Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ledere som stoler på medarbeiderne tar ingen stor risiko. Og gevinstene er uomtvistelige, sier Bård Kuvaas. Foto: idebanken.org

Ledere som gir tillit får bedre resultater

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Medarbeidere som er drevet av en indre motivasjon, som er glade i jobben og oppgavene, presterer bedre og enn de som er styrt av ytre faktorer. Men de indre motiverte trenger tillit for å blomstre.

Rammeplan for barnehage sier at barnehagene skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Foto: Kjetil Nilssen.

Digitalisering skal utvikle kommunale tjenester

Innovasjon og digitalisering

Drammen kommune har sin digitaliseringsstrategi klar. Arbeidet med strategien startet med at et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv.

- Det finnes bare en ting som skiller alle selskap i hele Norge, og det er kulturen, sier Svante Randlert. - To banker gjør i utgangspunktet det samme, men det er kulturen som skiller dem fra hverandre. Kultur er noe man må leve, det er ingenting som kan fortelles. Foto: Oskar Omne.

Bli en drømmearbeidsgiver – med ti avgjørende bud

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva er egentlig en drømmearbeidsgiver? Hva skiller disse fra andre arbeidsgivere? Svante Randlert har forstått hva ledelse er og gir deg i denne artikkelen de beste verktøyene for hvordan du kan tiltrekke deg de beste menneskene – og få de til å bli.