Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Det hevdes at Nav-partnerskapet ofte ikke er likeverdig eller jevnbyrdig fordi staten benytter sterkere styringslinjer i en hierarkisk organisasjon. Et sentralt verktøy for mer likeverd er en felles virksomhetsplan. Illustrasjon: Fra rapporten Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet.

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er potensial for å utnytte partnerskapet mellom kommunene og staten om Nav-kontoret bedre enn i dag. Det viser et FOU-oppdrag Norce Norwegian Research Center , Arbeidsforskningsinstituttet OsloMET og Deloitte har utført for KS.
Student med en mentor

Fordeler med mentorskap

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forskning på effekten av å ha en mentor viser at mennesker med mentorer presterer bedre, avanserer i karriere og har mer jobbtilfredshet. I tillegg kan det være positivt for mentorens forpliktelse til selskapet og egen jobbtilfredshet.

Røst kommunes nettsted, utsnitt fra forsiden

Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringen vil at alle innbyggere skal få tilbud om gode og likeverdige tjenester uansett hvilken kommune de bor i. – Vi må være åpne for å vurdere hvordan vi best kan organisere oss for å få til det, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

arbeidsplassen-konflikt-tegning

Konflikt på arbeidsplassen – hva gjør du?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan kan du forebygge og håndtere konflikt uten at det blir for vondt? Hvordan finne gode løsninger? Hvordan få ekte kontakt, selv om man er uenige? Hva er forskjellen på interessemotsetning og konflikt – og hvorfor oppstår egentlig konflikt?