Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Eirin Folde snakker om «Hvilken kompetanse vi trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?», på Servicekonferansen 2020. Hun er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Foto: Trøndela

Hvilken kompetanse trenger vi for å lykkes med digital transformasjon?

Innovasjon og digitalisering

- Kompetanse spiller en nøkkelrolle for å ta i bruk ny teknologi, og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på, sier Eirin Folde, rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag. Hun er er 1 av 8 foredragsholdere innen digitalisering på Servicekonferansen 2020. 

Akson er ikke bare «et nytt digitaliseringsprosjekt», men et ledd i en større forvaltningspolitisk endring av ansvars- og arbeidsdelingen mellom stat og kommune, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: digi.no

Akson og ny e-helselov

Innovasjon og digitalisering

Akson er noe langt mer enn «nok et digitaliseringstiltak». En ny e-helselov utfordrer det kommunale selvstyret, og kan åpne for at staten overtar styringen av den kommunale primærhelsetjenesten.

Statsråd Linda Hofstad Helleland sammen med leder av personvernkommisjonen, sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oppretter ny personvernkommisjon

Innovasjon og digitalisering

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

Svar på spørsmål om din kommunes boligarbeid og bidra til utviklingen av et felles digitalt system for kommunale utleieboliger. Illustrasjonsbilde: Husbanken

Husbanken: - Vi trenger svar fra kommune-Norge!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nå kan dere være med å utforme hvordan fremtidas arbeid med kommunale boliger vil bli! Svar på spørreundersøkelsen nå, og bidra til utvikling av et nytt digitalt system som vil lette boligarbeidet for alle norske kommuner.