Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Fra Difis video: Universell utforming på 2 minutter.

Testreglar for uu på nett blir allemannseige

Universell utforming

No kan du teste som tilsynet. Tilsynet for universell utforming av ikt har publisert ein rapport som viser korleis tilsynet tolkar og testar regelverket.

Grafikk fra rapporten.

Folk er positive til universell utforming

Universell utforming

Mange i Norge kjenner til begrepet universell utforming, og inntrykket befolkningen har er generelt svært positivt. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse om befolkningens kunnskap og holdning til universell utforming.

Universelt utformet trapp. Foto: Dibk

Kommunene viktig aktør for et tilgjengelig samfunn

Kilde: Bufdir

Dette er noe av konklusjonen da Bufdir arrangerte en erfaringskonferanse om universell utforming i samarbeid med KS forrige uke. Gode, lokale eksempler fra både Norge og Norden ble presentert.

Måleindikatorer for universell utforming. Illustrasjonsbilde: Difi.

Universell utforming: Måleindikatorar tilgjengelege på nett

Kilde: Difi

Tilsyn for universell utforming brukar indikatorar i tilsyn og statusmålingar av nettløysingar. Desse indikatorane er no publiserte på nett. Verksemder som vil evaluere eigne løysingar eller skaffe seg nye, kan bruke indikatorane i sitt arbeid.

app_uu_test

Ny app kan hjelpe deg å finne frem

Kilde: Bufdir

To nye apper for mobiltelefonen kan hjelpe hørselshemmede og synshemmede å finne fram på flyplasser, kjøpesentre og andre store steder.

Annonse

Annonse