Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Det bør være forskjell på korte statusmøter, workshoper der man sammen skal løse et problem og allmøter der en hel avdeling eller bedrift skal få opplæring eller ny informasjon, sier Viktoria Stray, forsker i SINTEF. Foto: Anna Shvets / Pexels

Ti råd for effektive møter på nett

Innovasjon og digitalisering

Vi møtes som aldri før – på nett. Det kan være krevende, men også svært effektivt. Her er forskernes råd til smarte møter på skjerm.

- Når koronastormen har roet seg, synes det på tide å se på velferdssystemet med nye briller, skriver artikkelforfatterern. - Landets perspektivmelding har for lengst varslet store utfordringer med velferdsstatens fremtidige bærekraft. Illustrasjon f

Garantiinntekt: En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Samfunns- og tjenesteutvikling

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. Med en garantiinntekt som grunnplanke kan flere nåværende trygdeordninger avskaffes og erstattes av konkrete tillegg til garantiinntekten.

- Jeg er optimist for hjemmekontoret, skriver Bjørn Stærk. - Når krisen er over, vil de som liker å sitte i fred hjemme, kreve å få fortsette å jobbe slik. Og de vil få lov, blant annet fordi det er mye penger å spare på det. Foto: Dillon Shook

Valgfritt hjemmekontor bør bli den nye normalen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange kontorarbeidere har fått sitt første møte med langvarig hjemmekontor den siste tiden. Det har ikke bare vært lett. Hvis noen trodde at man blir særlig kreativ og produktiv av å sitte innestengt med barna og partneren hele dagen mens man bekymrer seg for jobben og helsen til alle man er glad i, vet de bedre nå.

- Erfaringene fra SINTEFs forskningsrapport er overførbare til arbeidet med alle sårbare grupper i samfunnet som trenger et tilrettelagt botilbud, sier Torbjørn Vinje, daglig leder i Forum for offentlig service. Foto: Jonathan Kho / Unsplash

Regjeringen må ta brukerne på alvor i det boligsosiale arbeidet

Pressemelding 12.05.20

Rundt 170 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Startskuddet for en egen stortingsmelding om boligsosial politikk gikk i mai 2019. Forum for offentlig service (FOS) ber i sitt innspill om at regjeringen må bruke all tilgjengelig forskning innen boligsosialt arbeid. - Det må etableres en praksis med reell brukermedvirkning, tverrfaglighet, politisk forankring og samskaping, sier Torbjørn Vinje, daglig leder i FOS.

Dagens epidemi er katalysert av tette befolkninger og vår frenetiske reisevirksomhet. Sånn sett er det en skjebnens ironi at flybransjen, som mer enn noen har bidratt til virusets spredning, også er den som blir først og hardest rammet, skriver Dag O.

Koronapandemien kan bli et vippepunkt

Samfunns- og tjenesteutvikling

1987 var hovedbudskapet fra Brundtlandkommisjonens rapport (Our Common Future) at «det må en kursendring til». Det var hverken første eller siste gang dette ble slått fast, med bakgrunn i klodens alarmerende miljøutvikling. Men det politiske styringsprinsippet både her hjemme og ellers i verden har vært «stø kurs», som egentlig har vært stigende kurs.

- Kriser er en akselerator for innovasjon, og vi kan ikke vente til vi ser hvordan det går, skriver Kristin Karlsrud Haugse, seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet. - Vår beredskap for endring må økes, og vi må gjøre gode strategiske valg n�

Scenarioutvikling: Hvilken virkelighet kan vi stå ovenfor?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan vet du at du har det riktige kartet over omgivelsene? Scenarioutvikling handler om å lage alternative kart slik at det går an å være bedre rustet når vi står overfor nye og uvante forhold og stor usikkerhet. Hvis du ikke har det, kan det hende du forbereder deg på en fremtid som ikke kommer og legger feil strategi.

- Vi synes å være låst fast i en vekstlogikk vi ikke kommer ut av, skriver artikkelforfatteren. - Vi må stille spørsmål ved arbeidsbegrepet og etablerte forestillinger om det gode liv. Vi må jo ha mat, hus og veier, men på et lavere nivå som ikke

Klarer vi å endre oss når krisene er lenger unna?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Koronakrisen viser at vi har potensial for kraftfull kollektiv samhandling. Vi klarer å slutte å reise og gå i flokk på tur. Men er vi villig til å endre adferd når krisene er like truende, men ikke oppfattes som like akutt?

For å begrense spredningen av covid-19 innførte regjeringen 12. mars tiltak som begrenset innbyggernes frihet. F.v.: Camilla Stoltenberg (FHI), helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Eir

Koronaepidemien styrker statens autoritet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Håndteringen av covid-19-utbruddet aktualiserer en mange hundre år gammel diskusjon om grunnlaget for statens makt. Hvor langt kan staten gripe inn i borgernes privatliv, når målet er å verne oss fra sykdom? Hvor mye må hver og en ofre, for felleskapets beste?
– Du må ikke alltid be om samtykke for påmelding til nyhetsbrev, ved kjøp/bestilling av varer og tjenester og ved bruk av pop-up for informasjonskapsler (cookies), sier Ragnhild Larsen Schei i Netlife. Foto: Netlife

GDPR- og cookie-varsler: Samtykker du?

Innovasjon og digitalisering

Vi drukner i cookie-varsler og gir samtykker til omtrent alt vi foretar oss på nettet. Vi helgarderer heller enn å leve i redsel for å bryte GDPR-regler.

Vi må bygge ned barrierer der enkeltsektorenes stolthet står i veien for effektiv informasjonsflyt og samarbeid, og heller sørge for brobyggingselementer som motvirker tendensen til å bare jobbe mot egen måloppnåelse, skriver artikkelforfatterne. Fo

Beredskap er å forberede seg på en krise du ikke kjenner

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er etter kriser vi gjør endringer i beredskapen. Vi må unngå overdreven fokus på forrige krise. For husk: Neste krise er ukjent. Tidligere kriser har endret samfunnets syn på risiko og har på den måten bidratt til en bredere forståelse av beredskap. Vi så for eksempel at 22. juli endret vår forståelse av scenariotenking – av typen aller verste slag. COVID-19 kan føre til et nytt syn på enkeltmenneskets ansvar i samfunnets beredskap.

Flertallet av de som har hjemmekontor tror at de vil fortsette å jobbe hjemme/digitalt også når hverdagen er tilbake til det normale. Foto: Paige Cody / Unsplash

Etter Korona: Hjemmekontor og digitale løsninger gir varige endringer

Innovasjon og digitalisering

Forskningsstiftelsen Fafo har undersøkt hvordan korona-pandemien har endret arbeidshverdagen for norske arbeidstakere. Rundt 80 prosent av respondentene har fått sin arbeidssituasjon vesentlig påvirket. Om lag halvparten jobber fra hjemmekontor. 

Fire av Skates medlemmer. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Styrker Skates rolle i digitaliseringsarbeidet

Innovasjon og digitalisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nytt mandat for Skate. Skate er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter, og skal være et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren.
Jeg tror det er fort gjort å omfavne normalsituasjonen vi alle venter på når den først kommer, uten å holde godt fast i de erfaringene vi da legger bak oss, sier Hans Christian Holte, skattedirektør.

Korona-effekten i 2025

Vi er tvunget til å løse mange av arbeidsoppgavene våre på nye måter for tiden, hvis vi er så heldige at vi fortsatt er i jobb. Men hvilke endringer bør vedvare når vi en dag er tilbake i en tilnærmet normalsituasjon, om et år eller kanskje lengre, spør Hans Christian Holte, skattedirektør.
«Den konkrete løsningen for Smittestopp er heldigvis enkel, skriver artikkelforfatteren», og fortsetter. «Skill ut kontaktsporing i en egen app med desentralisert, anonym lagring. Vær åpne der det er mulig, inkludert kildekode, effektmål og oppnåd

Appen Smittestopp - personvernhysteri eller ikke?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Debatten om appen Smittestopp fortsetter. Fagdirektøren for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet lastet den ned med begrunnelsen om at "hensikten her er større enn meg selv og den kan bidra til å hjelpe meg og de jeg bryr meg om, dersom den fungerer..."  "Å bidra til å få samfunnet på fote er viktigere for meg enn mitt eget personvern, isolert sett, skriver artikkelforfatteren i et motsvar. "Men det er ikke poenget", fortsetter han. "Dette dreier seg ikke om mitt eget personvern. Det dreier seg om demokrati, frihet og grunnleggende menneskerettigheter."

Når det blir stadig tydeligere for flere at vi faktisk lever i en stadig mindre verden og bare kan ha håp om å løse våre felles utfordringer gjennom mer forpliktende og koordinert internasjonalt samarbeid, vil mulighetene for å ta et krafttak for å

Koronakrisen: Fra varslet krise til lærdommer om internasjonalt samarbeid

Samfunns- og tjenesteutvikling

Covid-19 kom som en stor overraskelse, til tross for at både nasjonale og internasjonale helsemyndigheter, samt fagmiljøer, i flere år har advart mot risikoen for at denne typen virus kunne spres, med omfattende negative konsekvenser. Det urealistisk å tro at Norge eller andre land vil kunne komme seg rimelig velberget gjennom de problemene som bygger seg opp og formerer seg – uten et krafttak for å gjenreise og styrke det internasjonale samarbeidet på bred front.

Erfaringene viser at den digitale samhandling mellom offentlig og privat sektor må være driveren for omstilling i og av næringslivet og offentlig sektor, skriver artikkelforfatteren. Foto: Fra nettsiden til kompensasjonsordningen.no.

Kompensasjonsordningen: Historien bak tidenes største digitaliseringsbragd

Innovasjon og digitalisering

I løpet av tre uker klarte Norge å utvikle en digital kompensasjonsordning for næringslivet. Dette er unikt i verdenssammenheng. «Vår digitale infrastruktur, de ansattes kompetanse og innsatsvilje og evnen til å samarbeide tillitsfullt, er de viktigste grunnene til denne suksessen», sier adm. direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, konsernsjef Kjerstin Braathen i DnB og skattedirektør Hans Christian Holte i en kronikk i VG.

– Vi har fått inn flere henvendelser som viser at det er mange spørsmål om appen. Det ser vi også i det offentlige ordskiftet. Spørsmål om formål, hva dataene faktisk skal brukes til, nytteverdi og tekniske innretninger er gjengangere. Det er sto

Datatilsynet starter kontroll av FHIs Smittestopp-app

Samfunns- og tjenesteutvikling

Appen Smittestopp er nå lastet ned av svært mange, og Datatilsynet følger med på utviklingen. Det er enighet om at måten å registrere folks bevegelser på slik det gjøres i appen, er et inngrep i den enkeltes personvern. Datatilsynet har derfor valgt å føre kontroll med appen.

Kronikkforfatterne avslutter blant annet med: «Midt i denne kanskje verste krisen i vår generasjons levetid, bør vi unne oss å være litt stolte over hva vi faktisk får til.» Hans Christian Holte, skattedirektør, er en av forfatterne. Foto: Skattee

Kompensasjonsordningen - et komplekst prosjekt levert på tre uker!

Innovasjon og digitalisering

Digitaliseringen og samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige er essensen av det Norge er best på. Finansdepartementet, politikerne, partene i arbeidslivet, etatene og finansnæringen leverte garantilåneordningen for små og mellomstore bedrifter på tre uker. Norske banker var med i utviklingen, og første lån var innvilget og på konto en time etter at ordningen ble sanksjonert av kongen i statsråd.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier Nikolai Astrup (H).

Utdrag fra forsiden av SINTEF-rapporten «Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser - erfaringer fra norske kommuner». Illustrasjon: Barbro Marie Tiller

Folk med rus- og psykiske lidelser må få være med på å planlegge egen bolig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Beboernes stemmer må bli hørt, konkluderer en ny forskningsrapport med råd til kommuner som skal gi bolig til innbyggere med både rusproblemer og psykiske lidelser. Hvor skal boligene ligge? Hvilke type boliger skal de få? Dette er gjenstand for store diskusjoner når kommunene skal bosette personer med rus- og psykiske lidelser (ROP).

det er ulike former for sjokk som typisk setter i gang innovasjonsprosesser, skriver Oscar Amundsen, professor i organisasjonsforskning ved NTNU. Foto: Startup Stock Photos

Et sjokk som er starten på en lang innovasjonsreise

Innovasjon og digitalisering

Koronakrisen åpner for innovasjon på mange områder, også politisk. Fjerde oktober 1957 klarte russerne å sende satellitten Sputnik1 inn i bane rundt jorden. Hendelsen kom svært overraskende på verden, og har derfor blitt kalt Sputniksjokket.
Selv om hackere er en stor trussel, skiller helsesektoren seg ut ved at de fleste sikkerhetsfeilene er menneskelige feil fra medarbeidere, skriver Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge. Foto: Kevin Ku / Unsplash

Ansatte i helsevesenet mangler bevissthet om nettsikkerhet

Innovasjon og digitalisering

Cyber-kriminelle har ikke gått i karantene under Covid-19-krisen. De fortsetter å oppsøke systemsårbarheter. Angrep mot helsevesenet har økt med 150 prosent bare den siste måneden. Brno universitetssykehus i Tsjekkia opplevde et lammende cyberangrep der hele IT-nettverket falt sammen den 19. mars.
Økt fokus på digitale innovasjoner og forretningsmodell-innovasjon for bærekraftig vekst, er en sikker prediksjon i livet etter Covid-19, skriver Tor W Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole.Foto:Ryoji Iwata / Unsplash

Tre spådommer om den nye normalen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den verden vi kommer tilbake til, vil ikke være den samme vi forlot 12. mars 2020 – både for konsumentene og bedriftene. Den teknologiske bråmodningen i befolkningen fremskynder en rekke innovasjoner med hensyn til hvordan tjenesteytende virksomheter skaper og leverer verdier til sine kunder.
Når alle skal kjøpe åndedrettsmasker på likt, koster de plutselig en formue, skriver Kjetil Staalesen. Hvis du overhodet får tak i dem, da. Det er de som produserer som har makta nå, ikke de som har penger, hevder han. Foto: Micheile Henderson/unspl

Pengene og livet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Penger er som lover eller guder. De finnes bare så lenge mennesker tror på dem og respekterer dem. Slutter vi med det, er de vekk.

Artikkelforfatteren avslutter med: «Vi fikk det digitale løftet og de nye arbeidsformene i 2020 i stedet for 2025. Vi gleder oss til å sees igjen. Men den arbeidsplassen og arbeidslivet vi kommer tilbake til er ikke nødvendigvis den samme som den vi f

Kan hjemmekontor bli den nye standarden?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange av oss er på hjemmekontor, etter hvert også hyttekontor. For noen har det vært en positiv opplevelse. Avveksling, mer tid til familien og mulighet for å sove litt ekstra i stedet for å bruke tid på jobbreise. Men for mange begynner det å tære på.

Artikkelforfatterne skriver avslutningsvis: «Hvordan kan vi fordele ressursene slik at det ikke åpner seg tilsvarende synkehull i framtiden, enten det er virus, automatisering, oljekrise, klimakrise eller andre dype endringer som treffer norsk økonomi?

Sikkerhetsnettet som sviktet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan kan vi fordele ressursene i framtiden slik at det ikke åpner seg synkehull i velferdsstaten, slik vi har sett nå? Borgerlønn kan vise seg å være en idé med kraft til å endre spillet.

Spredt, ensidig bebyggelse og lite nybygg i distriktene gjør det vanskelig for eldre å få tilrettelagt bolig. Ullensvang kommune er blant de tolv kommunene som deltar i prosjektet "Aldersvennlige boliger i distriktene". Foto: Arvid Olsen, Husbanken

Husbanken: Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det skal et nytt prosjekt søke svar på. Husbanken og Distriktssenteret har invitert 12 kommuner å bidra i prosjektet med å dele erfaringer, finne nye løsninger, gi innspill til utvikling av virkemidler, identifisere barrièrer for bygging av boliger og realisere konkrete prosjekter.

– Målrettet arbeid fra Husbanken og kommunene med ulike leie-til-eie-modeller, har bidratt til at flere barnefamilier har kunnet etablere seg i egen bolig ved hjelp av lån og tilskudd, sier adm dir Osmund Kaldheim. Foto: Husbanken.

Husbanken: Kommunene knekker barnekoden

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tall og fakta fra Husbankens årsrapport viser at 2019 var året da kommunene for alvor knekte barnekoden og satte barna i sentrum for det boligsosiale arbeidet. En økende andel av Husbankens økonomiske virkemidler går til barnefamilier.

I en periode preget av reguleringer, frykt og usikkerhet vil publikum kreve tydeligere informasjon om hvilke prinsipper for risikokommunikasjon, risikostyring, og beredskapsorganisering som skal bidra til å forhindre at vi igjen opplever tilstander slik

Risikopolitikk ved et veiskille?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Under og like etter store kriser er det lettere for myndighetene å innføre tiltak som man ellers ikke ville fått gjennomslag for. Det gir ikke alltid gode resultater.

Pandemien har vist oss at det er mulig å tenke annerledes, både om hvordan vi organiserer samfunnet, og hvordan vi kan takle problemer som oppstår, skriver Eivind Junker, førsteamanuensis ved Nord universitet. Foto: Forbrukerrådet

Fra pandemi mot utopi

Samfunns- og tjenesteutvikling

Koronatiltak har satt samfunnet på prøve, og vist oss ubehagelige svakheter og skyggesider. Samtidig har vi sett fabelaktig tilpasningsevne, hjertevarmende omsorg og folk på sitt aller beste – glimt av et utopisk samfunn. 

Prosjektleder i Friskus Ingrid Hevrøy Rabben mener det er positivt at kommunene tar styring på hvordan oppdragene gjennomføres i kommunal regi, og anbefaler at kommunene har en rød tråd i kommunikasjonen ut mot innbyggere. Foto: John Schnobirich.

Koordinering av frivillige bidrag i krisetid

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange har ønsket å bidra som frivillige de siste ukene, og flere kommuner har tatt i bruk nye verktøy for å koordinere frivillige bidrag. – Mange er opptatt av kvalitetssikring, og å komme raskt i gang, forteller prosjektleder i Friskus Ingrid Hevrøy Rabben.

Kanskje er vi på vei inn i en digital kulturendring som gir fart til det vi betegner som digital transformasjon, skriver Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Velkommen til Digitaliseringsbloggen!

Innovasjon og digitalisering

I krisetider gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Så langt synes jeg at vi i Norge har klart å gi rom for både fornuft og følelser i håndteringen av koronakrisen, en situasjon som nådeløst setter nye rammer for alle – for det offentlige, næringslivet og for enkeltmennesker rundt om i hele landet.

Lars Esholdt spår om fremtiden, og tar derfor feil om det meste. Det er likevel interessant med ulike framtidsbilder, for noe kan jo bli sant hvis mange nok vil det nok. Ett av avsnittene: «I mange tilfeller vil Staten være aksjonær. Staten må i høye

Samfunnet etter korona: Nødvendig med global tilnærming

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det ultimative gjennombrudd for internettet er en realitet som gir oss nye muligheter for å skape verdi på tross av manglende fysisk tilstedeværelse. Vi har gjennomført en live-test av scenario ”lock-down”. Den teknologiske infrastruktur som eksisterer i Norge, vil være en viktig vekstplattform i fremtiden og vil sikre oss en viktig plass på verdenskartet.

- Investering i utbygging av veier og broer er viktige motkonjunkturtiltak nå, men investeringer i digital infrastruktur er minst like viktig – og fremtidsrettet. For Norge trenger en effektivisering av velferdsstaten, og vi må få mer ut av hver skat

Vi må investere oss ut av krisen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Selv om landet nå er kraftig kriserammet, har vi ikke råd til at omstillingen fra en ressursbasert til en kunnskapsbasert økonomi stopper opp, skriver Øystein Eriksen Søreide, leder i Abelia. Tvert imot – vi må vi nå skape aktivitet som kan hjelpe oss ut av krisen og styrke norsk konkurransekraft på lengre sikt. Dette krever investeringer i kunnskap, forskning, innovasjon og digitalisering.

Brønnøysundregistrene jobber tett med Nærings- og fiskeridepartementet, andre fagdepartement og eksterne aktører for å sikre at regelverket ikke er til hinder for digitalisering, og gjennom endring og tilpasning av regelverk bidra til at bedriftene f

Brønnøysundregistrene: Hvordan bistår vi et næringsliv i krise?

Pålitelige registre og god samordnet informasjon er sentralt i krisetid. Norsk næringsliv går gjennom en periode vi aldri har sett maken til. De viktige tiltakene som er satt i verk for å begrense smittespredning, innebærer at en rekke små og store bedrifter enten har fått yrkesforbud eller mistet store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Det er alvorlig for svært mange, både arbeidstakere som frykter for jobben sin, frilansere som har mista kontrakter over natta og for gründere og bedriftseiere som prøver å unngå konkurs.

– Det er viktig at den nye nasjonale portalen ivaretar sikkerhet og taushetsplikt, sier Wenche Strand, enhetslederen for interkommunal barnevernstjeneste for Molde, Aukra og Vestnes. - Spesielt i små kommuner vil man raskt kunne se og forstå hvem beky

Bekymringsmeldinger til barnevernet digitalt

Innovasjon og digitalisering

Wenche Strand, enhetsleder i Molde barnevern, er positiv til ny nettportal for å sende inn bekymringsmeldinger. Men hun ser også noen utfordringer ved en slik digital løsning.

SAMARBEID: Norge bør heller jobbe for å kople helsedata fra flere land i en felles database enn å hegne om sine egne, mener Abelia-direktør Øystein Eriksen Søreide. Foto: Christopher Olssøn

Skeptisk til statlig sky

Innovasjon og digitalisering

Tyskland har laget sin egen skytjeneste for offentlig data. Andre land har innført restriksjoner på bruk av data. Næringslivstopp Øystein Eriksen Søreide tror ikke på en statlig dataøkonomi. Det kan blant annet hindre forskning på helse, mener han. 

Ifølge Helene Bank er det nerder og fagforeninger som er mest på ballen når det gjelder digital selvråderett i Norge. Foto: Christopher Olssøn

Ber om statlig datakontroll

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi kan ikke overlate helseopplysningene våre til teknologigigantene, mener ­aktivist Helene Bank. Hun etterlyser digital selvråderett.

Sigrun Aasland er for tiden fungerende daglig leder, til vanlig fagsjef, i Tankesmien Agenda. Aasland kommer fra stillingen som daglig leder for Damvad Norge. Hun har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Foto: Agenda Maga

Arbeidslinja som forsvant

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det skal være lett å si opp folk i Norge. Men det betyr ikke at vi skal dytte flest mulig ut av arbeidslivet, slik krisetiltakene nå gjør. Vi er gode på krisehåndtering i Norge. I en internasjonal rangering av ulike lands motstandskraft mot krise, ligger Norge på topp. Det handler ikke bare om penger på bok, men like mye om et arbeidsliv der sikkerhetsnett og trepartssamarbeid gir stor fleksibilitet.

Helen Eriksen er arbeidslivspsykolog, forfatter og foredragsholder og har mer enn 30 års internasjonal erfaring med forandringsprosesser, stressforebygging og arbeidsglede. Foto: Henrik Bjerg

Gjør medarbeiderne bedre i stand til å takle endringer

Samfunns- og tjenesteutvikling

I dag er det bare én konstant vi kan stole på aldri forandrer seg – og det er at ting forandrer seg. Endringer skjer hele tiden, og i et tempo som kan ta pusten fra mange. Det er ikke lenger slik at vi kan planlegge for endringene mange år i forveien – behovet for å ta grep kan oppstå når vi minst venter det. Hvordan sikrer du som leder at dine ansatte er best mulig rustet til å takle disse endringene?

Mariana Mazzucato er økonom, professor ved University College London og forfatter av The Entrepreneurial State og The Value of everything.

Kapitalismens trippelkrise

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kapitalismen står overfor minst tre store kriser. En pandemi-helsekrise har raskt utløst en økonomisk krise med foreløpig ukjente konsekvenser for økonomisk stabilitet. Alt utspiller seg med et bakteppe av en klimakrise som ikke kan løses ved «å fortsette som før».
Dagfinn Svadberg Hatløy er forbundsleder i fagforeningen Naturviterne og styremedlem i Akademikerne. Bildet viser hovedstyret for perioden 2019-2021, valgt på landsmøtet i 2019. Hatløy er i midten. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

Et lager av tillit gjør oss robuste mot kriser

Samfunns- og tjenesteutvikling

Norge er et tillitssamfunn. Særlig i krevende tider kan vi høste av den tillit og de gode relasjoner norsk arbeidsliv og det norske samfunn har bygget opp. Men tillit må vedlikeholdes og forvaltes klokt både i gode og dårlige tider. Gjennom dugnad, solidaritet og felleskap har vi gode forutsetninger for å håndtere og ta vare på hverandre i unntakssituasjonen korona-pandemien har gitt oss.

«Tillit tar lang tid å bygge opp, men kort tid å rive ned. Offentlig sektor i Norge assosieres med en forvaltningskultur preget av verdier som demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet. Det er viktig at innføringen og bruken av kun

Høy tillit er en styrke for bruk av kunstig intelligens i forvaltningen

Innovasjon og digitalisering

Det viktigste virkemiddelet for en mer effektiv offentlig sektor er digitalisering, og da spesielt bruk av kunstig intelligens. Tilliten til offentlig sektor vil være en viktig ressurs for å lykkes i dette arbeidet, en ressurs som lett kan ødelegges hvis den ikke forvaltes på en god måte.