Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Fremtidens arbeidsliv
Arbeidstilsynet presenterer utviklingstrekk som vil forme fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø de nærmeste tiårene. Vil kunstig intelligens og roboter ta over jobbene våre? Er hjemmekontor kommet for å bli? Og hvem skal ta vare på de mange eldre?

Digitale angrep og personvern
Alle virksomheter kan utsettes for digitale angrep. Datatilsynet har utarbeidet en veiledning som beskriver noen vanlige hendelsestyper, og ser spesielt på hvordan personvernet kan håndteres når virksomheten er utsatt for angrep.

Artikkelforfatteren Veronica Jarnskjold Buer er direktør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet, og har innlegg på Service- og tjenestekonferansen på spor H: Personvern: Hellig eller salgbart?

Konflikthåndtering
Mange ledere kvier seg for å gå inn i en konfliktfylt situasjon på arbeidsplassen, og er usikre på hvordan man skal angripe dette. Stein-Erik Mellemseter trekker frem tre virkemidler som kan brukes for å redusere antall konflikter, og som også kan benyttes når en konflikt har oppstått.

Tre mest leste forrige uke:

Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Utviklingstrekk som vil forme fremtidens arbeidsliv

 

Digitale angrep og personvern

 

Tre virkemidler for gode forhandlinger som forebygger og løser konflikter

 

Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

 

Hans Christian Holte: Om vanning av veier og valg som ikke varer

 

Teknologi for en mer bærekraftig helse-og omsorgstjeneste

 

– Begynnelsen på slutten for mye administrasjon

 

Digitalisering er ikke demokrati

 

Plapremysteriet

 

Skal stake ut kursen med ny nasjonal digitaliseringsstrategi

 

Arrangementer 

Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

Kundeservicedagene 2023: Forbrukeradferd i endring

 

Hvordan bygge og opprettholde en servicekultur over tid?

 

Bostøttekonferansen 2023

 

Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no