Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Akson er ikke bare «et nytt digitaliseringsprosjekt», men et ledd i en større forvaltningspolitisk endring av ansvars- og arbeidsdelingen mellom stat og kommune, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: digi.no

Akson og ny e-helselov

Innovasjon og digitalisering

Akson er noe langt mer enn «nok et digitaliseringstiltak». En ny e-helselov utfordrer det kommunale selvstyret, og kan åpne for at staten overtar styringen av den kommunale primærhelsetjenesten.

Statsråd Linda Hofstad Helleland sammen med leder av personvernkommisjonen, sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oppretter ny personvernkommisjon

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

Personvern må konkretisere til et nivå der det blir håndgripelig ikke bare for jurister, men også for teknologer som overtar stadig mer av rettsanvendelsene ved å integrere jussen i løsningene de utvikler, skriver artikkelforfatteren. Foto: Juristen

Personvern i krise?

Innovasjon og digitalisering

I møte med den ekstraordinære situasjonen forårsaket av korona-pandemien, ser vi konturene av en debatt hvor hensynet til enkeltindividet settes opp mot samfunnsinteressene, skriver Dana Jaedicke i Juristen.

Svar på spørsmål om din kommunes boligarbeid og bidra til utviklingen av et felles digitalt system for kommunale utleieboliger. Illustrasjonsbilde: Husbanken

Husbanken: - Vi trenger svar fra kommune-Norge!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nå kan dere være med å utforme hvordan fremtidas arbeid med kommunale boliger vil bli! Svar på spørreundersøkelsen nå, og bidra til utvikling av et nytt digitalt system som vil lette boligarbeidet for alle norske kommuner.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Presseinvitasjon: Astrup legg fram innovasjonsmeldinga

Tysdag 23. juni vil kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presentere hovudtrekka i stortingsmeldinga om innovasjon i offentleg sektor . Dette gjer han på et frokostmøte hjå Startuplab i Forskingsparken. Møtet vil strømmes direkte her frå klokka 08.15.