Av Steffen Sutorius, direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Du leser nå den nye Digitaliseringsbloggen. Jeg håper denne bloggen kan bli en kanal der både vi i Digitaliseringsdirektoratet og andre som er opptatt av digitalisering, kan dele meninger, erfaringer og tanker om det store temaet som handler om omstilling og modernisering av offentlig sektor. For tiden vi opplever i fellesskap akkurat nå, gjør at meningsutveksling og deling av kompetanse er viktigere enn noensinne.

Koronakrisen er blitt en kraftig motor i digitaliseringen. Bedrifter, organisasjoner, kommuner og andre offentlige virksomheter, ansatte, ledere, lærere, studenter og mange andre opplever nå en rask digital modning. Det skjer både på individnivå og samfunnsnivå.

Les mer.

Kilde: digdir.no