Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Cathrine Holten

Digitaliseringsbloggen: Det beste skaper vi sammen

Innovasjon og digitalisering

Vi må samarbeide om å finne de gode digitale løsningene som gjør at befolkningen i Norge får digitale tjenester de kjenner seg igjen i. Folk skal oppleve at offentlig sektor er der for å hjelpe, støtte og stimulere.

Simula vil invitere alle som offentlig diskuterte Smittestopp til et åpent seminar i oktober for å høre deres motforestillinger og forslag til løsning.Foto: Mostphotos/Farknot Architect

Simula: – En ny runde med digital smittesporing?

Hvis FHI fortsatt ønsker posisjonsdata sammen med smittesporing, kan dette løses ved å lansere en versjon av Smittestopp der brukerne gir separat samtykke for smittesporing og kunnskapsinnhenting, skriver Simula.

Kontorlandskap

Derfor er det sunt å komme tilbake på kontoret

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere virksomheter og ledere argumenterer for at Covid-19-pandemien vil endre arbeidslivet for alltid. De spår blant annet at vi vil jobbe mer fra hjemmekontoret også etter at en vaksine er på plass. Men, det er langt fra sikkert at det er så bra, hverken for ansatte, ledere eller organisasjoner.

nav.no siden om sosialhjelp

Gjør sosialhjelpen statlig. Etabler ett Nav nå!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Dagens todelte Nav er uheldig for brukerne og kan føre til mindre rasjonell ressursbruk enn om midlene kom fra samme kasse, skriver Lars Inge Terum, professor ved Oslo Met, i en kronikk i Aftenposten.

Illustrasjon: Fra rapportens forside

Astrup mottek rapport om politisk tillit

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tysdag 15. september tek kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup imot ein fersk rapport om folk sin tillit til det politiske systemet som Storting, regjering og kommunestyret – og politikarar. Temaet er høgaktuelt no eitt år før stortingsvalet og under koronakrisa.

Bjørn Arild Gram Linda Hofstad Helleland

Einige om felles digitale ambisjonar for offentleg sektor

Innovasjon og digitalisering

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og KS-styreleiar Bjørn Arild Gram er einige om felles ambisjonar og tiltak for å få brukarane til å oppleve éin digital offentleg sektor.

Lisbeth Sæther Storli

Kommunikasjon som ikke holder mål, kan gjøre stor skade i bedriften

Samfunns- og tjenesteutvikling

Har du noen gang vært borti at dårlig kommunikasjonsflyt skaper misforståelser og usikkerhet? Kommunikasjon som ikke holder mål, kan nemlig gjøre stor skade i en organisasjon, mens god kommunikasjon kan løfte både deg som leder og medarbeiderne rundt deg.

To kvinner som samarbeider ved en skjerm, en står.

Tillit er noe du gir som leder

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ofte ser vi at medarbeiderne får en masse ansvar, men de gis ikke myndigheten til å ta en beslutning, fordi alt skal helt til topps hver eneste gang, skriver Glenn Hole.

Pål Berger

Å fylle dagene gir livet mening

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et tilfeldig møte på et treningssenter bidro til at Pål Berger forble rusfri etter over ti år som rusavhengig. I år jobber han med "Fyll dagene", der fire kommuner og KS, samarbeider om en digital aktivitetsuke med fokus på tilbud innen rus og psykiatri.

Dialog mann kvinne

God tilbakemelding er en toveis dialog

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fokuser på dialog og samarbeid når du gir tilbakemeldinger. Det finnes gode muligheter for en leder å bygge sterke relasjoner og engasjement gjennom å fokusere på potensialet til hver enkelt, og stille de rette spørsmålene når du gir tilbakemelding.
Bildet viser et team som bygger lagånd i Vietnam

Slik takler du unnasluntring

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er særlig fem tiltak som reduserer risikoen for unnaluring når vi skal jobbe sammen om en oppgave, skriver Espen Houge.
Digitalt system for kommunale utleieboliger

Digitalt system for kommunale utleieboliger - enkelt forklart

Samfunns- og tjenesteutvikling

Husbanken, KS og 11 kommuner lager et digitalt system for å søke, tildele og holde oversikt over kommunale boliger og boligbehov for alle norske kommuner. I en ny film forklares hva prosjektet skal løse.

Liten jente hilser på robot.

– Roboter vil nok aldri kunne tenke som oss

Innovasjon og digitalisering

– Jeg tror forskningen på kunstig intelligens først og fremst er en del av menneskehetens reise mot å forstå hvorfor vi tenker som vi tenker, sier forsker Michael Riegler.

Google i lysskrift

Teknologigigantene møter motstand

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Big Tech er tilbake i søkelyset ­– og ikke på en god måte. Den 29. juli ble direktørene for Amazon, Apple, Google og Facebook grillet i mer enn fem timer av et tverrpolitisk antitrust-panel i Representantenes hus. Ser vi slutten på en tidsalder?
- Ved å jobbe på tvers av sektorer  med medvirkning, universell utforming og forebygging kan aldersvennlig utvikling bidra til å utsette behov for tjenester, sier fagleder i KS, Anne Gamme. Illustrasjon: Bly

Ny håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og organisering.
– Heile samfunnet må bidra om vi skal lukkast med å nå måla innan 2030, seier berekraftsminister Nikolai Astrup. Foto: Torbjørn Tandberg

Inviterer til idédugnad for å nå berekraftsmåla

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Arbeidet med ein nasjonal handlingsplan for berekraftsmåla har starta. No ynskjer vi innspel til kva tiltak som kan bidra til at Noreg når berekraftsmåla innan 2030, seier berekraftsminister Nikolai Astrup.

Hjemmekontoret har inntatt en posisjon i arbeidslivet som ikke vil forsvinne post korona. Mer fleksibilitet er bra, men vi må ikke miste de trygge rammene på veien, skriver Kari Sollien i Akademikerne. Foto: Bench Accounting / Unsplash

Hjemmekontor post korona

Samfunns- og tjenesteutvikling

For eller imot hjemmekontor? Spørsmålet har vært diskutert i avisene, på Teams og Zoom, i familier og i vennegjenger siden store deler av Norge ble sendt hjem fra kontoret mars.

EUs eGovernment Benchmark

Digital transformasjon i koronaens tid?

Innovasjon og digitalisering

I en verdenskrise med store menneskelige og økonomiske kostnader ser vi en offentlig sektor som omstiller seg og leverer tjenester på nye måter - nærmest over natta.

Hans Christian Holte

Nyansatt som Nav-direktør

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lytte, forstå, og deretter utvikle, sammen med organisasjonen. Og samtidig erkjenne at du treffer bakken løpende og ikke kan la presserende endringsbehov vente for lenge. Det er planen som fersk NAV-direktør.

Illustrasjon: sprakradet.no/Klarsprak

I krisetid er klarspråk livsviktig

Samfunns- og tjenesteutvikling

Da koronakrisen kom til Norge, fikk helsenorge.no plutselig nær tre ganger så mye trafikk over natta. Da er det desto viktigere at informasjonen som ligger der er enkel å finne og lett å forstå.

OECD-rapporten Best Practice Principles for Regulatory Policy

Altinn trekkes frem som bestepraksis i OECD-rapport

Innovasjon og digitalisering

I møtet mellom myndighetene og næringslivet står digitale løsninger sentralt. I Norge er Altinn så innarbeidet at det er vanskelig å tenke seg hvordan vi skulle klart oss uten. Mange land er interessert i Altinn. Vi kan også nokså sikkert finne ting å lære fra andre lands løsninger.

Trygdeskandalen illustrert med kneblet mann

Prisen for taushet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lytt nøye på det makta teier om, skrev lyriker Arnljot Eggen. Fortielse og fravær av diskusjon er ikke ukjent i offentlig forvaltning. Systemsvikt av NAV-skandalens kaliber kommer trolig til å skje igjen.

blader fra trærne i ulike farger på en snor

Syv vanlige reaksjoner på endring og hvordan man responderer på dem

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mennesker har mye følelser og antatte begrensninger rundt endring. En måte å løse dette på er å be folk to og to om å gå gjennom en øvelse hvor de i hemmelighet gjør endringer på sitt utseende og deretter la makkeren deres se om de kan identifisere alle endringene de gjorde. Først lar du dem gjøre fem endringer. I andre runde, får du dem til å gjøre ti endringer til. Noen ganger tror folk at dette er en observasjonsøvelse, men det er virkelig en endringsøvelse. Under deler vi noen få observasjoner om folks reaksjoner på endring. Se om du har opplevd noe av dette:

samtale mann med ansiktet synlig og kvinne bakfra

Kunsten å takle vanskelige personer

Samfunns- og tjenesteutvikling

Når noen leser denne overskriften og vil lese mer er det ofte to årsaker til det. At det finnes noen løsninger eller ”triks” på dette aspektet, og at dette handler om andre mennesker og ikke en selv. Begge utgangspunktene er slik jeg ser det feil, og er også årsakene til at vi ikke er særlig flinke på dette området. Hva er en såkalt ”vanskelig person”? Vanskelig i forhold til hva? Vanskelig i forhold til hvem? Og hvem ”eier” disse vanskelighetene – du, jeg, vi eller «alle andre»?

To personer m PCer og skriveark mellom seg

Nå må ledere i offentlig tjenesteyting ta kompetanse på alvor

Samfunns- og tjenesteutvikling

Delta krever at alle får relevant kompetanseutvikling nå! Kvaliteten på offentlig tjenester er helt avhengig av at ledere i offentlig tjenesteyting tar kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen på alvor.

ung kvinne viser eldre kvinne noe på mobil

Opplever mer trivsel og bedre miljø med appen Nabohjelp

Innovasjon og digitalisering

Kan en app for utveksling av tjenester gjøre nabolag bedre? Ja, konkluderer forskerne bak prosjektet Sharing Neighbourhoods, som har studert hva som skjer når beboere aktivt bruker appen Nabohjelp.

Utydelige mennesker på en plass

Høy grad av tillit til kommunen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden. Målingene foretas av Norsk opinion som en del av koronamonitoren. Under koronaepandemien er nesten 40.000 nordmenn spurt om tillitt til informasjonen som kommer via egen kommune. Totalt oppgir 70 prosent av befolkningen at de har tillit til informasjonen som kommer via kommunen sin. 11 prosent er uenig, mens 19 prosent sier verken eller.

Robert Steen kommer på Servicekonferansen 2020. Han er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. Foto: Sturlason

Sexrobot utro med stortingspolitiker

Innovasjon og digitalisering

Du er nok en gang blitt lokket med en villedende overskrift som handler om noe annet enn du trodde da du klikket på den, leste overskriften og valgte å gå videre. Demonstrasjonen er kanskje barnslig, men bekymringen er ekte. Det utkjempes en krig om oppmerksomheten din. En krig mellom så mektige selskaper og land at det utfordrer de grunnleggende fundamentene for demokratiet.

Kvinne på kontorplass med ansiktsmaske og håndspriten klar

Slik kan korona endre kontorene

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva skjer med kontorene etter korona? Betyr det cellekontorets comeback – eller må vi godta «clean desk» med ansiktsmasker? Dette sier fagfolk om framtida.
Espen Andersen

Akson bør bli hodeløst!

Innovasjon og digitalisering

Akson har vært i mediene som den neste store IT-katastrofen i Norge. Kanskje løsningen ligger i å omdanne et hodeløst prosjekt til virkelig å bli hodeløst?

Stener i usikkert byggverk illustrerer tillit

For mye tillit kan være skadelig!

Samfunns- og tjenesteutvikling

En av grunnpilarene i det norske velferdssamfunnet er en utstrakt tillit folk imellom og et tillitsforhold mellom folk flest og politikere og forvaltning. Vi stoler på hverandre, og vi har stor grad av tillit til at politikere og offentlige instanser vil oss vel og skjøtter sine oppgaver på best mulig måte.

Torbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialministeren: - Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt

Samfunns- og tjenesteutvikling

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS-saken overrakte 04.08 sin utredning. – Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Neste versjon av eBevis-tjenesten er under planlegging. Den vil inneholde flere nye beviskilder som vil gi ytterligere dokumentasjon og trygghet for den som gjennomfører et offentlig anbud. Illustrasjon: Brønnøysundregistrene.

eBevis – slår to fluer i ett smekk

Innovasjon og digitalisering

Tjenesten eBevis gjør det enklere å utveksle informasjon mellom leverandører og det offentlige. Samtidig forebygger den økonomisk kriminalitet i næringslivet.
Forskerne ønsket å teste ut teknologiske løsninger for en gruppe eldre med mild kognitiv svikt eller demens, basert på behov definert av eldre selv. Foto: cottonbro / pexels

Eldre vil ha smartteknologi hjemme

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange eldre føler seg utrygge i egne hjem. Velferdsteknologi kan gi flere et bedre liv. Se for deg en stemme som bryter inn i hverdagen og minner deg på å slå av kaffetrakteren. Eller kanskje en automatisk varsling til en pleier om at du har falt på badegulvet.
Min oppfordring til alle som nå vurderer å gå «all inn» på hjemmekontor; Ikke glem at vi er sosiale mennesker som trenger et fellesskap, en kultur og verdier som utvikler seg over tid, skriver Ole Kristian Amdam. Foto: Roberto Nickson / Unsplash

Kan hjemmekontor revolusjonere arbeidslivet?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Flere og flere bedrifter rapporterer om økt effektivitet ved bruke av hjemmekontor, og det konkluderes raskt at her kan det spares miljø, penger, tid, stress og ryddes i tidsklemmen ved å innføre utstrakt bruk av hjemmekontor. Men er det så enkelt å løse trafikk- og miljøproblem, tidsklemmen og andre samfunnsproblem?

Yttri og Lammering peker på at meldingen er fremoverlent og nytenkende, og viser til hvordan bruk av scenarier og fremtidsmetodikk kan bidra til å utvikle konkret innovasjonspolitikk. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har lagt fram den nye innovasjonsmeldingen som kommer til å gi fart i innovasjonsarbeidet i Norge. Fra Digitaliseringsdirektoratets side har seksjonene til Birgitte Yttri, Innovasjon og brukerretting, og Dirk Lammering, Strategi, Innovasjon og Forretningsutvikling bidratt inn i meldingen.
Vi har tradisjoner i Norge som sikrer oss partssamarbeid, med både arbeidsgivere og arbeidstakere som tar ansvar for helheten, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn, leder i NHO Service og Handel. Foto: Stortinget

Vår gode ­offentlige sektor

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi har en rettskaffen og god offentlig sektor i Norge. Sikkerhetsnettet vi har i Norge kan nesten ikke verdsettes nok. Det kan faktisk ikke sies for ofte.
Eirin Folde snakker om «Hvilken kompetanse vi trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?», på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Foto: Trøndela

Hvilken kompetanse trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?

Innovasjon og digitalisering

- Kompetanse spiller en nøkkelrolle for å ta i bruk ny teknologi, og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på, sier Eirin Folde, rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Hun er er 1 av 8 foredragsholdere innen digitalisering på Servicekonferansen 2020. 

Akson er ikke bare «et nytt digitaliseringsprosjekt», men et ledd i en større forvaltningspolitisk endring av ansvars- og arbeidsdelingen mellom stat og kommune, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: digi.no

Akson og ny e-helselov

Innovasjon og digitalisering

Akson er noe langt mer enn «nok et digitaliseringstiltak». En ny e-helselov utfordrer det kommunale selvstyret, og kan åpne for at staten overtar styringen av den kommunale primærhelsetjenesten.