Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjonsbilde: Christina Morillo.

Slik skaper du en læringskultur

Samfunns- og tjenesteutvikling

Som leder må du ikke være redd for å gi negativ feedback, og glem ikke at medarbeiderne dine har noe å lære deg. Å skape en læringskultur i bedriften din handler om å ta vare på et miljø som gjør folk i stand til å jakte på kunnskap.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Personvern i en digital tidsalder - ny veileder

Innovasjon og digitalisering

Personopplysninger har blitt store penger i den digitale økonomien. Sosiale medier, mobilapper og andre digitale tjenester hvor forretningsmodellen er å tjene penger på forbrukeres data har blitt vanlig, og forbruker- og personvern glir over i hverandre. Virksomheter må sette seg inn i begge regelverkene for å sikre at en databasert forretningsmodell er i tråd med loven.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Digitaliseringsrådet gir hjelp til etater i endringsprosesser

Innovasjon og digitalisering

KMD har oppnevnt nye medlemmer i Digitaliseringsrådet. -Rådet representerer en lavterskel lederstøtte for offentlige etater. Det tilbyr en uavhengig gjennomgang av digitaliseringstltak og gir råd om endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som har store forventninger til det nyoppnevnte rådet.
Felles ansvar for syv livshendelser. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Offentlig sektor kommer sammen om de syv livshendelsene

Innovasjon og digitalisering

12. februar møttes virksomhetene som har fått ansvaret for de syv livshendelsene i digitaliseringsstrategien. Målet med samlingen var å rette søkelyset mot betydningen av samarbeid på tvers og hva som skal til for å lykkes med å utvikle tjenester som brukerne opplever som sammenhengende.

Fra forsiden av NorSIS’ rapport.

Økende digital trussel – mange tror de er immune

Innovasjon og digitalisering

Det er en stor utfordring at hele en av fire norske virksomheter tror de er nærmest immune mot dataangrep. Samtidig som trusselen om digitale angrep er økende, gjør heller ikke den enkelte innbygger nok for å beskytte seg mot dette.

For at debatten skal bli så opplysende og presis som mulig, slik at lovforslagene vi eventuelt vedtar faktisk bidrar til å beskytte samfunnet vårt – er det særdeles viktig at aktørene som deltar er presise og ryddige i sin argumentasjon, mener Sime

Hvordan skal vi beskytte oss mot cyberangrep?

Innovasjon og digitalisering

Når vi fremover skal diskutere behovet for nye virkemidler som kan beskytte oss i den digitale verden, må vi skille snørr fra bart, skriver sikkerhetsrådgiver Simen Bakke i denne kronikken på digi.no.
Ledelsesekspert og framtidsforsker Kjell Nordstrøm. Foto: Speakersnet

Ledelsesekspert: Læring er et livslangt prosjekt

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det blir store endringer - men ingen grunn til bekymring. karriere360 har snakket med ledelsesekspert og framtidsforsker Kjell Nordstrøm om hvilken rolle utdanning og livslang læring vil få framover.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Hva er egentlig en lærende organisasjon?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Når verden blir mer kompleks og kravet til bærekraft skal møtes, er ikke svaret bedre styring, men bedre læring. Den dominerende tenkningen om organisasjonsledelse, har for lengst gått ut på dato.

Jens Christian Bang og Dag Rustad i Digitaliseringspådden introduserte seg selv ved å intervjue hverandre. Foto: DND

Debatterte ungdommens (manglende) datakunnskap

Innovasjon og digitalisering

Er det en myte at ungdommen er så mye mer datakompetent enn voksne? Bernt Nilsen tok rollen som myteknuser på Software 2020. Her i en debatt med Cathrine Andersen og Digitaliseringspådden.

Magnus Eide og Marco Westergren fra InfoTiles vant årets SmartBy-pris. Foto: Den Norske Dataforening.

Startup vant SmartBy-prisen

Innovasjon og digitalisering

Vesle InfoTiles vant årets SmartBy-pris. «Jeg er i hvert fall glad vinneren bruker Felles Datakatalog», sa andreplassvinner Steinar Skagemo fra Digitaliseringsdirektoratet i det vinneren av årets SmartBy-pris ble annonsert.
Inga Nordberg er divisjonsdirektør for styring og samhandling i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

Er svaret alltid smidig utvikling?

Innovasjon og digitalisering

Det proklameres at de store IT-prosjektenes tid er forbi. Trenden er smidig utvikling og kontinuerlig forbedring, men om dette er nok må diskuteres så lenge de store utfordringenes tid ikke er forbi.

Illustrasjonsbilde: Tim Gouw

Dette er ledere redde for

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange ledere går for det trygge alternativet framfor et mer risikabelt som kan gi større gevinst. Det er flere ting som holder dem tilbake.
Fra Smartbyen Stavangers side på Stavanger kommune.

Hvor smart er Smartbyen Stavanger?

Innovasjon og digitalisering

Et googlesøk på ´smartby´ gir 1 830 000 resultater på 0,41 sekunder. Hva er innholdet i begrepet? I denne artikkelen presenteres Smartbyen Stavanger, med deres egne ord på eget nettsted. 

Lokalene i Mannstreff. Video: IMDi.

Lær av andre kommuner: Menn på banen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Bergen har skapt møteplasser for menn, med tilpassede aktiviteter som skaper nettverk, trivsel og mestring.

Illustrasjonsbilde: fauxels

Ledere må ta kontroll over det åpne kontorlandskapet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Undersøkelser viser at ansatte sliter med konsentrasjon i åpne kontorlandskap. Lederne må ta grep for å sikre at de ansatte både trives og holder effektiviteten oppe.

En god stund. Foto: Forbrukerrådet

173 kommuner dropper å undersøke hvordan de eldre har det

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fire av ti kommuner gjør ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem. Uholdbart, sier Forbrukerrådet, som mener det er på tide å sette krav til kommunene.

Fra diskusjonen om KI og etiske vurderinger i DND.

Kunstig intelligens: Etiske vurderinger må gjøres av mennesker

Innovasjon og digitalisering

Det skulle handle om regjeringens KI-strategi, og ble en debatt med stor vekt på etikk og moral. «Etiske vurderinger må mennesker gjøre», sa advokat Christian Bendiksen, og la til «for svingende!». Les og se den interessante KI-debatten Dataforeningen arrangerte.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Nå får du hjelp til å følge opp informasjonssikkerhet i etatsstyringen

Innovasjon og digitalisering

Digitaliseringsdirektoratet har lansert en ny miniveileder med et tilhørende dialogverktøy sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Veiledningen skal bedre oppfølgingen av informasjonssikkerhet i styringsdialogen mellom departementer og underliggende virksomheter.

Lars Klingenberg, Programvareutvikler i Sopra Steria, og seniorrådgiver for informasjonssikkerhet og personvern, Cathrine Signstad. Foto: Stig Øyvann.

Barn må oppdras – også på nett!

Innovasjon og digitalisering

Safer Internet Day (SID) arrangeres 11. februar i 120 land hvert eneste år. Hensikten er å spre informasjon om hvordan gjøre nettet tryggere og bedre for barn og unge.

Fra rapportens forside. Foto: Bly.

Status kommune 2020

Samfunns- og tjenesteutvikling

Arbeidet som utføres av kommunene og fylkeskommunene betyr mye for folks hverdag. KS har samlet status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer i kommunesektoren på en del utvalgte områder. Status Kommune gis ut årlig og gir et oppdatert bilde av tilstanden i kommuner og fylker.

JO MERE VI ER SAMMEN: Ledelsen og de ansatte i Eid kommunale barnehage i Melhus har blitt flinkere til å snakke sammen og samarbeide tettere, etter at de lærte seg å bruke et såkalt trepartssamarbeid. Til høyre er Kathrine Lervik, tillitsvalgt i barn

Barnehage halverte sykefraværet – fordi de snakket mer sammen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Sjefen, verneombudet og tillitsvalgte i Eid barnehage bestemte seg for å samarbeide tettere enn før. Det ga oppsiktsvekkende resultater. – Jeg tror vi har fått en organisasjon der kommunikasjonen er bedre. Avgjørelser blir tatt i fellesskap, sier Audun Forr.

Illustrasjonsbilde fra bostøttesøknad på nett.

Ny selvbetjeningsløsning for bostøttemottakere

Innovasjon og digitalisering

Husbanken har lansert en ny og forbedret selvbetjeningsløsning for de som søker om og mottar bostøtte. Digitale tjenester sikrer økt kvalitet, og gjør søknadsprosessen mer effektiv både for søkere, kommunen og Husbanken.

De svarer på spørsmål om HR, fører fravær og forstår ikke kompliserte setninger. Roboter inntar arbeidshverdagen til stadig flere ingeniører, også i Norge. Foto: Sticos.

Kunstig intelligens: – Bedre enn hva en erfaren HR-sjef klarer

70 prosent av alle kontorarbeidere vil ha daglige interaksjoner med chatbots eller virtuelle assistenter innen 2022, ifølge analysebyrå. @else svarer på HR- faglige spørsmål, hun tar i mot egenmeldinger og ferieønsker, hun lager rapporter og hun holder oversikt på fravær.

Virksomhetsleder Jørgen Hovde (f.v.), avdelingsleder Øystein Kristoffersen og kundeveileder Anett Embergsrud ønsker alle innbyggere velkommen til innbyggertorgene. Her fra rådhuset i Drammen. Foto: Drammen kommune.

Drammen satser på innbyggertorg, den "nye" møteplassen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi har tidligere skrevet om den trenden med etablering av innbyggertorg i noen av de nye, sammenslåtte kommunene.  Innbyggertorgene på rådhuset i Drammen og de tidligere rådhusene i Svelvik og Mjøndalen er videreført i den nye kommunen. I tillegg er målet at det skal bli innbyggertorg ytterligere tre steder før sommeren.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er redd for en fragmentering av Internett. Foto: Eirik Helland Urke.

Podkast: Astrup om makten i Silicon Valley, digitalisering, Internett og demokrati

Innovasjon og digitalisering

Tidligere digitaliseringsminister, og nå kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup forteller om hva han tar med seg av digitalisering inn i sin nye jobb. Hvilken betydning for demokrati og internasjonale relasjoner får oppbyggingen av de store multinasjonale plattformselskapene, er det mulig å stå i mot kontrollen Facebook og Google har over våre liv?

Illustrasjonsbilde: Fox.

Selvlederskap - bra eller dårlig?

Ledelse

Hur mår medarbetaren och hur fungerar chefskapet på företag som använder sig av ”självledarskap”, där medarbetaren till stor del leder sig själv?
– För att självledarskap ska lyckas är det viktigaste att organisationen har tydliga mål, konstaterar Gisela Bäcklander, aktuell med en doktorsavhandling från KTH i ämnet.

Benedicte Fjellanger, Manager Business Consulting i Sopra Steria, og Lars Ødegaard, direktør for offentlig sektor i Sopra Steria. (Foto: Sopra Steria)

Hvordan prioritere energien mellom distriktspolitikken og digitaliseringen?

Innovasjon og digitalisering

Gratulerer til vår nye distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, med ny jobb. Vi gleder oss til å fortsette på ferden med digitaliseringen av Norge, sammen med deg. Vi håper ferden fortsetter, til tross for at ministerposten har fått nytt navn.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Kan kunstig ­intelligens være ­gunstig?

Innovasjon og digitalisering

Norge har fått sin nasjonale strategi for kunstig intelligens. Det er bra – for det kan gi oss en retning for hvor vi skal og hvor vi vil. Kunstig intelligens kan gi oss mulighet til å skape flere arbeidsplasser, utvikle velferdsstaten, omskape industri og sørge for ny norsk vekst.

Illustrasjonsbilde: Forbrukerrådet

Omfattende brudd på personvernlovgivningen

Innovasjon og digitalisering

Annonseindustrien står bak omfattende og systematiske brudd på personvernlovgivningen, viser en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet. Et utall selskaper samler inn store mengder sensitiv informasjon via ulike apper – informasjon for å lage digitale profiler som brukes i målretting av reklame og andre budskap.
Arild Haraldsen, fast skribent for digi.no, stiller spørsmål til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Regjeringen

Hva er det regjeringen egentlig forstår med «digitalisering»?

Innovasjon og digitalisering

"Digitalisering er eit av regjeringas hovudgrep for å effektivisere offentleg sektor", skriver BT på lederplass som argument for å ha en digitaliseringsminister, og at hun skal være statsråd i Kommunaldepartementet. Premisset i BTs leder er feil – digitalisering er mer enn å effektivisere offentlig sektor.

Illustrasjonsbilde StimuLab: Digitaliseringsdirektoratet.

Utsiden inn – med tjenestedesign for mer helhetlige tjenester i NAV

Innovasjon og digitalisering

Syv prosjekter har fått innvilget støtte fra StimuLab. Her er ett av dem: Hvordan kan lederne og medarbeiderne i NAV-kontoret jobbe for å skape en menneskeorientert organisasjon som setter brukernes behov i sentrum for arbeidet de skal utføre? 

Illustrasjonsbilde: Pixabay

KI-strategi og lederkompetanse

Innovasjon og digitalisering

Regjeringens nye nasjonale strategi for kunstig intelligens er teknologioptimistisk. Den tar for lett på hva som skal til for å realisere verdiene. Det som mangler er en godt gjennomtenkt virksomhetsstrategi.

Deltakere har siden mai 2019 hatt internpraksis to dager per uke hos flyktningetjenesten i Stange. De har hatt opplæring i forskjellige temaer.

Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Samfunns- og tjenesteutvikling

Stange kommune har etablert et eget tverrfaglig helseteam for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb.

Trond Os Haare, seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Ny prinsipper skal bidra til brukervennlige digitale tjenester og bedre samhandling på tvers

Innovasjon og digitalisering

Fra og med januar gjelder nye, overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor. De skal bidra til at digitale tjenester fra offentlige virksomheter blir gode og brukervennlige for innbyggerne, og til bedre samhandling på tvers i hele offentlig sektor. Og de er like viktige for deg som tar beslutninger som påvirker digitaliseringen, som for deg som designer, utvikler og forvalter selve IT-løsningene.
Personvern er både forbrukerrett og en borgerrett, og myndighetene har et ansvar for å sikre denne rettigheten, mener Eivind Arvesen. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det er ingen kontroll på persondata

Innovasjon og digitalisering

Myndighetene bør sikre personvernets integritet og at datadeling skjer på borgernes premisser.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Astrup: – EUs digitale fremtid er også Norges digitale fremtid

Innovasjon og digitalisering

Tidligere digitaliseringsminister (nå kommunalminister) Nikolai Astrup (H) sier det er viktig for Norge å være koblet på det digitale feltet i EU. Torsdag 23.01 møtte han EUs digitalkommissær. I tillegg til å besøke Margrethe Vestager, møtte Astrup også EU-parlamentarikere og sjefen for EUs datatilsyn.

En glad prisvinner, direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer (t.v.) sammen leder for juryen, Hilde Singsaas, som er direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Foto: DFØ/Sturlason.

Statens vegvesen vant Bedre stat-prisen for 2020

Statens vegvesen ble tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av bil. Direktør Hilde Singsaas i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring delte ut prisen på den årlige styringskonferansen i Oslo 22. januar. – Statens vegvesen har spart både innbyggere og forvaltningen for tid og penger ved å gjøre kjøp og salg av bil til en heldigital og sømløs tjeneste for befolkningen. Jeg gratulerer Statens vegvesen med en velfortjent pris, sier Hilde Singsaas.

Illustrasjonsfoto: Luis Quintero

God digitalisering ­krever lagarbeid og smidige løsninger

Innovasjon og digitalisering

Et nytt, moderne Folkeregister vil være klart i år. Det handler om mer enn bare en ny digital infrastruktur, og vil effektivisere mange prosesser og åpne for nye tjenester, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Nå varsler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at kampen mot de internasjonale It-gigantenes markedsmakt skal trappes opp. Foto: Marte Garmann

Staten i lomma på IT-gigantene

Innovasjon og digitalisering

Staten bidrar betydelig til å styrke Facebooks tilnærmede monopol. Nå later regjering som om de vil ta nakketak på de globale gigantene. Bare prat. De våger ikke tiltak som vil virke.

Kjetil Thorvik Brun, Direktør næringspolitikk og samfunnskontakt (kst.) i Abelia. Foto: Esben Johansen / Abelia

Strategi for KI: Bra levert Astrup – så langt!

Innovasjon og digitalisering

En uke før han feirer ett år som digitaliseringsminister presenterte Astrup endelig den nasjonale strategien for kunstig intelligens. Abelia har etterlyst en slik strategi lenge, og leveransen står seg til en god firer på terningen. For å sikre at han kan forbedre karakteren får Astrup tilbakemelding på hva som var bra, og hva som kan forbedres.

Leonora Onarheim Bergsjø er PhD ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er forfatter og forsker på digital etikk. Hun leder NORDE Norsk råd for digital etikk. Foto: DND

Samvittighet og digitalisering

Innovasjon og digitalisering

"Vi vil være en brobygger mellom offentlig virksomhet og privat næring, og mellom norsk, nordisk og internasjonalt arbeid på feltet digital etikk", skriver styreleder Leonora Bergsjø i NORDE.

– Jeg følte meg ubrukelig, og det er ikke god helse i det, sier Kristin Berg som er født blind. Hun har deltatt i en undersøkelse om synshemmedes forhold til IKT på jobb. Foto: Elin Ruhlin Gjuvsland

Data på jobben ble et hinder for blinde Kristin Berg

Universell utforming

Svært mange svaksynte og blinde vurderer å slutte i jobben fordi datateknologien blir for vanskelig. – Jeg følte meg dum over å si fra om at jeg sliter med å laste opp en fil, forteller blinde Kristin Berg.
Illustrasjonsbilde fra presentasjon av pasient- og brukerombudene på helsenorge.no

Pasient- og brukerombudene styrkes

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pasient- og brukerombudene er et viktig tilbud til pasienter og brukere. Helse- og omsorgsdepartementet styrker ordningen med en ny koordineringsfunksjon og opprettholder dagens 15 lokale kontorer.

Illustrasjonbilde: Jonathan Borba

Målet er å forbedre pasientrettigheter og ventetidsregistrering

Samfunns- og tjenesteutvikling

Dagens pasientrettigheter fører til ulik behandling av pasienter og ulik forståelse av ventetid. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå en ny modell som forenkler pasientrettighetene og ventetidsregistreringen. Høringsfristen er satt til 15. april.