Det kommer fram i den nye Faktaboka om arbeidsmiljø og helse 2021 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og i tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).

Andelen som oppgir å ha blitt utsatt for vold/trusler var 7,1 prosent i 2019. Dette tilsvarer 187 000 personer. I alt 2,4 prosent oppgir å ha blitt utsatt for vold som har gitt synlige merker. Kvinner (11 prosent) er mer utsatt enn menn (4,2 prosent), og de yngre aldersgruppene er mer utsatt enn de eldre.

De som har blitt utsatt, rapporterer at det all hovedsak er snakk om trusler og/eller vold på arbeidsplassen fra klienter, elever eller pasienter. Det er sjelden at det er kollegaer eller overordnede som er opphav til trusler eller vold.

Les mer.

Kilde: stami.no