykologi er svært samfunnsøkonomisk gunstig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi ønsker å formidle kunnskap om grunnleggende psykologi i befolkningen, fordi vi tror det både vil bidra til å redusere unødige personlige plager for den enkelte, men også mindre mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen, sier forfatterne av boken "Jobbpsykologi - Kunnskap, trygghet og mot til å lede deg selv og andre".
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Alle skal ha tilgang til sikker elektronisk ID

Samfunns- og tjenesteutvikling

-Digitaliseringen skal gi en enklere hverdag både for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Alle skal ha mulighet til å delta i informasjonssamfunnet og kunne kommunisere digitalt med offentlig sektor. Det betyr at alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Verktøykassen veileder deg enten du skal dele data med andre eller bruke data fra andre. Illustrasjonen over viser hvordan du veiledes gjennom prosessen og hvilke steg du må gjennom for å få tak i data.

Nasjonal verktøykasse for deling av data er lansert

Innovasjon og digitalisering

Digitaliseringsdirektoratet har lansert første versjon av Nasjonal verktøykasse for deling av data. Verktøykassen skal være til hjelp for de som skal dele og bruke data, enten det er mellom offentlige virksomheter, fra offentlig til privat eller frivillig sektor.
Illustrasjonsbilde av helsefellesskap, kompetansebroen.no

Foreslår plikt for at sykehus og kommuner skal samarbeide bedre

Samfunns- og tjenesteutvikling

Bedre felles planlegging mellom sykehus og kommuner er avgjørende for at pasienter og brukere skal få bedre og mer sammenhengende tjenester. Nå vil regjeringen innføre en plikt til å samarbeide bedre gjennom helsefellesskapene.

Forskning tyder på at kvinner er mer tilbøyelig til å lede ved å inspirere sine medarbeidere, framfor å instruere. Det viser seg å være en effektiv lederstil. Foto: Rebrand Cities.

Hvorfor og hvordan bli en god relasjonell leder?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange tror at det å være en leder innebærer å bruke makt for få det som de vil. Men for å få en god relasjon med dine ansatte, må du gjøre det totalt motsatte. LederNytt har snakket med organisasjonsutvikleren, Jan Spurkeland om hvorfor det er så viktig med gode relasjoner og hvordan ledere kan gå fram for å bli mer relasjonsorienterte. 

Vår målsetting må være at ansatte skal kjenne at de har en meningsfull arbeidsdag, at de får den støtten og motivasjonen de trenger for å lykkes. Foto: Viktoria Alipatova / Pexels

Ledelse: Nå er det tid for å «bjuda på»!

Samfunns- og tjenesteutvikling

2020 var året hvor alle ledere kom i en helt ny situasjon og alle havnet i samme båt. En global pandemi, som fortsatt pågår, rammet oss med alle utfordringer den bringer med seg. Det har vært skrevet mye om hjemmekontor og at ingenting kommer til å bli som før.

Enhver leder med litt erfaring har opplevd at det som er åpenbart og relativt enkelt når de tenker over det i teori en, plutselig kan bli langt mer komplisert og usikkert når vi står midt i situasjonen, sier Torkel Guttormsen. Foto: Privat.

Ledelse: Sliter du med negative tanker og problemer med å ta valg?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Da må du slutte å høre på «superegoet», tanken i hodet ditt som misliker endringer og som syns det er tryggest med rutiner. I denne artikkelen får du gode råd fra Torkel Guttormsen – om hvordan du kan håndtere din indre sabotør.
NETTKAMPANJE: – Vi ønsker først og fremst å minne folk om å ta vare på hverandre i denne annerledestiden. Det er mange mennesker som nå er isolert, alene, og har få mennesker rundt seg, sier Umar Ashraf, styreleder i Mental Helse Oslo. Illustrasjonsbilde: Fra portalens forside.

Flerspråklig nettportal for psykisk helsehjelp

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mental Helse Oslo lanserer denne uken en nettkampanje under oppfordringen «Spør mer». – For oss er dette også en måte å synliggjøre at det er hjelp å få i Norge, også på engelsk, sier styreleder Umar Ashraf.
Lokalene i Mannstreff. Video: IMDi.

IMDi: Søknadsmuligheter tilskudd for 2021

Samfunns- og tjenesteutvikling

IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner. Det kan bl.a. søkes om tilskudd til arbeid med flyktninger med nedsatt funksjonevne eller adferdsvansker, utvikling av kommunale integreringstiltak og "Jobbsjansen".

Nettverkssamling. Illustrasjonsfoto

Nettverkssamling - søk om økonomisk støtte

Forum for offentlig service - nettverksgrupper:

Kan du tenke deg å starte en nettverksgruppe, eller finnes det planer om samlinger, studieturer eller lignende i en eksisterende gruppe? Samlingen kan være digital. Det er mulig å søke forumet om økonomisk støtte - med maksimalt kr. 7 500,-.

Illustrasjonbilde: Fra forsiden på boligsosial-monitor.husbanken.no

Boligsosial monitor: Grunnlag for analyser og tiltak

Samfunns- og tjenesteutvikling

Monitoren viser informasjon om de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danner grunnlag for analyser og tiltak. Målet er at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger.

Vivi-Ann Hilde mener at noen av årsakene til at mange ledere unngår konflikter er fordi det er ubehagelig å ta tak i, de er redde for å såre andre eller for å bli upopulære, de ser ingen løsning, de kjenner ikke til konflikten eller at de ofte har mye å gjøre. Foto: Ledernytt

Konfliktsky leder? Slik blir du tøffere!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Å ta tak i en konflikt på jobb kan være ubehagelig for mange ledere. Noen kan til og med oppleve fullstendig angst bare ved tanken. Er du en av dem som kvier seg for å ta tak i ubehagelige situasjoner? Det er faktisk ikke så uvanlig. Her får du rådene for å bli en tøffere leder. Ifølge en undersøkelse utført av YouGov velger nesten fem av 10 ledere å styre unna konflikter med medarbeiderne. Hva kan være hovedårsaken til dette? Og hva kan man gjøre med det?

Vaksinering av innbyggere er i gang. Når kommunen selv kan hente ut informasjon fra FIKS folkeregister, blir det enklere å lage lister over dem som skal vaksineres mot covid-19. Foto: Steven Cornfield / Unsplash

Snart kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

I begynnelsen av februar er nettsiden for oppslag og uttrekk fra Fiks folkeregister klar til bruk. Kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan dermed hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.
Prioriterte tema: Flerspråklighet og bruk av digitale verktøy som ressurs i opplæringen. Foto: Kompetanse Norge

Søk om utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak

Samfunns- og tjenesteutvikling

IMDi og Kompetanse Norge har utlyst tilskudd til utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak (TUKI) for 2021. Ordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
Personer med rett og plikt til introduksjonsprogram skal gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning. Foto: IMDI

Mål med ny lov: Tidlig integrering og økonomisk selvstendighet

Den nye integreringsloven gjelder fra 01.01.21. Loven legger rammene for arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere, som blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver, karriereveiledning og introduksjonsprogrammet.

KI-podcast ntnu

Slik kan kunstig intelligens forsterke urettferdighet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Du har sikkert snakket med Siri som er i Apple-produktene. Dette er et eksempel på kunstig intelligens, en teknologi som kan være til enorm nytte, men ikke uten alvorlige dilemmaer. Et av dem er at dataprogrammene reproduserer fordommer, som at svarte mennesker er mer kriminelle.

Foto: Arnaud Jaegers / Unsplash

Undersøkjer tilstanden til det norske demokratiet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hendingane i USA for fjorten dagar sidan er dømer på kva som kan skje når viktige sider ved demokratiet over tid blir svekka. – Vi skal ikkje ta demokratiet vårt for gitt. Difor vil vi no undersøkje tilstanden til det norske demokratiet, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Ungdomsrådene i Nord-Troms får årlig opplæring i ungdomsrådsarbeid på RUST-konferansen. Foto: Marie Baird

Ungdomsmedvirkning som verktøy for trivsel og tilhørighet

Samfunns- og tjenesteutvikling

-Ved å skape en arena hvor ungdom har eierskap til sakene som er på dagsorden, øker vi både bolyst og bli-lyst i regionen vår, sier Victoria Figenschou Mathiassen, prosjektmedarbeider i Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST).

Illustrasjonsbilde for #StimuLab. Foto: Difi

StimuLab: Hjelp til å løse et gjenstridig problem?

Innovasjon og digitalisering

StimuLab søker nå nye samarbeidsprosjekter i stat og kommune som får muligheten til å bli fyrtårnprosjekter for offentlig innovasjon gjennom en designdrevet prosess. I år deler StimuLab ut inntil 20,3 millioner kroner til prosjekter som skal levere bedre tjenester til innbyggerne.

Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Markedskontroll ødelegger velferdstjenestene

Samfunns- og tjenesteutvikling

Private bidrag i velferdstjenestenes drift må begrenses til ideelle organisasjoner uten profittmotiv. Velferdstjenesteutredningen viser hvorfor.

Ulrik Pein: Kombinasjonen av tillit og innovasjonskraft som den smidige metodikken gir oss, gjør at vi kan utvikle nye løsninger som vi ikke klarer å forestille oss i dag, men som vi er helt sikre på finnes der framme. Illustrasjonsbilde: Dagens nettside om sykmelding på nav.no

Digitaliseringsbloggen: Smidig innføring - hvordan ta imot noe i fart?

Innovasjon og digitalisering

Sykepenger står for en av de virkelig store pengestrømmene ut av NAV, med over 42 milliarder kroner i året fordelt på 2,6 millioner søknader fra over 900 000 sykmeldte, så det er mye som står på spill når vi skifter ut saksbehandlerens verktøy.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nasjonal strategi for kunstig intelligens – hva nå, Helleland?

Innovasjon og digitalisering

Det er på tide med en fot i bakken for arbeidet med vår tids mest omfattende teknologi, nemlig kunstig intelligens (AI). For et år siden fikk vi en helt egen nasjonal strategi for denne teknologigrenen, men hvordan ligger vi egentlig an?
PSYKOMETRI: – Testfeltet er til dels uoversiktlig, sier psykologspesialist og ansvarlig for rapporten, Tanya Ryder. Foto: Alex Green, Pexels.

Frykter utstrakt bruk av svake psykologiske tester i Norge

Samfunns- og tjenesteutvikling

En ny rapport melder om et uoversiktlig testfelt, med uklare ansvarsforhold. Flere er bekymret, opplyser Tidsskrift for Norsk psykologforening. Rapporten bygger på svar fra over 1400 norske psykologer.

Funnene i undersøkelsen tyder på at det må mer til en dagens opplæringsinnsats. Mange ikke-digitale personer mener ikke at de trenger eller har interesse for å bli bedre. Bilde av sl wong fra Pexels

600 000 nordmenn er ikke-digitale

Innovasjon og digitalisering

Koronatiden har gitt mange en digital læringsboost, men fortsatt står store grupper helt på sidelinja. Eldre og folk med lavere utdanning står i fare for å bli utestengt fra samfunnslivet.

Fra forsiden av regjeringens digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsrundskrivet for 2021

Innovasjon og digitalisering

Krav til universell utforming av alle nettløsninger og automater og tydeligere krav om at KS skal involveres tidlig i utforming av digitale løsninger, er de to viktigste endringene i digitaliseringsrundskrivet for 2021.
- Selvledelses-metodikken er relevant for ledere som søker å fremme meningsaspektet i jobben blant medarbeidere, sier førsteamanuensis Per-Magnus Thompson ved Handelshøyskolen BI. Foto: Brooke Lark / Unsplash

Ny lederstil må til etter koronaen – her er seks tips

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lederne som har klart hjemmekontoråret best, er de som alt før koronaen torde å gi slipp på kontroll og gjøre seg selv overflødige gjennom såkalt tjenende lederskap, viser fersk Sintef-studie.

28. august 1963 holdt Martin Luther King jr. sin berømte

Myten om kroppsspråk

Samfunns- og tjenesteutvikling

Påstanden om at over 90 prosent av all kommunikasjon er ikke-verbal er utbredt, men den stemmer ikke med det vi lingvister vet om språk og kommunikasjon.

Artikkelforfatteren mener at de første 5 minuttene i et møte med et annet og ”nytt” menneske er de farligste. For det er da vi kan begynne å miste kontrollen og kontakten, og begynne å fantasere og produsere de mest utenkelige og utrolige meninger og synspunkter om dette (med)mennesket. Foto: engin akyurt / Unsplash

Det farlige førsteinntrykket

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange tror at de første 5 minuttene en møtes er de viktigste. Jeg tror imidlertid at de er de farligste. La meg forklare hvorfor.

Lise Lien: Hvis det er enkeltansatte med mye eller hyppige sykefravær, kall inn til en samtale og vis at dette bekymrer. Samtalen skal være preget av respekt og være løsningsorientert. Foto: Alf Tore Bergsli

Sykefravær og årsaker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange sykemeldinger kunne vært unngått dersom ledere var mer føre var. Men hvorfor er det mange som sykemelder seg? Og hvordan vet du om dine ansatte egentlig trives på jobb? Årsakene til hvorfor det er så mange sykemeldte i Norge er mange og komplekse, ifølge Fafo-forsker Lise Lien. Hun forteller videre at hovedårsaken til legemeldt sykefravær er muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser.

Foto: Fra presentasjonsvideo om Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger.

Tilskot til bustadsosiale tiltak - frist 08.01

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tilskot til bustadsosiale tiltak skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om bustadsosialt arbeid og bustadsosial politikk. Frist for å søkje er 8. januar 2021.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Digitalt utenforskap må motvirkes

Innovasjon og digitalisering

I takt med digitaliseringen er det viktig at den enkelte innbygger har tilgang til og forutsetninger for å ta i bruk digitale tjenester. Hvordan alle skal få ta del i det digitale samfunnet, var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 11. desember.
Et digitalt kamera ble montert på beboernes rom, etter innhenting av samtykke. De planlagte fysiske tilsynene gjøres digitalt, og sensorer i kameraene varsler om hendelser hos beboerne. Foto: National Cancer Institute / Unsplash

Digitalt tilsyn ga roligere og tryggere netter på sykehjemmet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Uro og voldshendelser om natta på Økernhjemmet gjorde det risikofylt for både ansatte og beboere. Innføring av digitalt tilsyn viste seg å være ressursbesparende og førte til økt trygghet og trivsel. Den digitale løsningen ble også en fordel da koronasmitten kom til hjemmet.
86 % av respondentene oppgir at det er meget eller ganske stort behov for økt digital kompetanse. Illustrasjon: Fra undersøkelsen blant HR-ledere i staten.

Behov for mer kompetanse innen digitalisering, omstilling og innovasjon i staten

Innovasjon og digitalisering

De viktigste driverne for omstilling i staten er innføring av ny teknologi, endrede oppgaver og nye krav og forventninger fra innbyggerne. Samtidig oppgir mange virksomheter at de trenger mer kompetanse innenfor blant annet digitalisering, omstilling og innovasjon. Det viser en ny undersøkelse blant HR-lederne i staten.

Fra Servicekonferansen 2020, som ble gjennomført som en hybrid, men hovedsakelig digital konferanse. Her fra en parallell sesjon. Foto: Torbjørn Vinje

Digitaliseringsbloggen: Erfaringer med digitale konferanser

Innovasjon og digitalisering

I Digdir er vi ikke eksperter på digitale konferanser, men vi prøver å bli det! Dette året har vi gjennomført en rekke heldigitale arrangementer som har samlet flere tusen deltakere. Hør på podkasten der vi deler noen av våre erfaringer.
Kommunesektorens samfunnsmål har et lenger tidsperspektiv enn valgperioden, men handlingene for å nå målene, både lokalt og nasjonalt, er ment å skulle gjennomføres i valgperioden. Illustrasjon: Fra forsiden av Langtidsstrategi for KS 2020-23.

Ny langtidsstrategi i KS

Samfunns- og tjenesteutvikling

Landsstyret har nå vedtatt Langtidsstrategien for KS 2020-2023. Strategien gir retning for hvordan KS bør arbeide for å fremme måloppnåelse hos kommuner og fylkeskommuner.

Slikt samarbeid på tvers av etater i offentlig sektor er nødvendig for å gi gode gevinster for brukere, kommuner og alle som drifter digitale løsninger, skriver Helga Jerven, Dibk. Illustrasjon: Brønnøysundregistrene

Forenklet nabovarslingstjeneste

Innovasjon og digitalisering

Kobling av data fra Kartverket, Altinn og Enhetsregisteret gir stor forenkling for deg som har behov for å få tak i styret i et sameie, for eksempel når du skal sende et nabovarsel.

De tre finalistkommunene til Årets frivillighetskommune er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk. Foto: Mostphotos

Lørenskog er Årets frivillighetskommune 2020

Prisen Årets frivillighetskommune gikk til Lørenskog kommune. Kommunen mottar prisen for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet. Heder og ære også til de to andre finalistene; Porsgrunn kommune og Hå kommune.

- Vi kan ikke bare snakke om selve teknologien og hva som er under utvikling, men også forstå effekten av den sammen med helse, genetikk, samfunn, juss og informatikk, sier Silvija Seres. Foto: Privat

Se teknologiens bruksområder fra et makroperspektiv

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens var lenge noe du bare kunne se i Sci-Fi filmer, men som i de seneste årene har blitt virkelighet. Og skal vi tro forskere og teknologientusiaster er det mye spennende i vente. Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres forteller at det kun er et spørsmål om tid før avansert, ny teknologi har implementert seg som en naturlig del av hverdagen.

De beste lederne bryr seg først og fremst om mennesker. Det vil aldri gå av moten. Foto: fauxels / Pexels

Fri oss fra ledelse med forstavelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Diskusjonen om nye fyndord innen ledelse, med tilhørende lederstiler, dukker opp like sikkert som årstidene, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.
Fra veiledningsvideoen om medfinansieringsordningen.

Digitaliseringstiltak: Søk om medfinansiering

Innovasjon og digitalisering

Det er i forslag til statsbudsjett for 2021 løyvd 189,5 mill. kr til medfinansiering av nye digitaliseringstiltak. Midlane blir lyst ut med atterhald om Stortinget si behandling av budsjettet i desember. Formelle krav til søknad om medfinansiering er fastsett av KMD gjennom retningslinjer for ordninga.
Dersom noen skulle finne på å overvåke en folkegruppe for fremtidig kriminalitet er det problematisk i seg selv. Det er like feil å gjøre det med kunstig intelligens som med helt annen teknologi, også penn og papir. Foto: pixabay / pexels

En stråmannsdiskusjon om AI-mytene

Innovasjon og digitalisering

Morten Goodwin er forfatter av boka "AI. Myten og menneskene". I et debattinnlegg 27.11 kom det til dels sterk kritikk av boken. Her besvarer han kritikken.
Fokuser på virksomhetens behov og hva som lar seg gjennomføre. Foto: Markus Winkler / Unsplash

Fem ting bedriften må tenke på ved implementering av AI

Innovasjon og digitalisering

Sammen med fremveksten av applikasjoner med kunstig intelligens (AI) følger det et ansvar om å bruke løsningene på en fornuftig og økonomisk måte. Hver applikasjon representerer egne, unike utfordringer og skaper et behov for at vi følger godt med – hele tiden.