Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Som registerforvalter og forvalter av en nasjonal felleskomponent har Brønnøysundregistrene både data, løsninger og kompetanse de ønsker å bidra med i bekjempelsen av kriminalitet. Foto: Brønnøysundregistrene.

Forenklingsbloggen: Aktiv rolle mot de useriøse

Innovasjon og digitalisering

Brønnøysundregistrene samarbeider nært med andre etater for å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Åpenhet, oversikt og samarbeid er viktige stikkord!
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Alle skal inkluderast i det digitale samfunnet

Innovasjon og digitalisering

- Den norske befolkninga har gode grunnleggande digitale ferdigheiter, men det er framleis for mange som kjenner på digitalt utanforskap. Det vil regjeringa gjere noko med, og startar no eit arbeid med å inkludere alle i det digitale samfunnet gjennom strategien "Digital heile livet", seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Det å forstå at ting tar tid, og det å navigere mellom ulike reaksjoner og responser på endringene og hvorfor de kommer akkurat nå, kjente jeg var ganske krevende i en så kompleks og stor organisasjon som Innovasjon Norge. Men også det jeg lærte aller mest av. Det var det som tok mest tid, men som også var mest givende, avslutter Traaseth. Foto: Akil Mazumder

Endringsprosessene - det er helt essensielt å forankre oppover, til siden og hos kritisk masse i organisasjonen

Å gjennomføre nødvendige og omfattende endringer i komplekse og store kunnskapsorganisasjoner, kan være noe av det mest krevende du kan gå gjennom som leder. Anita Krohn Traaseth har vært gjennom omfattende endringsprosesser som toppleder både i HP Norge og Innovasjon Norge. Ledernytt har snakket med henne om hvilke erfaringer hun har gjort som andre ledere kan dra nytte av.
– Alle digitale strategier må ta hensyn til folks faktiske atferd, sier Kjell Nordström. - Det tar lang tid å endre folks atferd, enten det gjelder industrielle kunder, bankkunder eller telekomkunder. Foto: Johan Helstrøm, Bingo Rimer.

Slik utvikler du strategier for den digitale verden

Innovasjon og digitalisering

I dagens høyteknologiske virkelighet er det viktigere enn noen gang å ha solide bedriftsstrategier. Men hvordan utvikler vi egentlig strategier for en digital virksomhet i en tid der kunstig intelligens, virtuell virkelighet og maskinenes inntog snur opp ned på det vi tidligere har gjort? LederNytt har snakket med fremtidsforsker Kjell Nordström om hvordan ledere bør tenke når det gjelder strategiutvikling i den digitale tidsalderen.
Ulobas årlige tilstandskartlegging blant funksjonshemmede med assistansebehov viser diskriminering og dokumenterer forskjellsbehandling av funksjonshemmede i kommune-Norge. Foto: Macau Photo Agency / Unsplash.

Oppsiktsvekkende nei til funksjonshemmedes menneskerettigheter

Samfunns- og tjenesteutvikling

Stortingets justiskomité har valgt å ikke lovfeste rettigheter Norge har lovet FN vi skal oppfylle. Det er ikke mindre enn direkte oppsiktsvekkende, mener Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba.