Med koronapandemien kom en midlertidig lovendring som åpnet for at fastleger kunne sykmelde pasienter uten personlig oppmøte ved e-konsultasjon. Nasjonalt senter for e-helseforskning fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å undersøke erfaringer og konsekvenser av sykmelding ved e-konsultasjon.

Les mer.

Kilde: forskning.no